A hulladékkezelési díj számítása

Sérti a jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelményét, valamint a tisztességes eljáráshoz való jogot, amennyiben egy helyi hulladékkezelési rendelet nem tartalmazza egyértelműen a számlázás jogalapját a volt zártkerti ingatlanok vonatkozásában.


A panaszos a Tordason fekvő, volt zártkerti, szőlő és gazdasági épület besorolású ingatlanát érintő ügyben fordult az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához: hulladékszállítási díjfizetési kötelezettsége jogalapját sérelmezte, egyúttal a helyi hulladékdíj-szabályozás felülvizsgálatát kérte. Beadványa szerint ingatlana után „idényjelleggel használt, üdülős díjfizetésként” köteles a közszolgáltatási díj megfizetésére, ám ingatlanán gazdasági épület található, amely emberi tartózkodásra nem alkalmas, ott háztartási hulladéka nem keletkezik.

Dr. Kozma Ákos és dr. Bándi Gyula az AJB-669/2020. számú ügyben készült közös jelentésében megállapította, hogy a tordasi öreghegyi, „régi zártkertek” területén lévő, üdülőnek nem minősülő, életvitelszerű tartózkodásra alkalmas felépítmény nélküli ingatlanokra a közszolgáltatás hatálya nem terjed ki. Arról, hogy az igénybevételi kötelezettség alóli e kivétel milyen módon, milyen eljárás és feltétel teljesülése esetén érvényesíthető, a helyi hulladékkezelési rendelet nem tartalmaz rendelkezést, eljárási szabályt. Az ombudsman és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese hangsúlyozta azt is, hogy az életvitelszerű tartózkodásra alkalmas felépítménnyel rendelkező öreghegyi ingatlanok esetében a helyi rendelet alapján pedig az nem tisztázható, hogy az ingatlanhasználók részére a közszolgáltatás igénybevétele szezonálisan miként kötelező.

A jelentés megállapította, hogy a jegyző a panaszos részére nyújtott tájékoztatási kötelezettségének a tőle elvárható módon nem tett eleget, a helyi rendelet tartalmára vonatkozó helytelen válaszával, illetve az érdemi válasz elmaradásával visszásságot okozott az egészséges környezethez, a petíciós és a tisztességes hatósági eljáráshoz fűződő alapvető jogokkal összefüggésben.

Az alapvető jogok biztosa és helyettese felkérte Tordas Község Önkormányzatának jegyzőjét, hogy a lakossági megkereséseket a jövőben érdemben válaszolja meg, és nyújtson megfelelő tájékoztatást a hozzá forduló állampolgároknak. Javasolták továbbá, hogy a konkrét panaszügyben helyszíni szemle során vizsgálja meg, hogy az érintett ingatlanon van-e emberi tartózkodásra alkalmas felépítmény. Felkérték továbbá Tordas Község Önkormányzata polgármesterét, hogy gondoskodjon a hulladékgazdálkodás rendjére vonatkozó önkormányzati rendelet jogszabályoknak és a jelentésben tett megállapításoknak megfelelő módosításáról, kiegészítéséről.

(ajbh.hu)Kapcsolódó cikkek:


Börtönbüntetést kapott a mentőápolóra támadó férfi
2020. október 28.

Nem jogerősen négy év börtönbüntetésre ítélte a Kisvárdai Járásbíróság szerdán azt a férfit, aki 2018-ban bántalmazta az őt ellátó mentőápolót, és korábban mobiltelefont, valamint kerékpárt lopott.

A börtönök erősítenék a szülő-gyerek kapcsolatot
2020. október 28.

A büntetésüket töltő szülők és gyermekeik kapcsolatát erősíti az a projekt, amelyet a Balassagyarmati Fegyház és Börtön, valamint a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet valósított meg.

Kilenc évet kapott a pécsi késelő
2020. október 28.

Több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt kilenc év szabadságvesztésre ítélte jogerős döntésével a Pécsi Ítélőtábla azt a férfit, aki 2015 júniusában megszúrt két embert egy szórakozóhely előtt a baranyai megyeszékhelyen.

Benyújtották az új NAV-törvényt
2020. október 28.

Az új jogszabállyal teljessé válik a szervezet integrációja, így az EU egyik legversenyképesebb hivatalává válhat a magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Törvénymódosítás készül a feketemunka ellen
2020. október 28.

A kormány törvénymódosítási javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről.