Jogszabályfigyelő 2024 – 27. hét


Alábbi cikkünkben a 2024/71–72. számú Magyar Közlönyökben megjelent szakmai újdonságok és a Parlament honlapján megjelent közlemények közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az Alaptörvény mellett az őszi törvényalkotási programról is olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Alaptörvény egységes szerkezetben
 2. Országgyűlés 2024. évi őszi törvényalkotási programja

 

Alaptörvény egységes szerkezetben

Megjelent az Alaptörvény tizenharmadik (2024. június 11-i) módosítással egységes szerkezetbe foglalt, 2024. július 1-jétől hatályos szövege.

 • Joganyag:
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/71. (VII. 1.)
 • Hatályos: 2024. 07. 01.
 • Megjegyzés: egységes szerkezetű jogszabály

 

Országgyűlés 2024. évi őszi törvényalkotási programja

A miniszterelnök-helyettes 2024. június 12-én benyújtotta az Országgyűlés elnökének a Parlament 2024. évi őszi törvényalkotási programját, amelyben 25 törvényjavaslat szerepel. Ezek közül a 2025-ös központi költségvetést, és annak megalapozását szolgáló törvényjavaslatok mellett az alábbiakat emeljük ki.

A jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szóló 2021. évi XCII. törvény eredetileg 2023. július 1-jén lépett volna hatályba hatályon kívül helyezve a Ctv.-t és a Cnytv.-t (2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról). A 2023. évi XXXI. törvény azonban hatálybalépést 2026. január 1-jére halasztotta el. A törvényalkotási program szerint ugyanakkor két új törvény készül a 2021. évi XCII. törvény helyett. Az egyik a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról szól majd, amely a már elfogadott 2021. évi XCII. törvény elvi alapjaira épülne, ugyanakkor a bírósági nyilvántartás-vezetés helyett hatósági nyilvántartás bevezetését célozza „Az új törvény első ütemében a cég- és civil nyilvántartásban szereplő jogalanyok egységes nyilvántartásának és nyilvántartási eljárásának törvényi szabályait állapítja meg” – olvasható a törvényalkotási programban. A másik törvényjavaslat a jogi személyekkel kapcsolatos egyes bírósági eljárásokról és a végelszámolásról címet viseli. Ezzel kapcsolatban a következő szabályozási célt jelöli meg a törvényalkotási program: „A hatósági nyilvántartásként létrehozandó jogi személyek nyilvántartását szabályozó törvényi előírások mellett meg kell alkotni a bírósági nemperes jogkörben maradó törvényességi felügyelet és egyes bírósági eljárásokról és a végelszámolásról miniszter felügyelet és egyes további nemperes eljárásokra (így különösen végelszámolás) és peres eljárásokra vonatkozó új törvényt (például kizárási per).” Mindkét javaslat elfogadására 2024 novemberében kerülhet sor.

A vállalkozások és az állampolgárok adminisztrációs terheinek a további csökkentésére is számíthatunk egy versenyképességi deregulációs törvényjavaslat szerint, de a közbeszerzési törvény közepes terjedelmű módosítása, a kiberbiztonsági törvény és a digitális állampolgársággal kapcsolatos nagy terjedelmű törvénycsomag is a Parlament elé kerülhet októberben. Idén is számíthatunk adótörvény-módosításokra és változhat a munka törvénykönyvének a szabályozása (a tanulmányi szabadsággal kapcsolatban), valamint az ügyvédi tevékenységről szóló törvény is.

 • Joganyag:
 • Módosította:
 • Megjelent: parlament.hu
 • Hatályos:

Kapcsolódó cikkek