Jogszabályfigyelő 2024 – 23. hét


Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy az elmúlt héten új Magyar Közlöny nem jelent meg, a Kúria Döntések Bírósági Határozatok legfrissebb számának a tartalmából válogattunk.

E heti összeállításunkban a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának alkalmazott jogszabályi rendelkezés egyezőségének kérdéséről olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Különböző időállapotú rendelkezésekre nem alapozható jogegységi panasz

 

Különböző időállapotú rendelkezésekre nem alapozható jogegységi panasz

Az alapeljárás felperese által előterjesztett jogegységi panasz beadvány arra hivatkozott, hogy a támadott határozat eltér a Kúria 2012. január 1. napja után hozott, a Bírósági Határozatok Gyűjteményében közzétett döntésétől, amely elérésre az alapeljárás felperese (panaszos) a felülvizsgálati kérelmében is hivatkozott, de a Kúria az eltéréssel okozott jogsértést a támadott határozatban nem orvosolta – olvasható a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2023/6. határozata indokolásának [20] bekezdésében.

A Kúria a jogegységi panaszt nem találta megalapozottnak, így elutasította. Ugyanakkor határozata elvi tartalmaként megállapította: „Az ügyazonosság, a támadott és a hivatkozott határozatok összevethetőségének vizsgálata során szigorúan kell venni az összehasonlított bírói döntésekben alkalmazott jogszabály egyezőségét (hatály, normatartalom).”  {Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2023/6. határozata [42] bekezdés.}

A jogegységi panasz ugyanis a csődtörvény meghatározott rendelkezésének az eltérő értelmezésére hivatkozott, azonban a Jogegységi Panasz Tanács megállapította, hogy: „[…] a támadott és a hivatkozott határozatok meghozatala során a Csődtv.-nek más-más időállapotban hatályos rendelkezéseit kellett alkalmazni, a panaszos által hivatkozott Csődtv. 28. § (4) bekezdése a hivatkozott határozat meghozatala során az előzőekben és a hivatkozott határozat indokolásában is ismertetett okokból nem volt alkalmazható. Következésképpen a támadott és a hivatkozott határozatok – az alkalmazandó jogszabály időbeli hatályának és normatartalmának eltérő volta miatt – nem vethetők össze.” {Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2023/6. határozata [38] bekezdés.}

„A Jogegységi Panasz Tanács következetes gyakorlata szerint tehát az ügyazonosság, a támadott és a hivatkozott határozatok összevethetőségének vizsgálata során kiemelt jelentősége van az alkalmazott jogszabály egyezőségének. {Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának Jpe.II.60.048/2023/6. határozata [39] bekezdés.}

 


Kapcsolódó cikkek

2024. május 27.

Jogszabályfigyelő 2024 – 21. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2024/57–58. számú Magyar Közlönyökben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2024/5 májusi számának tartalmából válogattunk.