Bejegyzések Európai Unió Alapjogi Chartája címkével

Az európai fogyasztóvédelmi jogot megreformáló Omnibus irányelv bemutatása
2023. október 4. Cégvilág

Az európai fogyasztóvédelmi jogot megreformáló Omnibus irányelv bemutatása

A tanulmány célja, hogy bemutassa a több uniós irányelvnek az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/2161 irányelv (az ún. Omnibus irányelv) elfogadásának előzményéül szolgáló „Új Megállapodás a fogyasztói érdekekért” kezdeményezést, illetve az irányelv legfontosabb, az európai fogyasztóvédelmi jogot megújító rendelkezéseit és az ezeket értelmező új iránymutatásokat, különös tekintettel a fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól szóló irányelvet érintő módosításokra.

Kikkel közölhetők a személyes adatok?
2023. augusztus 31. Világjogász

Kikkel közölhetők a személyes adatok?

Egy újabb, a személyes adatok kezelésére vonatkozó kérdésben döntött az Európai Unió Bírósága. Az ítélet egy magánszemély és az Österreichische Post AG között zajló jogvitában született.

Mikortól védő az ügyvéd?
2022. november 9. Szakma

Mikortól védő az ügyvéd?

A védőügyvéd segítségéhez való jog nem a gyanúsítástól illet meg valakit, hanem amikortól a nyomozóhatóságnak valószínűsíthető oka merül fel az adott személy bűncselekményben való részvételével kapcsolatban. Az egyenértékűség elve alapján ez Magyarországon is követendő lenne.

A tengeri halászterület védelme
2022. június 1. Világjogász

A tengeri halászterület védelme

Az EUB megállapította, hogy a halászati szabályok megsértésének szankciójaként nemcsak pénzbírság szabható ki, hanem a zsákmány és az eszközök elkobzása is jogszerű szankció.