A színház nem kérheti a védettség igazolását Koronavírus


A NAIH állásfoglalásában felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus elleni védettség ténye egészségügyi adatnak minősül, amelynek kezelése a GDPR rendelkezései szerint alapvetően tilos.


Egy újságíró fordult a NAIH-hoz azzal kapcsolatosan, hogy egy színház jogszerűen köti-e védettségi igazolvány felmutatásához az előadásai látogatását.

A NAIH válaszában kifejtette, hogy a GDPR alapján „a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.

A NAIH ismételten felhívta a figyelmet, hogy a koronavírus elleni védettség tényére vonatkozó adat egészségügyi adat, melynek kezelése főszabály szerint tilos.

A NAIH a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/A. § (2) bekezdésére hivatkozva, amely kimondja, hogy “ha az e rendelet szerinti valamely jog a koronavírus elleni védettség esetén gyakorolható, az e jogot gyakorolni szándékozó személy a jog gyakorlására való jogosultság igazolása érdekében felhívható a védettségi igazolvány védettséget igazoló módon történő bemutatására. A Korm. rendelet a rendezvények látogatása kapcsán határoz meg ilyen kötelezettségeket, azonban annak 5. § (4d) bekezdés a) c) pontjai értelmében:

„E rendelet alkalmazásában nem minősül rendezvénynek a kulturális esemény, ha az előadó művészet valamely ágának fellépése céljából megtartott esemény
a) az e művészet céljára rendelt helyszínen kerül megtartásra rendelt helyszínen kerül megtartásra,
b) előre megváltott ülőhelyre szóló jegy ellenében látogatható, és
c) a néző az előadás időtartama alatt az előre megváltott ülőhelyén köteles tartózkodni.”

A NAIH a fentiekre tekintettel úgy foglalt állást, hogy nem tehető a színházi előadás látogatásának feltételévé a védettségi igazolvány bemutatása.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. október 14.

A személyes adatok kezelése a munkaviszonyban

A munkavállalók adatinak kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) rendelkezései érvényesülnek, a magyar jogszabályok abban az esetben alkalmazhatóak, ha azok nem ellentétesek a GDPR rendelkezéseivel.