Maximális adatvédelmi bírságot szabott ki a Clearview AI-re a francia hatóság


A Clearview AI nem rendelkezett érvényes jogalappal az érintettek személyes adatainak kezelésére és ezzel a jogsértő gyakorlattal a CNIL felszólítását követően sem hagyott fel.

1. Az alapügy

2020 májusától a Commission nationale de l’informatique et des libertés (francia adatvédelmi hatóság, a továbbiakban: CNIL) panaszokat kapott magánszemélyektől a Clearview AI arcfelismerő szoftverével kapcsolatban, és vizsgálatot indított a céggel szemben.

2021 májusában a Privacy International szövetség is figyelmeztette a CNIL-t erre a Clearview AI jogsértő gyakorlatára.

2021. november 26-án a CNIL elnöke úgy határozott, hogy hivatalos felszólítást küld a Clearview AI-nak, hogy a francia területen tartózkodó érintettek személyes adatainak gyűjtését és kezelését jogalap hiányában szüntesse meg és biztosítsa az érintettek jogainak gyakorlását és a személyes adatok törlésére vonatkozó kéréseiket.

A Clearview AI-nek két hónap állt rendelkezésére, hogy eleget tegyen a hivatalos felszólításnak, és igazolja azokat a CNIL felé. Erre a hivatalos értesítésre azonban  CÉG nem válaszolt. A CNIL elnöke ezért úgy döntött, hogy az ügyet a szankciók kiszabásáért felelős bizottság elé utalja.

2. A CNIL döntése

A tudomására jutott információk alapján a bírság kiszabásáért felelős bizottság a GDPR 83. cikke értelmében kiszabható legmagasabb, azaz 20 millió eurós pénzbírság kiszabásáról döntött.

Tekintettel az érintettek alapvető jogaira a társaság által végzett adatkezelésből eredő igen súlyos kockázatokra, a bizottság úgy határozott, hogy kötelezi a Clearview AI-t, hogy szüntesse meg a francia területen tartózkodó érintettek személyes adatainak jogalap nélküli gyűjtését és kezelését, illetve törölje ezen személyekről már kezelt személyes adatokat két hónapon belül. A kötelezettségek teljesítésének elmulasztása esetére a bizottság újabb 100 000 eurós bírság kiszabását helyezte kilátásba.

(edpb.europa.eu)


Kapcsolódó cikkek

2023. március 16.

Oroszország nem ismeri el az ICC joghatóságát

Oroszország nem ratifikálta az ICC-t létrehozó egyezményt és nem írta alá a szervezet alapító okiratát sem, ezért nem ismeri el a szervezet joghatóságát az orosz katonák által elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálására.

2023. március 9.

Személyes adatok továbbítása az USA-ba

Az Európai Adatvédelmi Testület szerint továbbra sincsenek megfelelő garanciák a személyes adatok továbbításakor az adatoknak az amerikai titkosszolgálatoktól való védelmére.