Jogszabályfigyelő 2023 – 11. hét


Alábbi cikkünkben a 2023/36–38. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az úgynevezett körforgásos termékekre vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősség szabályairól olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer

Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer szabályai az úgynevezett körforgásos termékekre és azok hulladékaira, valamint az ezekkel kapcsolatos bizonyos tevékenységekre terjednek ki. Körforgásos terméknek tekinti a jogszabály a csomagolások közül jellemzően az egyszer használatos műanyagtermékeket (étel-, italtárolók, zacskók, műanyag hordtasakok, nedves törlőkendők, léggömbök, dohánytermékek, halászeszközök), az elektromos és elektronikus berendezéseket, az elemeket, akkumulátorokat, a gépjárműveket, a gumiabroncsokat, az irodai és a reklámhordozó papírt, a sütőolajat és -zsírt, a textiltermékeket és a fabútorokat.

A kiterjesztett gyártói felelősséggel összefüggő kötelezettség főszabályként kollektív módon, kijelölt koncessziós társaság útján történik. A koncessziós társaság feladata egyebek mellett a körforgásos termékből származó hulladék átvétele (gyűjtése), hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartása (hulladék hasznosítása, ártalmatlanítása), pénzügyi koordináció és elszámolás. A koncessziós társaság az ország területén „[…] a hulladékgyűjtő rendszereknek legalább jogszabályban meghatározott mértékű elérhetőségét biztosítja.” A koncessziós társaság részére ugyanakkor kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell fizetni.

Bizonyos körforgásos termékek esetén a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség egyéni teljesítése is választható, de a kötelezettség szerződéssel is átvállalható.

Fontos szabály, hogy a körforgásos termékkel végzett tevékenység megkezdése előtt a gyártó (a rendelet hatálybalépésekor működő gyártó 2023. május 31-éig) az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál nyilvántartásba vételt köteles kezdeményezni, amelynek során nyilatkozni kell a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettség teljesítésének módjáról. Ezen felül nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség is terheli a gyártókat.

  • Joganyag: 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól
  • Módosította:
  • Megjelent: MK 2023/37. (III. 14.)
  • Hatályos: 2023. 04. 01., 2023. 05. 01., 2023. 06. 01.,
  • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek

2023. március 13.

Jogszabályfigyelő 2023 – 10. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2023/33–35. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Országgyűlés március-április havi üléstervében szereplő törvényjavaslatok közül válogattunk.