„PÁLYAKEZDŐ JOGÁSZ” verseny 2022


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozata (OKJT, a „Szervező”) a 2019. évben alapított „Pályakezdő jogász díj” megújításával kamarai jogtanácsosként, jogi előadóként dolgozó pályakezdők részére prezentációs versenyt hirdet.

1. A verseny célja

A verseny célja, hogy lehetőséget adjon a kamarai nyilvántartásba vett jogi előadóként, kamarai jogtanácsosként dolgozó pályakezdők részére kiemelkedő szakmai teljesítményük nyilvános bemutatására a szakmai közönség és egy szakmai zsűri előtt, és a verseny győztese megszerezze a „Pályakezdő jogász díj 2022”. címet.

2. Részvételi feltételek
A versenyre jelentkezhetnek:
• az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadók,
• azon kamarai jogtanácsosok, akik jogi szakvizsgájukat 2019. január 1. után szerezték.

3. A prezentáció témája

A jelentkezők az alábbi témák körül választhatnak.

1. A jogászi innováció szerepe a munkáltató szervezetében, működésében – egy megvalósult folyamati, működési ill. technológiai fejlesztés bemutatása.

2. A kamarai jogtanácsosi hivatás kihívásai a következő évtizedben.

3. Ügyvédi tevékenység gyakorlása kamarai jogtanácsosként: az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 2. § (1) bekezdésének a) illetve c) pontja szerinti tevékenységek gyakorlása a mindennapokban – egy konkrét jogi képviselettel ill. tanácsadással támogatott projekt, peres ill. hatósági ügy bemutatása.

4. A kamarai jogtanácsosi hivatásrend számára releváns egyes közelmúltbeli jogfejlődési-szakmai újdonság(ok) (például az Üttv. vagy új eljárási kódexek jogalkalmazási tapasztalatainak vagy veszélyhelyzeti jogalkotással összefüggő egyes jogalkalmazási kérdéseknek) kritikai bemutatása.

5. Az ügyvédi és a kamarai jogtanácsosi hivatás összevetése.

A Szervező bátorítja a kreatív, gyakorlatias, konkrét példákat tartalmazó, egyedi, szubjektív megközelítést mind a prezentáció tartalma, mind az előadás körében. Ugyanakkor – a témától és saját egyéni preferenciájuktól függően – a jelentkezők választhatnak elméleti, tudományos megközelítést és tehetnek de lege ferenda javaslatokat is.

4. Díjazás

A verseny összdíjazása 1.500.000,- Ft. Ezen túl a verseny győztese átveheti a díjat reprezentáló plakettet és jogosulttá válik a „Pályakezdő jogász díj 2022” cím használatára.

5. A verseny menete, határidők

1. Jelentkezési határidő: 2022. október 15.
2. Előzsűrizés határideje: 2022. október 20.
3. A nyilvános verseny időpontja: 2022. október 27. csütörtök 13:00 Budapesti Ügyvédi Kamara Díszterem (1055 Budapest Szalay u. 7.). A rendezvény a II. Jogtanácsosi Konferencia (a Budapesti Ügyvédi Kamara Jogtanácsosi Tagozata konferenciája) kapcsolódó programjaként kerül megtartásra.
4. Ünnepélyes díjátadó: a Magyar Ügyvéd Nap keretében, 2022. november 19.

6. Jelentkezés

A jelentkezéseket a Szervező az 5.1. pont szerinti határidőben, emailen várja a jogtanacsos@muknet.hu címen.
A jelentkezésről szóló email tartalma:
• Adatok: a jelentkező teljes neve, KASZ száma, elérhetőségei (e-mail cím, mobiltelefonszám), munkáltatójának megjelölése, a jogi diploma és a jogi szakvizsga megszerzésének dátuma.
• A versenyen való részvételre vonatkozó akaratnyilatkozat, és kifejezett nyilatkozat a jelen kiírásban foglalt feltételek, különös tekintettel a szellemi alkotások felhasználására és az adatkezelésre vonatkozó feltételek elfogadásáról.
• A jelentkező rövid szakmai önéletrajza.
• A 3. pont szerinti témák közül a választott téma megjelölése.
• A prezentáció címe, tartalmának rövid szöveges összefoglalása legfeljebb 500 szóban (külön fájlként csatolva).
• Hivatkozások jegyzéke, valamint a prezentáció ill. az abban bemutatott konkrét ügy(ek) tartalmának kialakításában a jelentkezőt támogató mentor(ok) és kollégák felsorolása
• A jelentkező saját megítélésétől függően, szükség szerint: a munkáltató jogi vezetőjének rövid ajánlása a jelentkezéshez kapcsolódóan.

7. Előzsűrizés

Ha a versenyre hatnál több jelentkezés érkezik, a Szervező dönt a nyilvános versenyen résztvevő legfeljebb hat prezentációról; a döntésről a fenti 5.2. pont szerinti határidőben a Szervező értesíti a jelentkezőket. Az előzsűrizés körében a Szervező jogosult bármely jelentkezőtől a prezentációval kapcsolatban tisztázó kérdéseket feltenni és kiegészítő információt kérni.

8. A nyilvános verseny

A jelentkezők vállalják, hogy legkésőbb a nyilvános versenyt megelőző második munkanapon ppt (vagy pptx) formátumban megküldik a Szervezőnek a prezentáció végleges (formázott, animált) változatát.
A jelentkezők vállalják a nyilvános versenyen a prezentáció bemutatását, valamint azt, hogy a nyilvános verseny egészén (az eredményhirdetésig) részt vesznek. A nyilvános versenyen a jelentkezők a prezentációt 15 perces időkeretben ismertetik, majd legfeljebb 10 percben válaszolnak a zsűri helyszínen, szóban feltett kérdéseire.

