„Pályakezdő jogtanácsos, jogi előadó díj”


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat 2019. évben díjat alapított „Pályakezdő jogász díj” néven. A díj alapításával az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat azon fiatal pályakezdő kamarai jogi előadókat és kamarai jogtanácsosokat, mint pályakezdő jogászokat kívánja elismerni és támogatásában részesíteni, akik a saját területükön -akár közigazgatási szférában, akár magánszférában tevékenykednek – pályakezdőként kiemelkedő teljesítményt értek el, vagy olyan pályaművet készítenek amely díjazásra érdemes.

A „Pályakezdő jogász díjat” a jelentkezők pályázat útján nyerhetik el, az egyes pályázatok zsűri által történt elbírálását követően. A pályázatok elbírálása során 5 pályázó részesülhet pénz és tárgynyereményben. A pályázat keretösszege 1.000.000,-Ft, amelyből a pénz és tárgynyeremények kiosztásra fognak kerülni az elbírálás során.

Pályázati feltételek:

Pályázhat a„Pályakezdő jogász díjra” 36. életévét be nem töltött kamarai jogi előadó és kamarai jogtanácsos jelentkezhet.

A pályázathoz egy rövid szakmai életutat, eddig elért szakmai eredményeket, publikációkat is bemutató rövid önéletrajzot kell készíteni (publikációnál elegendő a megjelenési hivatkozások megjelölése).

Ehhez az önéletrajzhoz csatolni kell egy rövid munkáltatói vagy vezető kamarai jogtanácsosi ajánláson alapuló ajánlást ahol a kamarai jogi előadó, vagy kamarai jogtanácsos ajánlója kifejti, hogy miért tartja díjazásra érdemesnek és kiemelkedőnek a pályakezdő munkásságát. Az önéletrajz és az ajánlás kötelező pályázati elemek.

A díj és a pályázat célja az is, hogy a kiemelkedő munka mellett a kiemelkedő szakmai szellemi teljesítményt is díjazza opcionálisan, ezért Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat lehetőséget kínál arra is, hogy a kötelező pályázati elemeken felül minden pályázó egy általa választott témában egy rövid pályaművet készíthet és nyújthat be. A pályamű készítése nem feltétele a pályázaton történő indulásnak.

Pályaműveket az alábbi témák valamelyikében várnak:

  • közigazgatási jogi kérdések
  • polgári és polgári eljárásjogi jog kérdések
  • társasági jogi jogkérdések
  • évi pályázat kiemelt témája: fenntarthatóság és társadalmi felelősségvállalás témaköre

Pályamű formai, tartalmi kritériumok meghatározása.

  • A pályaművek maximális terjedelme 1 szerzői ív (egy szerzői ív negyvenezer leütés, lábjegyzetekkel és szóközökkel együtt).
  • A pályaművek szövegét (doc) fájlformátumban, 12-es betűmérettel, Times New Roman betűtípussal, sorkizárással, egyszeres sorközzel, 2,5 cm-es margóval kell írni.
  • A pályaművekhez tartalomjegyzék, irodalomjegyzék csatolandó (internetes forrás esetén link megjelölés) lábjegyzet használható.

A pályázatokat az Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat 2019. október 25. napjáig várja e-mailen a jogtanacsos@muknet.hu címre. A pályázathoz mellékelni kell (doc vagy pdf) fájlformátumban szakmai önéletrajzot és munkáltatói vagy vezető jogtanácsosi ajánlást, amennyiben pályaművet is készít a pályázó úgy a pályaművet a megjelölt kritériumok szerint. Az önéletrajznak tartalmaznia kell e-mailes és telefonos elérhetőséget is, mind a pályázó, mind az ajánló részéről.

A beérkezett pályázatokat neves zsűri fogja elbírálni, kibővített, zárt Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozati ülés keretében 2019. novemberében.

A díjazottak és pályázók a díjátadóról e-mail útján kapnak értesítést. A díjátadó várható időpontja 2019. november 25. -december 6. között.

Kérdés esetén a jogtanacsos@muknet.hu címre várjuk a megkereséseket.

Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat


Kapcsolódó cikkek

2022. május 25.

Közbeszerzésekkel kapcsolatos előkészítési folyamatok és döntéshozatal a helyi önkormányzatoknál

Az előkészítés a közbeszerzési eljárások egyik legösszetettebb fázisa. Az ajánlatkérőnek meg kell határoznia a beszerzéssel elérni kívánt célt, és ezt le kell fordítania közbeszerzési nyelvre. Végig kell gondolnia az eljárással kapcsolatos fő lépéseket, meg kell határoznia az eljárás rendjét, az abban részt vevő személyek körét. Jelen írás keretében a helyi önkormányzatoknál kialakult szokásokat vizsgáljuk, különös tekintettel az önkormányzatok sajátos működéséből adódó jellemző megoldásokra. A Fórum rovat keretei között nem vállalkozhattunk a téma tudományos igényű és teljes körű feldolgozására. Célunk, hogy az önkormányzati közbeszerzésekben részt vevő nem önkormányzati közbeszerzési szakemberek, továbbá ajánlattevők számára betekintést nyújtsunk az önkormányzatok közbeszerzések terén kialakított gyakorlatába, működésébe, bízva abban, hogy írásunk az önkormányzati szakemberek számára is hasznos olvasmány lehet.

2022. május 23.

Az érdemtelenség, mint kitagadási ok – 2. rész

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét.