Nem kérték a K-vitamint újszülött gyermeküknek


Az I. rendű terhelt úgy utasította vissza az újszülött-gyógyász által előírt K-vitaminpótlást, hogy nem törődött annak lehetséges következményeivel. A kellő figyelem és körültekintés hiánya miatt nem látta előre a magatartása lehetséges következményét, gyermeke halála bekövetkezésének lehetőségét.

A Kúria felülvizsgálati eljárásban hatályában fenntartotta a jogerős határozatot a K-vitamin hiányos állapot miatt bekövetkezett újszülöttkori vérzékenység következményeként kialakuló diffúz agyvérzésben elhalálozott kk. sértett szülője, az I. rendű terhelt tekintetében.

Az első- és másodfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a terheltek második gyermeküket várták, és az egészségügyi rendszerrel szembeni bizalmatlanságuk okán otthonszülést terveztek. Elutasítottak minden művi vitaminpótlást, vérvétellel járó vizsgálatot, illetve a védőoltásokat is. Ennek megfelelően a szakmai protokollok szerint előírt csecsemőkori K-vitaminpótlásról sem gondoskodtak, annak ellenére sem, hogy erre a 24 órás vizsgálatkor újszülöttgyógyász külön felhívta a szülők figyelmét. A K-vitamin (művi és megfelelő természetes) pótlásának elmaradása következményeként a csecsemő sértett agyvérzésben elhalálozott, életét a szakszerű orvosi ellátás megmenteni nem tudta.

Ezért a bíróság az I. rendű terheltet gondatlan emberölés vétsége miatt 1 év 6 hónap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette, az I. rendű terheltet előzetes mentesítésben részesítette.

A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen az I. rendű terhelt terjesztett elő felülvizsgálati indítványt felmentés érdekében.

A Kúria határozatának indokolásában kifejtette a következőket.

A K-vitamin az újszülött egészségét védi, ezért a gyermeknek nyilvánvalóan érdeke fűződik ahhoz, hogy megkapja azt. Hosszú évek tudományos tapasztalásán alapuló orvos szakmai irányelvben rögzített, hivatalos formában közzétett terápiás módszerről, beavatkozásról van szó. Ennek lényege pedig az, hogy az anyatejes táplálásban részesülő újszülöttek esetében a K-vitamin pótlás a vérzékenység kialakulásának megakadályozására, és az annak következtében kialakuló súlyos, akár halálos eredménnyel végződő folyamat meggátolására szolgál.

A sértett születése előtt az I. rendű terhelt pontosan tudta, hogy mi az orvostudomány álláspontja a K-vitaminpótlásról, de azzal nem értett egyet. Az I. rendű terhelt azzal a magatartásával, hogy visszautasította, orvosi iránymutatás ellenére nem adatta be a sértett számára a K-vitamint, megkérdőjelezte a Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium által kiadott K-vitamin – profilaxisra vonatkozó szabályozást, valamint az egészséges csecsemő táplálásával kapcsolatos irányelvében foglaltakat, tudományos igazság kérdésében foglalt állást, anélkül, hogy ezirányú kompetenciával rendelkezne.

A szülő saját személyét érintő önrendelkezési jogát nem lehet összetéveszteni, felcserélni a gyermeke nevelése során gyakorolt szülői jogaival, különösen nem a gyermek egészségének megőrzésére vonatkozó, életben maradását, fejlődését és megfelelő egészségügyi ellátását biztosító kötelezettségeivel. A szülő gyermeknevelést övező szabadsága – saját meggyőződésükre vagy a gyermek érdekére történő hivatkozása – nem vezethet oda, hogy az orvostudományban uralkodó felfogásokkal, és a legalapvetőbb erkölcsi normák parancsával ellentétes magatartást tanúsítva, döntésükkel visszafordíthatatlan veszélynek, végső soron halálnak tegyék ki gyermeküket.

Önmagának mindenki árthat, s vállalhat kockázatot, ha képes a szabad, tájékozott és felelős döntésre, azonban az I. rendű terhelt a sértett vonatkozásában – mint a sértett törvényes képviselője – utasította el a K-vitamin pótlást a K-vitamin profilaxis hatályos orvos szakmai protokolljának helyességét kétségbe vonva.

Az I. rendű terhelt úgy utasította vissza az újszülött-gyógyász által előírt K-vitaminpótlást, hogy nem törődött annak lehetséges következményeivel. A kellő figyelem és körültekintés hiánya miatt nem látta előre a magatartása lehetséges következményét, gyermeke halála bekövetkezésének lehetőségét.

A gyermek egészségesen született, életét akár egyetlen alkalommal történő K-vitamin pótlás önmagában is megmenthette volna, ezt azonban a szülők saját meggyőződésük okán visszautasították és amikor szakszerű segítséget kértek, a folyamat már visszafordíthatatlan volt.

(kuria-birosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2022. szeptember 28.

Az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bíróságának kapcsolata

Napjainkban igen élénk viták folynak az Európai Unió nemzetközi jogi helyzetéről és jogi státuszáról, illetve arról, hogy az EU hol helyezkedik el az államiság, az autonómia és a szuverenitás koordinátái mentén. Jelen tanulmány ezen problémák mélyebb megértését kívánja elősegíteni magyar nézőpontból. Konklúzióként kifejti, hogy a kompozit alkotmányosság és a bíróságok közötti párbeszéd még hosszú ideig a XXI. század megkerülhetetlen európai forgatókönyve marad, annak tényleges tartalmáról pedig érdemi vitát kell folytatni. A szerző a megoldást az együttműködésben, illetve a kölcsönös érdemi és nem csak egyirányú bírói párbeszédben, a valódi Verfassungsgerichtsverbund megteremtésében és fenntartásában látja.

2022. szeptember 26.

A közforgalmú gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban fennálló társasági részesedések átruházásának egyes kérdései

A jelen cikk témája a közforgalmú gyógyszertárak gazdasági társaságok általi működtetésére irányadó szabályanyag összegző bemutatását követően ezen, a Gyftv.-n alapuló és a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet által részletezett elővásárlási jog és az annak gyakorlása kapcsán felmerülő egyes kérdések vizsgálata és bemutatása.