Jogszabályfigyelő 2024 – 18. hét


Alábbi cikkünkben a 2024/48–49. számú Magyar Közlönyben megjelent szakmai újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az Alkotmánybíróságnak az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló törvény kártalanítási szabályaival kapcsolatos döntéséről olvashatnak.

Tartalom:

  1. Kártalanítás mértéke hosszabb időre szóló szerződéses jogviszonyok megszüntetése esetén

 

Kártalanítás mértéke hosszabb időre szóló szerződéses jogviszonyok megszüntetése esetén

Az Alkotmánybíróság az alábbiakban hivatkozott határozatával megállapította, hogy az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020.  évi CVI.  törvény 1. § (4) bekezdésének második mondata – amely az egy évet meghaladó határozott idejű bérleti szerződések e törvény szerinti megszűnésének esetére szóló kártalanítás mértékéről rendelkezik – alaptörvény-ellenes, ezért megsemmisítette azt.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a kártalanítás mértékének meghatározása alaptörvény-ellenes beavatkozást valósított meg a már megkötött, hosszabb időre szóló szerződéses viszonyokba. Döntésével a bíróságok számára megnyitotta a lehetőséget arra, hogy: „[…] erre irányuló per esetén saját mérlegelésükkel maguk határozhassák meg »a bérlők azonnali és teljes kártalanítása« mértékét.” {Lásd: 8/2024. (IV. 30.) AB határozat Indokolás [53]–[54] bekezdések.}

  • Joganyag: 8/2024. (IV. 30.) AB határozat az egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló 2020. évi CVI. törvény 1. § (4) bekezdés második mondata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről
  • Módosította:
  • Megjelent: MK 2024/48. (IV. 30.)
  • Hatályos: 2024. 05. 01.
  • Megjegyzés: alaptörvény-ellenesség megállapítása

 

 


Kapcsolódó cikkek