Jogszabályfigyelő 2022 – 51. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/209-212. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a szokásos év végi jogalkotási dömping során született legfontosabb törvény- és rendeletmódosításokról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás
 2. A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályainak módosítása
 3. Szerkezetátalakítási szakértők működése
 4. Cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása
 5. Bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosítások
 6. Gazdasági tárgyú törvénymódosítások
 7. A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése
 8. Büntetőjogi tárgyú törvénymódosítások
 9. Cselekvő fogyasztóvédelem – képviseleti kereset

  

Szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás

A szabálysértési törvény szerinti egyszerűsített kártalanítás (kérelem, megalapozottság-megalapozatlanság kérdésben való írásbeli tájékoztatás) szabályait tartalmazza az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet, amely rögzíti a kártalanítás egy napra eső összegét (7000 Ft) is. 

 • Joganyag: 543/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet a szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó egyszerűsített kártalanítási eljárás részletes szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/212. (XII. 22.)
 • Hatályos: 2023. 07. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

A nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályainak módosítása

A közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekménnyel kapcsolatos eljárás szabályaival egészült ki a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól szóló, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet. 

 • Joganyag: 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól
 • Módosította: 556/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet
 • Megjelent: MK 2022/212. (XII. 22.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Szerkezetátalakítási szakértők működése

A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021.  évi LXIV.  törvény végrehajtása érdekében alkotta meg a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke a szerkezetátalakítási szakértők működésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló rendeletét, amely rögzíti egyebek mellett a szakértők listájára történő felvételhez szükséges alap-, illetve továbbképzésre vonatkozó részletes szabályokat (képzés megszervezése, jelentkezés a képzésre, a képzés elvégzésének igazolása), valamint a szakértők bírósági kirendelésének szabályait is.

Kiemelendő a jogszabályból, hogy a szakértők kiválasztása a véletlenszerűség elve alapján működő informatikai alkalmazás segítségével történik, amelynek az üzembe helyezése azonban csak 2023. március 1-jén történik meg. Ezt megelőzően a hatósági nyilvántartási számok sorrendje alapján választja ki az eljáró szerkezetátalakítási szakértő szervezetet.

Az alábbiakban hivatkozott jogszabály hatálybelépésével egyidejűleg az igazságügyi miniszter a 34/2022. (XII. 22.) IM rendeletével hatályon kívül helyezte a korábbi, a szerkezetátalakítási szakértő bírósági kirendelése és kirendelése megszüntetésének részletes szabályairól szóló 7/2022. (IV. 4.) IM rendeletét. 

 • Joganyag: 41/2022. (XII. 22.) SZTFH rendelet a szerkezetátalakítási szakértők működésével kapcsolatos egyes kérdésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/212. (XII. 22.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

Cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosítása

Három jogszabály (cégtörvény végrehajtási rendelete, az elektronikus cégeljárásól szóló rendelet, illetve a Céginformációs Szolgálatról szóló rendelet) szabályait érinti az alábbiakban hivatkozott, a korábbiakban megszokottakhoz képes kisebb terjedelmű módosítás. 

 • Joganyag: 30/2022. (XII. 22.) IM rendelet egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/212. (XII. 22.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosítások

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosítása is szerepel az egészségügyet és a társadalombiztosítást érintő módosítások mellett az alábbiakban hivatkozott törvénycsomagban. 

 • Joganyag: 2022. évi LXXV. törvény egyes törvények bürokráciacsökkentéssel és jogharmonizációval összefüggő módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/211. (XII. 21.)
 • Hatályos: 2022. 12. 22., 2023. 01. 01., 2023. 07. 01., 2024. 02. 01.
 • Megjegyzés: 7 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

Gazdasági tárgyú törvénymódosítások

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény módosítása is megbújik az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló törvénycsomagban. Ennek megfelelően változnak egyebek mellett a felszámolást, a fizetésképtelenségi szakértői és a szerkezetátalakítási szakértői igazolvány szabályai. 

