A titkos információgyűjtéssel szerzett adatok a cégek ellen is felhasználhatóak

A kúria megállapította, hogy nem jogszerűtlen a párhuzamosan folyó és még be nem fejezett büntetőeljárás keretében jogszerűen beszerzett bizonyítékok felhasználása közigazgatási eljárás keretében, amennyiben a tisztességes eljárás garanciái érvényesülnek.

A Kúria döntésében azt a kérdést vizsgálta, hogy miként lehet egy gazdasági társasággal szemben lefolytatott versenyhatósági eljárásban felhasználni egy magánszeméllyel szemben büntetőügyben beszerzett lehallgatás anyagát.

A megállapított tényállás szerint három cég egy közbeszerzéshez kapcsolódóan felosztotta a piacot, mely megállapítását a versenyhatóság egy természetes személlyel szembeni büntetőeljárásban végzett titkos információgyűjtésből származó adatokkal támasztotta alá. A bíróság a lehallgatott személy büntetőjogi felelősségét megállapította.

A Kúria az ügyben megállapította, hogy a titkos információgyűjtés útján szerzett adatok a cégekkel szemben felhasználhatóak, azonban a tisztességes eljárás szabályainak mindenképpen érvényesülnie kell. Szükséges, hogy a felek megismerhessék azokat az akár lehallgatással szerzett bizonyítékokat amire a hatóság a határozatát alapítja és azokra nyilatkozatot tehessenek.

A Kúria az ügyben foglalkozott a jogi személyek alapjogi jogképességével, annak terjedelmével, továbbá az EBH2018. K.1. számú döntéshez hasonlóan megállapította, hogy a titkos információgyűjtés jogszerűségének ellenőrzése a beszerzéséhez kapcsolódó büntetőeljárásban történik meg az azzal érintett személy vonatkozásában. Az így beszerzett adatok versenyhatóság részére történő átadására a büntetőeljárásról, a közigazgatási hatósági eljárásról és a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvények kellően egyértelmű és pontos felhatalmazást adnak.

Kapcsolódó cikkek:


Időseket kifosztó férfiakat ítélt el a bíróság
2021. január 22.

Kilencrendbeli, bűnszövetségben elkövetett kifosztás miatt jogerősen öt év hat hónap és négy év két hónap börtönre ítéltek Pécsen két férfit, aki baranyai falvakban élő időseket tévesztett meg és fosztott ki.

Az otthonban élő idősek kapcsolattartása a koronavírus idején
2021. január 21.

Az otthonban élő idősek kapcsolattartása a koronavírus idején

Zavarosak és hiányosak a szociális otthonok lakóira vonatkozó kapcsolattartási szabályok. Az általános látogatási és kijárási tilalom alól vannak kivételek, de ezek alkalmazása nem egyértelmű, ami bizonytalanságot okoz. Emiatt a TASZ fordult a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz és külön felhívta a figyelmet a koronavírus-fertőzésen átesett lakók védettebb helyzetére, kérve a rájuk vonatkozó szabályok megalkotását.