Újabb veszélyhelyzeti módosítások: bértámogatás, ingyenes parkolás, közmeghallgatás, adófizetési kedvezmények és más intézkedések Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A tegnap megjelent Magyar Közlöny ismét veszélyhelyzetre vonatkozó szabályokat is tartalmazott, ezekből összegezzük a legfontosabb szabályokat röviden.

A tegnap megjelent Magyar Közlöny ismét veszélyhelyzetre vonatkozó szabályokat is tartalmazott.

Jelen cikkünkben két kormányrendeletet, a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendeletet, és a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet szabályait összegezzük röviden.

Az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelettel érintett módosítások

Bővül az adófizetési kedvezményre jogosultak köre

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet bővíti a kormányrendelet úgy, hogy a kedvezményre jogosultak a szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, és kisvállalati adóalap tekintetében az alábbi kifizetők is, amennyiben főtevékenységként végzik a:

  • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
  • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520) tevékenységet,
  • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530) tevékenységet,
  • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590) tevékenységet,
  • Utazásközvetítés (TEÁOR 7911) tevékenységet vagy
  • Utazásszervezés (TEÁOR 7912) tevékenységet.

Bértámogatások szabályváltozásai

A szálláshely-szolgáltatók akkor jogosultak a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti bértámogatásra, ha a szálláshelyen 2020. november 8. napján foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 2020. november hónapban fenntartják.

Az Flt. szerinti munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy bruttó munkabérének 50 %-nak megfelelő összegű támogatás nyújtható, amennyiben munkaadó vállalja, hogy a támogatás időtartamának utolsó napját követő hónap végéig felmondással vagy közös megegyezéssel a munkavállaló jogviszonyát nem szünteti meg (és a munkavállaló részére a munkabért megfizeti).

A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerinti bértámogatások külön kérelem benyújtása nélkül meghosszabbodnak azon munkaadó esetében, aki a veszélyhelyzet ideje alatt az 571/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmét, a kérelemben foglalt munkavállalója vonatkozásában, és a kormányhivatalnál 2020. december 31. napjáig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja a munkavállalója tekintetében a teljes időtartamra igénybe venni a támogatást.

A támogatás ebben az esetben a korábban szereplő egy hónap helyett 2020-ban két hónap (november-december), 2021-ben egy hónap (január) időtartamra hosszabbodik meg.

Az ingyenes internetet meghosszabbítják egy hónappal

A digitális oktatással érintett családok januárig vehetik igénybe az ingyenes internetet a szolgáltatójuktól.

Meghosszabbodik az ingyenes parkolás

A parkolást könnyítő intézkedések, vagyis az 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet szerinti ingyenes parkolás lehetősége január 11-ig meghosszabbodik.

COVID Jogtár Munkajogi iránytű

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet szabályai

Átmenetileg növekedhet a rendőrök és más rendvédelmi dolgozók munkaideje, tilos a külföldre utazásuk

A hivatásos rendvédelmi feladatot ellátók szolgálati ideje átmenetileg növekszik: a túlszolgálat meghaladhatja a maximális heti 48 órát, a napi szolgálatteljesítési idő 12 óránál hosszabb is lehet, azonban nem lehet több 24 óránál. Rövidül azzal is a pihenőidejük, hogy a napi legalább 8 óra egybefüggő pihenőidőbe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartama is beszámítható (de az ebben az esetben sem lehet rövidebb 6 óránál).

A rendvédelmisek mellett a katonák és a honvédelmi alkalmazottak sem hagyhatják el Magyarország területét a mai naptól, csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön engedélyével. (Ide nem értve a a szolgálati célú külföldre utazást.)

Nem kell teljesíteni a továbbképzési tervét a kormánytisztviselőknek

A rendkívüli helyzetre tekintettel nem kell a 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti szabályok szerint teljesíteni a Kit. hatálya alá tartozó kormánytisztviselőknek, a ténylegesen lefolytatott képzésekkel kapcsolatban megfizetett továbbképzési hozzájárulással azonban el kell számolni.

Járványügyi szabályszegés miatt nincs azonnali jogvédelem

Nem kérhet azonnali jogvédelmet az a harmadik országbeli állampolgár, EGT-állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagja, aki járványügyi szabályszegés miatt kiutasításra került. A kiutasítást hatósági kísérettel kell végrehajtani.

Meghosszabbodnak a titkos ügykezelői, telephelybiztonsági tanúsítványok

Ha a személyi biztonsági tanúsítvány, a telephelybiztonsági tanúsítvány vagy biztonsági szakvélemény érvényessége a veszélyhelyzet ideje alatt jár le, érvényessége a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodik. A veszélyhelyzet megszűnését követő 180. napig a telephelybiztonsági tanúsítvány és az egyszerűsített telephelybiztonsági tanúsítvány kiadása és érvényben tartása esetén a biztonsági vezető foglalkoztatásához nem szükséges a minősített adat védelméről szóló törvény és a 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet ismeretéből, gyakorlati alkalmazásából tett sikeres vizsga.

Többletjogokat kapnak az egészségügyi készlet megóvása érdekében eljáró vagyonőrök

Jövő év január 1-től az emberi méltóság tiszteletben tartásával jogosult az érintett beleegyezése nélkül ruházat, csomag, jármű átvizsgálására az egészségügyi készlet megóvása érdekében eljáró vagyonőr akkor is, ha nem állnak fenn az Szvmt. 28. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek, azaz:

  • megalapozottan feltehető, hogy az érintett bűncselekményből vagy szabálysértésből származó olyan dolgot tart magánál, amelynek őrzése a vagyonőrnek szerződésből fakadó kötelezettsége
  • e dolgot a felszólítás ellenére sem adja át, és
  • az intézkedés a jogsértő cselekmény megelőzése, megszakítása érdekében szükséges.

Azaz mindezek hiányában is jogosultak intézkedni.

Közmeghallgatás a közigazgatási eljárásokban – különleges szabályok

A közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül lehet csak megtartani. Az illetékes hatóság a honlapján közzéteszi azokat az információkat – így például iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat, amelyek az érintettek szempontjából lényegesek. Az eredményesség érdekében a hatóság a honlapon történő közlés mellett más alkalmas eszközt, például helyi műsorszóró szolgáltatást, interaktív kommunikációt lehetővé tévő információtechnikát, hirdetményi vagy közösségi felületeket is használhat.

Ha az eljáró hatóság a közmeghallgatás-tartási kötelezettségének nem tesz eleget, azt a mulasztásról szóló bejelentést követő 30 napon belül az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal tartja meg. Egyébiránt személyes megjelenést igénylő eljárási cselekményt, helyszíni szemlét – ha a veszélyhelyzetre vonatkozó más jogszabály eltérően nem rendelkezik – kizárólag akkor rendelhet el, ha azt az ügy jellege elengedhetetlenné teszi, vagy a tényállás másként nem tisztázható.

Kevesebb képviselő-testületi ülés is elég az önkormányzatoknál

Az évi legalább négy ülés helyett 2020-ban elég két ülést tartania a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületének, és nem kell közmeghallgatást tartania. A helyi önkormányzatoknak szintén nem kell közmeghallgatást tartani, és nem kötelező az évi legalább hat képviselő-testületi ülés sem idén.


Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy anélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet

A közterületi ingatlanon engedéllyel, vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. Az a személy, aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy fakivágási engedély nélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet – a Kúria eseti döntése.

2024. július 8.

Jogszabályfigyelő 2024 – 27. hét

Alábbi cikkünkben a 2024/71–72. számú Magyar Közlönyökben megjelent szakmai újdonságok és a Parlament honlapján megjelent közlemények közül válogattunk.