Jogszabályfigyelő 2024 – 9. hét


Alábbi cikkünkben a 2024/21-23. számú Magyar Közlönyben megjelent újdonságok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékét és a büntetés-végrehajtást érintő szabályok módosulása mellett a kitoloncolásról szóló új rendeletről is olvashatnak.

  

Tartalom:

 1. Változnak az ÖVJT-kódok
 2. Új rendelet a kitoloncolás szabályairól
 3. Büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosítása 

 

Változnak az ÖVJT-kódok

Módosult az önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékéről szóló rendelet 1. melléklete, amely magukat a kódokat tartalmazza. A módosítás 2024. március 1-jétől hatályos. 

 

Új rendelet a kitoloncolás szabályairól

Az új jogszabályt a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény szerinti kitoloncolás feltételei és foganatosítása vonatkozásában kell alkalmazni 2024. március 1-jétől kezdődően.

Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet. 

 • Joganyag: 12/2024. (II. 29.) BM rendelet a kitoloncolás végrehajtásának szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/23. (II. 29.)
 • Hatályos: 2024. 03. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

Büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosítása

A pártfogó felügyeletnek, a szabadságvesztés és az elzárás kezdő és utolsó napja megállapításának, valamint a fogvatartottak fegyelmi felelősségének a szabályait is módosította az alábbiakban hivatkozott igazságügyi miniszteri rendelet. Emellett nagyobb terjedelemben érinti a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás

végrehajtásának részletes szabályait (lásd különösen a következő alcímeket: Befogadás a kockázatelemzési és döntést elősegítő vizsgálat lefolytatására, A kockázatelemzési vizsgálat és a kategóriabesorolás szempontrendszere, A kategóriarendszer és a kategóriák tartalmi elemei, A kategóriák közötti előmenetel időbeli ütemezése és az előresoroláshoz szükséges kreditpontok kiszámítása, A kreditpontszerzés feltételei, a kreditpontok összesítése és annak felülvizsgálata, A kategóriaváltás szabályai, A kategória és kreditrendszer alkalmazása szempontjából jelentős adatok rögzítése a fogvatartotti nyilvántartásban, Az átmeneti részlegen és a sajátos kezelési igényű elítéltek részére kialakított részlegeken elhelyezett elítéltek kategóriaszabályai, Az egyedi biztonsági előírás, A fogvatartás biztonságára különös veszélyt jelentő elítéltek részlege). Végezetül kisebb pontosításokat tartalmaz a jogszabálycsomag a fogva tartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása, továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló rendelet tekintetében.

 • Joganyag: 1/2024. (II. 29.) IM rendelet egyes büntetés-végrehajtási tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2024/23. (II. 29.)
 • Hatályos: 2024. 03. 01.
 • Megjegyzés: 5 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

Kapcsolódó cikkek

2024. február 26.

Jogszabályfigyelő 2024 – 8. hét

Alábbi cikkünkben, tekintve, hogy a 2024/18-20. számú Magyar Közlönyben szakmai közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, az Országgyűlés honlapján megjelent közlemények és benyújtott törvényjavaslatok közül válogattunk.