Az EUB szerint nem függetlenek a nemrég kinevezett lengyel bírák


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Az Európai Unió Bírósága (EUB) megállapította, hogy a Legfelsőbb Bíróság lengyel fegyelmi tanácsa nem demokratikus módon járt el, és nem megfelelően nevezte ki a bírákat, így a kinevezett bírák nem tekinthetők függetlennek, ezért érvénytelennek nyilvánított egy ilyen bíró által meghozott bírósági határozatot.

Waldemar Zurek bírót áthelyezték a másodfokú bíróságról az elsőfokú bíróságra, miután nyilvánosan bírálta a kormány igazságügyi reformjait.

Zurek fellebbezést nyújtott be, amelyet az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (KRS) elutasított. Ezt követően a felmentése ellen nyújtott be fellebbezést a Legfelsőbb Bírósághoz. Kizárási kérelmet is előterjesztett, amelyben azt kérte, hogy a Legfelsőbb Bíróság (CECPA) Rendkívüli Ellenőrzési és Közügyek Kamarájában ülő bírákat zárják ki fellebbezésének elbírálásából.

Érvelése szerint az ügyet tárgyaló bírák alkotmányellenesen lettek kinevezve, ezért nem tudták pártatlanul és függetlenül megvizsgálni a fellebbezését. 2019. március 8 -án a CECPA egyesbíróként eljáró tagja Zurek fellebbezését „elfogadhatatlannak” minősítette, még azelőtt , hogy döntést hoztak volna a kizárási kérelem ügyében.

EU Jog online

https://bit.ly/3byH6fd

Az EUB azt állapította meg, hogy a bíróságok megsértették az Európai Unióról szóló szerződés 19. cikkének (1) bekezdését és az EU Alapjogi Chartájának 47. cikkében garantált tisztességes eljáráshoz való jogot.

Erre tekintettel a lengyel bíróság Zurek fellebbezésének elutasítására vonatkozó döntését érvénytelenítették.

Az EUB ítélete rávilágít az EU és Lengyelország között fennálló feszültségekre, amely az EU Lengyelország társadalmi és jogalkotási rendjébe történő állítólagos beavatkozása miatt pattant ki.

Sebastian Keleta lengyel igazságügyi miniszterhelyettes Twitteren így kommentálta az ügyet: „Az EU -nak nincs joga beavatkozni a lengyel igazságszolgáltatásba”, ezzel demonstrálva az ellenszenv növekedését Európa és Lengyelország között. A lengyel alkotmánybíróság pedig csütörtökön kimondta, hogy a lengyel jog elsőbbséget élvez az uniós joggal szemben.

(jurist.org)
Kapcsolódó cikkek

2024. február 28.

A gyermekek jogellenes külföldre vitele

Európai előírások és konkrét nemzeti jogszabályok összevetéséről döntött az EU Bírósága egy különösen érzékeny témában, a gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban. Lényege a visszavitel iránti kérelmek elbírálására vonatkozó, a gyermekek érdekeit szolgáló gyors eljárások biztosítása.

2024. február 14.

Háttérzene sugárzása a repülőgépen

Az unió bírósága egy romániai szerzői jogi jogvitára tett pontot, melynek középpontjában a repülőgépeken és vonatokon háttérzeneként sugárzott zeneművek „jogállása”, és az attól függő díj megfizetése állt..