A zsűri a nyilvános versenyen a prezentációkat követően zárt körben értékeli a prezentációkat tartalmi, formai szempontok, valamint az előadásmód és a feltett kérdésekre adott válaszok alapján, és – a maga által kialakított módszertan (pontozás, szavazás stb.) szerint – megállapítja a verseny győztesét, – saját választása szerint – esetleges további helyezettjeit és az egyes helyezettek pénzdíjazását.

A zsűrizés után a zsűri eredményhirdetést tart: a zsűri elnöke a prezentációkról rövid szóbeli visszajelzést ad, és kihirdeti a verseny győztesét ill. esetleges helyezettjeit és díjazását. A zsűri döntését ezen túl nem köteles indokolni, a zsűri döntésével szemben jogorvoslatnak nincs helye.

9. A zsűri tagjai

1. dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke
2. dr. Haskó Tünde, kamarai jogtanácsos, a Magyar Ügyvédi Kamara Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozatának elnökhelyettese
3. dr. Pettkó-Szandtner Judit, az Unicredit Magyarország Bank Zrt. vezető jogtanácsosa
4. dr. Répássy Róbert, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára
5. dr. Tóth András, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese, a Versenytanács elnöke, egyetemi docens
10. Szerzői és személyhez fűződő jogok, adatvédelem, egyéb rendelkezések
A jelentkező a jelentkezéssel elfogadja a jelen kiírásban foglaltakat.
A jelentkező szavatolja, hogy a verseny során benyújtott és nyilvánosan prezentált valamennyi szerzői mű és szomszédos jogi teljesítmény, ill. ezek részei (a „Mű”, „Művek”) tekintetében a jelentkező a szerzői (szomszédos) vagyoni jogok jogosultja, illetve jogszerű felhasználója.

A jelentkező a MÜK részére nem kizárólagos, időbeli és földrajzi korlátozás nélküli, teljes körű, díjfizetési kötelezettség nélküli felhasználási jogot enged a verseny során benyújtott és/vagy nyilvánosan előadott valamennyi Műre. A felhasználási engedély kiterjed a Művek átdolgozására, többszörözésére, terjesztésére, nyilvánosságra hozatalára. A MÜK jogosult további felhasználási engedélyek adására harmadik személyek számára. A MÜK jogosult arra, hogy a Műveket a nyilvánosság számára elérhetővé tegye, azokat kép- és/vagy hangfelvételen rögzítse, adathordozóra másolja. A jelentkező szavatolja, hogy a jelen bekezdés szerinti felhasználási engedély megadására jogosult és hogy harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a jelen bekezdés szerinti felhasználási jogokat, azok gyakorlását korlátozná.

A Szervező a versenyről a (szakmai) nyilvánosság számára tájékoztatást fog adni, amely tartalmazhatja a versenyzők 6. pont szerinti személyes adatait (kivéve az elérhetőségeket); a jelentkezés, az előzsűrizés és a nyilvános verseny során a jelentkező által benyújtottakat/előadottakat, valamint azok tartalmi összefoglalását, kivonatát; továbbá a nyilvános versenyről (ideértve a prezentációkat is), valamint a díjátadóról készült kép- ill. hangfelvételt és a verseny eredményét (ideértve a zsűri értékelésének összefoglalóját).

A jelentkező mindezek ismeretében hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint a kép- és hangfelvételek felhasználásához a jelen kiírásnak, illetve a mellékletként csatolt Adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

A Szervező fenntartja a jogot a jelen kiírás módosítására és visszavonására és az attól való indokolás nélküli eltérésre, ideértve a nyilvános verseny elhalasztásáról, illetve törléséről szóló döntést is, különös tekintettel a veszélyhelyzet fokozódása vagy a COVID-19 miatt felfutó járványhelyzet okán esetleg szükséges intézkedésekre.Kérdés esetén a jogtanacsos@muknet.hu címre várjuk a megkereséseket.
2022. augusztus 17.

Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat

A Pályakezdő_OKJT_Verseny_2022_kiírása 


Kapcsolódó cikkek

2024. május 22.

Egyenlőtlenségek és lehetőségek a nagy nyelvmodellek világában

A mesterséges intelligencia fejlődése válaszút előtt áll. Attól függően, hogy hogyan alakítjuk a jövőt, válhat belőle mindenki számára elérhető, vagy csak a globális nagyvállalatok által privilegizált eszköz is. Az MI demokratizálása nemes és hasznos cél ugyan, de a kapcsolódó fejlesztéseket jelenleg mégis jelentős globális egyenlőtlenségek jellemzik. A kérdés az, mi ezen egyenlőtlenségek gyökere, és mit tehetünk, hogy felszámoljuk azokat?

2024. május 21.

Kötelező lesz az elektronikus aláírás

Nagyot fejlődött az elektronikus dokumentumkezelés és az ügyintézés, de egy kritikus ponton általában megbicsaklik a folyamat – ez pedig a hitelesítés. Legyen szó magánszemélyek hivatali vagy szolgáltatói ügyintézéséről, esetleg két vállalkozás közötti üzleti szerződésről, a legtöbb esetben a teljesen digitalizált folyamat egy pontján belép az analóg világ: amikor a dokumentumokat kézzel írják alá az érintett felek. Hamarosan azonban komoly változás várható – számol be az ITBusiness.hu.

2024. május 21.

Vajon az ügyvédeknek is lesz majd AI avatárjuk?

A cím hallatán vélhetően sokaknak egy jövőbeni, tárgyalótermi 3D-s hologram ugrik be, azonban nem kell ennyire távoli, futurisztikus jelentre gondolni! A videós avatarok már 2024-ben is dolgoznak „helyettünk”.