Védettségi igazolvány a koronavírus elleni védettség igazolására Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Kormány a koronavírus elleni védettség igazolására védettségi igazolvány bevezetését rendelte el. A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, másra nem ruházható át.

A Kormány a koronavírus elleni védettség igazolására védettségi igazolvány bevezetését rendelte el [60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet]. A védettség igazolása a COVID-19 betegségből történő felgyógyulás vagy az Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált védőoltás (oltottság) tényének az igazolásával lehetséges. Az igazolásra védettségi igazolvány, illetve applikáció áll rendelkezésre.

A védettségi igazolvány

Az igazolvány (angolul is) tartalmazza többek között az érintett nevét, útlevelének vagy állandó személyazonosító igazolványának számát, okmányazonosítóját, az oltottság tényének igazolása esetén az oltás idejét, valamint a védőoltás típusát, a fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátumát. A kártya személyazonosító igazolvány vagy útlevél felmutatásával együtt érvényes, másra nem ruházható át.

A fertőzésből történő felgyógyulás tényének az igazolása esetén az igazolvány érvényességének dátuma főszabályként az érintett fertőzésből történő felgyógyulásának napját követő hatodik hónap azonos napjával, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napjával egyezik meg

A fertőzésből történő felgyógyulás napja, az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) nyilvántartott, az utolsó pozitív eredményű tesztet követő negatív eredményű, a koronavírus kimutatására szolgáló molekuláris biológiai vizsgálat napja, vagy ennek hiányában az utolsó pozitív eredményű teszt napját követő tizedik nap. Ha az érintettről az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű teszt eredményt, de egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen van, akkor az érvényességi dátum az ellenanyag jelenlétét kimutató vizsgálat dátumát követő negyedik hónap azonos napja, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napja.

A védettségi igazolványt Budapest Főváros Kormányhivatala (hatóság) állítja ki hivatalból 2021. március 15-iga 2021. március 1. napját megelőzően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén vagy ha az alapimmunizálásra (amennyiben ehhez két oltás szükséges, úgy a második oltás beadása) 2021. március 1. napját megelőzően került sor, a 2021. március 1. napját követően a fertőzésből történő felgyógyulás esetén a felgyógyulásának napját követő 8 napon belül, vagy ha az alapimmunizálásra 2021. március 1. napját követően került sor, ugyancsak 8 napon belül. Ha nem volt pozitív teszt, de az ellenanyag kimutatásra kerül, akkor a hatóság az igazolványt a jogosult természetes személy részére a 2021. március 1. napját megelőzően benyújtott kérelem esetén 2021. március 15-ig, 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül kérelemre állítja ki. Az igazolvány ebben az esetben elektronikus úton a fővárosi és megyei kormányhivatal által rendszeresített elektronikus űrlapon vagy bármely kormányablakban személyesen igényelhető. A kérelemhez mellékelni kell a koronavírus elleni védőanyagnak az érintett személy szervezetében való jelenlétét igazoló vizsgálat eredményét és annak értékelését tartalmazó leletet.

Alapimmunizálás esetén az egészségügyi szolgáltató az oltottság tényét, idejét, a védőoltás típusát, az érintett adatait az EESZT-ben rögzíti, és az EESZT útján haladéktalanul továbbítja a hatóság részére.

A védettségi igazolványt csak akkor kell személyes átadással kézbesíteni, ha azt az érintett kérte, egyebekben a védettségi igazolványt a levélszekrénybe kell kézbesíteni. A védettségi igazolványoknak a jogosultak részére történő megküldését 2021. március 1. napját követően kell elkezdeni.

A védettségi igazolvány ára

Felgyógyulás, oltottság esetén az első, illetve felgyógyulás tényének igazolását követően az oltottság tényének igazolása céljából történő második kiállítása ingyenes. A kérelemre kiállított igazolvány kiállítása, valamint pótlása, cseréje esetén 3000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyből 2000 forint a védettségi igazolvány előállítási költsége.

A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a kérelmező a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a hatóság elutasítja, vagy az eljárást megszünteti. Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni, viszont a hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

A koronavírus elleni védőoltást igazoló applikáció

Az EESZT működtetője a védőoltást igazoló applikációt biztosít az érintettek számára, amely az érintett azonosítását követően az EESZT-ből szerzett adatok alapján igazolja az érintett oltottságát. Az applikáció tartalmazza az érintett nevét, TAJ számát, az oltás idejét, a védőoltás típusát, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak hiányát.


Kapcsolódó cikkek

2021. január 27.

A koronavírus hatása a munkaerőpiacon

Lehet, hogy a legaltech cégek még ragaszkodnak az irodahelyiségeikhez, de a járvány miatti távmunkavégzés lehetővé tette, hogy tehetséges szakembereket alkalmazzanak szerte a világon. A tehetséges munkavállalók országos vagy akár globális elérhetősége azonban valószínűleg megnövekedett versenyt jelent majd mind a munkavállalók, mind a munkaadók számára.
2021. január 22.

2021: Mikor adhatunk szárnyakat vágyainknak?

A 2020-as tragikus év után ismét növekedhet a légi forgalom, de a járvány miatt bevezetett egészségügyi óvintézkedésekkel hosszabb távon kell számolnunk.