Gerse MártonSzerző:Gerse Márton

2018. április 30. Szakma

A polgári nemperes eljárások új szabályozása

A bírósági polgári nemperes eljárások szabályrendszerébe a speciális nemperes eljárások és az új Pp. közé belépett a bírósági polgári nemperes eljárásokról szóló törvény. A közigazgatási nemperes eljárások is megváltoztak. Itt kétosztatúvá vált a szabályozás. A közigazgatási perrendtartásnak az volt a szabályozási koncepciója, hogy lehetőleg valamennyi közigazgatási nemperes eljárás bekerüljön a közigazgatási perrendtartás hatálya alá, így egy egységes perrendtartás jöjjön létre.

2018. április 17. Szakma

A kölcsön az új Ptk-ban II. rész. Egy lépés hátra?

A cikk a kölcsönszerződésnél az adós és a hitelező legfontosabb kötelmének, a pénzügyi teljesítésnek – mint a kölcsönpénz átadása, folyósítása, annak átvétele és a visszafizetése, a kamatszedés kérdése – a jelenlegi szabályozását és ennek közvetlen okait elemzi. Külön hangsúlyt helyez az adós eddig kevéssé elemzett kötelezettségére, arra, hogy köteles-e a kölcsönbe adott pénzt átvenni, mai terminológiával lehívni a hitelt. Elemzi azt is, hogy mely jogilag méltányolható érdekek szólnak a különféle jogi megoldások mellett a hitelező és adós mellett és ellen. Az elemzés kitér arra is, hogy ezek hogyan változtak a korral, és ez miként függ össze a kölcsönszerződés reálkontraktus- illetőleg konszenzuálszerződés-jellegével. Az előző cikk a XX. század közepéig mutatta be a magyar joggyakorlatot; ebben a részben általában a kodifikált Polgári Törvénykönyvünket és annak gyakorlatát elemezzük általában.

2018. március 19. A jövő jogásza

Alternatív vitarendezés a családi vállalkozásoknál 4. rész

A mediáció sikeressége tehát garancia lehet a családi vállalkozások sikerességére, itt található az összefüggés. A jól működő mediáció: a játszmák nélküli racionalizált kommunikáció, a felkészültség a problémákra, a gyakori training segíthet, hogy a vállalkozás a középtávú stratégiából átívelhessen a hosszútávúba, és túllendülhessen a neuralgikus pontokon.

2018. március 19. A jövő jogásza

Alternatív vitarendezés a családi vállalkozásoknál 3. rész

A családi vállalkozások tagjai közötti mediáció: a vitarendezés a megromlott kapcsolatban alternatívát nyújthat a rokonok-üzlettársak viszálya tekintetében. Mivel ez a szituáció egy morális csalást, kiábrándulást képvisel, a per lehetősége inkább egy potenciális nyilvános „sárdobálás”, ezzel szemben a mediáció segítségével a felek méltósága akár megőrizhető is lehet.

2018. március 19. A jövő jogásza

Alternatív vitarendezés a családi vállalkozásoknál 1. rész

A szerzők kutatása a családi vállalkozások belső működését vizsgálja. Hipotézisük, hogy a specifikusan a családi vállalkozásokra jellemző ”neuralgikus pontok” és viszályok – melyeknek alapja az üzleti és az érzelmi kapcsolatok keveredése – mediációval oldhatók meg leghatékonyabban. Ez a módszer biztosítja a folytonosságot a vállalat számra, és segíthet a konfliktusok kezelésben hozzájárulva a működőképes közös munkakörnyezet kialakításához.

2018. március 6. Szakma

Új Pp.: A kétosztatú perszerkezet

Az új Pp. legjelentősebb és legtöbbet emlegetett újítása a kétosztatú perszerkezet bevezetése. A kétosztatúság azt jelenti, hogy az elsőfokú eljárás két részből: egy perfelvételi és egy érdemi tárgyalási szakból fog állni. A perfelvételi szakban kell előadni a jogi álláspontot, megtenni a releváns tényállításokat és megjelölni a tényelőadást alátámasztó bizonyítékokat. Az érdemi tárgyalási szakban történik a bizonyítás felvétele és a jogvita eldöntése.

2018. március 5. Napi

Kompenzálja ügyfeleit az OTP

Az OTP Bank vállalta a fogyasztók kompenzációját, valamint oktatási célú kommunikációs kampányt indítását, ezért a GVH nem állapított meg jogsértést és bírságot sem szabott ki.