A CCBE nyilatkozata az ukrajnai invázióról


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) 45 ország ügyvédi kamaráit képviseli és rajtuk keresztül több mint 1 millió európai ügyvédet. A CCBE megalakulása óta a demokrácia és a jogállamiság alapjául szolgáló jogi elvek előmozdításában és védelmében lép fel.

A CCBE csatlakozik az EU intézményeihez és a nemzetközi közösséghez, amely követeli, hogy Oroszország haladéktalanul hagyja abba Ukrajna elleni jogellenes invázióját. Minden államnak tiszteletben kell tartania az alapvető kötelezettségeket, értékeket, elveket és szabadságjogokat, amelyeket az Egyesült Nemzetek Alapokmánya, az Európa Tanács alapokmánya, az Emberi Jogok Európai Egyezményében, a Biztonsági Biztosítékokról szóló Budapesti Memorandumokban és más általános nemzetközi közjogi elvekben, beleértve a Nemzetközi Büntetőbíróság Római Statútumát is, határoztak meg.

A CCBE határozottan elítéli azokat az intézkedéseket, amelyek sértik ezeket az alapvető és általánosan elfogadott nemzetközi jog alapelveket. A nemzetközi jog és szerződések tiszteletben tartását fenn kell tartani. A jelenlegi tragikus helyzetben, amelyben az ukrán nép van, a jogállamiság fenntartásának szükségessége kiemelkedő fontosságú.

A CCBE egyértelműen elítéli az Ukrajna elleni orosz inváziót. Az indokolatlan invázió egy olyan országba, amely szuverén államba való betörés, a jogállamiság elleni felháborító támadást jelent. Üdvözöljük a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyésze nyilatkozatát.

orosz-ukrán háború

„Emlékeztetem az Ukrajna területén ellenségeskedést folytató valamennyi felet, hogy a benyújtott nyilatkozat értelmében 2015. szeptember 8-án tett, a Nemzetközi Büntetőbíróság („ICC” vagy „Bíróság”) joghatóságát elismerő nyilatkozat alapján az én Hivatalom gyakorolhatja joghatóságát és vizsgálhatja a népirtás, az emberiesség elleni bűncselekmény vagy háborús bűncselekményt, amelyet Ukrajna területén 2014. február 20-tól kezdődően követtek el.

Bármely személy, aki ilyen bűncselekményeket követ el, beleértve azáltal, hogy utasítást ad, felbujt, vagy más módon hozzájárul az elkövetéshez, büntetőeljárás indítható a Bíróság előtt, a komplementaritás elvének tiszteletben tartása mellett. Elengedhetetlen, hogy a konfliktusban részt vevő valamennyi fél tiszteletben tartsa a nemzetközi humanitárius jogból eredő kötelezettségeit.”

Felszólítjuk az ügyészt, hogy haladéktalanul indítson nyomozást a bírósági eljárás céljából Vlagyimir Putyin orosz elnök és bűntársai ellen. Az ukrán nép megérdemli a nemzetközi jogrend védelmét.

A CCBE különös jelentőséget tulajdonít az emberi méltóság, a szabadság egyetemes értékeinek tiszteletben tartásának, az egyenlőség és szolidaritás tiszteletben tartásának, és ezért ragaszkodik ahhoz, hogy Európának a béke, a szabadság, a biztonság és az igazságosság területének kell maradnia. Szolidaritásunkat fejezzük ki különösen a támadásnak kitett ukrán kollégáinkkal.

Figyelemmel vagyunk azoknak az orosz kollégáknak a helyzetére is, akik nem érzik magukat képesnek arra, hogy felemeljék a szavukat az illegális háború ellen, mert féltik az életüket.

A CCBE hangsúlyozza továbbá, hogy ebben az összefüggésben tiszteletben kell tartani és biztosítani kell a menedékjogot, és humanitárius segítséget kell nyújtani a rászorulóknak. Az EU tagállamait és más európai államokat ezért arra ösztönöznek, hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket a határigazgatás és a menekültügy területén a konfliktusok és az erőszak elől menekülő emberek megsegítése érdekében. Végezetül a CCBE arra ösztönzi az ügyvédeket, hogy nyújtsanak jogi segítséget a nemzetközi védelmet kereső embereknek, és üdvözli, hogy számos ügyvéd már most is részt vesz ilyen tevékenységekben.

(mük.hu)
Kapcsolódó cikkek

2024. július 9.

Olaszországban jogvita lett a strandolásból

Az olasz tengerpart elképzelhetetlenek strandfürdők nélkül. Az önkormányzatok évtizedekig átláthatatlanul adták ki az üzemeltetési jogokat, megsértve az uniós versenyjogot. A következőkben a szerző egy bizarr jogi és politikai vitát tár a Jogászvilág olvasói elé.

2024. június 24.

Mi köze a kékúszójú tonhalaknak a keresetek befogadhatóságához?

Cikkünkben az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés („EUMSz”) 263. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott közvetlen keresetek (megsemmisítési keresetek) egyes befogadhatósági feltételeit vizsgáljuk, elsődlegesen az Európai Unió Bírósága által kialakított esetjog alapján.