Jogszabályfigyelő 2023 – 24. hét


Alábbi cikkünkben a 2023/85–86. számú Magyar Közlönyökben megjelent újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a Kúria bírságkiszabásról szóló jogegységi határozatáról olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Határidőn túli szankcionálás versenyjogi ügyekben

 

Határidőn túli szankcionálás versenyjogi ügyekben

Versenyjogi tárgyú ügyekben is kiszabható bírság az ügyintézési határidő túllépése esetén. A bírság mértékének meghatározásakor azonban az értékelés körébe kell vonni, hogy az ügyintézési határidő túllépése a jogsértő számára milyen jogsérelmet okozott, azaz a tisztességes eljáráshoz való joga sérült-e és az mennyiben indokolja a bírság mérséklését. A határidőn túli bírságolás jogszerűsége szempontjából ugyanakkor nincs jelentősége annak, hogy a hatóság felismerte-e a rá vonatkozó határidő túllépését – olvasható a Kúria alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában.

A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa az idézett határozat indokolásában rögzítette, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 219. §-ára vonatkozó alkotmányos követelmény megállapításáról szóló 25/2020. (XII. 2.) AB határozat általánosan – így versenyjogi tárgyú ügyekben is – alkalmazható. Kimondta továbbá, hogy a bírság mértékének megállapítására vonatkozó értékelés során az ún. négymozzanatos tesztet kell alkalmazni, amely a következő: „(1) az  adott hatósági eljárás Alaptörvényre visszavezethető sajátosságait, (2) az elmulasztott határidő jogi természetét [pl. anyagi jogi vagy eljárási jellegét] és egyéb jellemzőit, (3) a kiszabott közigazgatási szankció karakterét [pl. annak célja a prevenció és/vagy a represszió-e] szükséges elemezni, valamint (4) az ezek vizsgálatából származó megállapításokat az egyedi ügy konkrét körülményeire kell vetíteni.”

Rámutatunk ugyanakkor arra, hogy a 25/2020. (XII. 2.) AB határozat szerint, ha az adóhatóság: „[…] azt állapítja meg, hogy elsőfokú határozatát a törvényi határidőt túllépve, észszerűtlenül hosszú időt követően hozta meg, az adózónak okozott sérelemmel arányos mértékben mérsékelni köteles az adóbírság mértékét, vagy különösen indokolt esetben mellőzheti annak kiszabását, és e mérlegelésről számot kell adnia döntése indokolásában.”

  • Joganyag: a 4/2023. JEH határozata (Jpe.III.60.053/2022/15. szám) versenyjogi tárgyú ügyben a határidőn túli bírságolás jogkövetkezményeiről
  • Módosította:
  • Megjelent: MK 2023/86. (VI. 16.)
  • Hatályos: A jogegységi határozat a bíróságokra a Magyar Közlönyben történő közzététel időpontjától kötelező.
  • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

Kapcsolódó cikkek