A nyomkövető appok adatvédelmi problémái Koronavírus

Alessandra Pierucci, az Európa Tanács „108-as egyezmény” szerinti bizottságának elnöke és az Európa Tanács adatvédelmi biztosa, Jean-Philippe Walter együttes nyilatkozatában figyelmeztetett a digitális nyomkövető alkalmazásokkal kapcsolatos adatvédelmi aggályokra.

Ugyan a nyomkövető alkalmazásokkal hatékonyan lehet küzdeni a koronavírus világjárvány ellen, de megfelelő biztosítékokkal kell garantálni a személyes adatok és a magánélet védelmét.

A világjárvány kezdete óta a vírus elleni küzdelemben részt vevő kormányok és egyéb szervezetek az adatok elemzésére és a digitális technológiákra támaszkodnak a fenyegetés kezelése érdekében. Néhány országban a mobil alkalmazásokat használják erre a célra, másutt pedig kiegészítő védelemként alkalmazzák a gyors kontakt érdekében.

A közös nyilatkozat célja, hogy egyértelművé tegye, hogy a számos országban bevezetni tervezett enyhítéseket csak a személyes adatok és a magánélet védelmét biztosító szigorú jogi és technikai biztosítékok mellett lehet alkalmazni.

Ha ezeket a nyomkövető appokat telepítik, akkor csak korlátozott ideig és kizárólag önkéntes alapon működhetnek. Ezeknek az alkalmazásokat a beépített adatvédelem elve alapján kell fejleszteni, a kockázatok megelőzése vagy minimalizálása érdekében, annak biztosítására, hogy az érintettek helyadatait nem használják fel, hogy nem lehetséges közvetlen vagy újbóli azonosításuk.

Az Európa Tanács 1981-ben fogadta el a természetes személyek személyes adatainak védelméhez fűződő jogát biztosító első nemzetközi egyezményt, amely a természetes személyek személyes adait védi az automatikus adatkezelések során, amely „108-as egyezmény” néven vált ismertté.

2018-ban az ET elfogadott egy módosító jegyzőkönyvet, amely még nem  lépett hatályba. Ennek célja, hogy adatvédelem elveit továbbra is hozzáigazítsák az új eszközökhöz és új gyakorlatokhoz. Eddig 55 ország ratifikálta a 108-as egyezményt, és sokan mások is mintaként használták az új adatvédelmi jogszabályok kidolgozásához.

(coe.int)

Kapcsolódó cikkek:


Biomedicinák és az emberi jogok
2020. június 29.

Biomedicinák és az emberi jogok

Az Európa Tanács Bioetikai Bizottsága elindította az emberi jogokkal és az orvosbiológiai technológiákkal kapcsolatos új cselekvési tervét.

A koronavírus hatása az ingázó munkavállalókra
2020. június 25.

Az ILO becslései szerint világszerte 164 millió olyan munkavállaló van, aki a lakóhelyétől eltérő országban vállalt munkát. Nagy részük a koronavírus miatt elvesztette állását és haza kellett térnie.