 • Joganyag: 2022. évi LXVIII. törvény az egyes gazdasági tárgyú törvények, valamint egyes vagyongazdálkodást és postaügyet érintő törvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/210. (XII. 20.)
 • Hatályos: 2022. 12. 21., 2023. 01. 01., 2023. 01. 02., 2023. 07. 01.
 • Megjegyzés: 15 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

  

A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése

Változott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal gazdálkodási számlaszámainak a részletes felsorolása az alábbiakban hivatkozott pénzügyminiszteri rendeletben, amelyre az utólagos elszámolással történő illetékfizetés engedélyezése iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díját meg kell fizetni.

 • Joganyag: 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
 • Módosította: 13/2022. (XII. 20.) PM rendelet
 • Megjelent: MK 2022/210. (XII. 20.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

  

Büntetőjogi tárgyú törvénymódosítások

A 2022. december 7-ei ülésén fogadta el az Országgyűlés azt a 18 törvény módosítását tartalmazó csomagot, amely érinti egyebek mellett a csődtörvény, a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló törvény, a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény, a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvény, a jogi segítségnyújtásról szóló törvény, a szabálysértési törvény, a Btk. és a Be., a Bv. tv. szabályait is.

Az általános indokolás szerint a módosítással érintett főbb témakörök: az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt eljárási jelenlétének biztosításának hatékonyságát növelő intézkedések, a harmadfokú bíróság tényálláshoz kötöttsége, a magánvádló és a pótmagánvádló mulasztásának jogkövetkezménye, a kábítószer fogalma, reintegráció.

 • Joganyag: 2022. évi LX. törvény egyes büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/209. (XII. 19.)
 • Hatályos: 2023. 01. 01., 2023. 01. 04.
 • Megjegyzés: 18 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

  

Cselekvő fogyasztóvédelem – képviseleti kereset

A fogyasztóvédelmi törvény, az Fttv., a reklámtörvény (2008. évi XLVIII. törvény), az Mttv., a termékek piacfelügyeletéről szóló törvény (2012. évi LXXXVIII. törvény) és a Pp. szabályait is érinti a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges módosításokról szóló törvény.

A javaslathoz fűzött általános indokolás szerint: „A digitalizáció terjedése és az online kereskedelem bővülése miatt megnőtt annak a kockázata, hogy ugyanazon vállalkozás által elkövetett jogellenes gyakorlat nagyszámú fogyasztónak okoz jogsérelmet. A fogyasztóvédelmi előírások megsértése hátrányokat okozhat a fogyasztóknak. Ha nem állnak rendelkezésre hatékony eszközök a jogellenes gyakorlatok megszüntetéséhez az a fogyasztói bizalom, fogyasztói elégedettség csökkenéséhez vezet, amely kedvezőtlenül érintheti a gazdasági környezetet és a piac működését. A törvényjavaslat célja annak biztosítása, hogy a fogyasztókat érintő jogsértés megszüntetésére irányuló intézkedések és a jogsérelem orvoslására szolgáló intézkedések meghozatala iránti képviseleti keresetekre vonatkozóan, uniós és nemzeti szinten a fogyasztók érdekében az ún. feljogosított szervezetek részére rendelkezésére álljon egy hatékony és eredményes eljárási mechanizmus.”

Tekintve, hogy az utóbbi időben sok fogyasztó fordul a fogyasztóvédelmi hatósághoz anélkül, hogy az érintett vállalkozással megkísérelte volna a panasza rendezését, a módosítás a hatósági eljárás megindításának feltételévé teszi ezt.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy a szóban forgó törvénymódosításhoz (képviseleti kereset szabályaihoz) kapcsolódóan a Kormány megalkotta 530/2022. (XII. 19.) Korm. rendeletét az (EU) 2020/1828 irányelv szerinti jegyzékbe való felkerülés céljából lefolytatandó eljárásról, valamint a jogsérelem orvoslására irányuló képviseleti keresetek finanszírozásának vizsgálatáról, amely Európai Bizottság által vezetett feljogosított szervezetek jegyzékébe (határon átnyúló jegyzék), valamint a belföldi jegyzékbe való felvétel 2023. június 25-étől hatályos szabályait állapítja meg. 

 • Joganyag: 2022. évi LXI. törvény a cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/209. (XII. 19.)
 • Hatályos: 2022. 12. 27., 2023. 01. 01., 2023. 06. 25., 2024. 07. 01., 2025. 06. 28.
 • Megjegyzés: 10 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 


Kapcsolódó cikkek