Az Európai Bizottság üdvözli a G7-ek vezetőinek megállapodását a Mesterséges Intelligenciára vonatkozó Vezérelvekről és Magatartási Kódexről


Ezek az elvek és az önkéntes magatartási kódex nemzetközi szinten kiegészítik a jogilag kötelező erejű szabályokat – olvasható a hirlevel.egov.hu-n megjelent európai bizottsági közleményben.

A Bizottság üdvözli, hogy a G7-ek vezetői megállapodtak a Mesterséges Intelligenciára (MI) vonatkozó Nemzetközi Vezérelvekről, valamint a hirosimai mesterségesintelligencia-folyamat keretében a Mesterséges Intelligencia fejlesztői számára kidolgozott önkéntes Magatartási Kódexről. Ezek az elvek és az önkéntes magatartási kódex nemzetközi szinten kiegészítik azokat a jogilag kötelező erejű szabályokat, amelyeket az uniós társjogalkotók a mesterséges intelligenciáról szóló uniós jogszabály keretében jelenleg véglegesítenek. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is csatlakozott a G7-ek vezetőinek nyilatkozatához, amelyet a G7-ek 2023. évi japán elnöksége adott ki.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök a következőket nyilatkozta: „A mesterséges intelligencia óriási előnyökkel járhat a polgárok és a gazdaság számára. A mesterséges intelligencia képességeinek gyors növekedése azonban új kihívásokat is jelent. A mesterséges intelligenciáról szóló jogszabállyal már jelenleg is a szabályozás éllovasának számító EU a globális szintű MI-védőintézkedésekhez és -irányításhoz is hozzájárul. Örömmel fogadom a G7-ek Nemzetközi Vezérelveit és az önkéntes Magatartási Kódexet, amelyek tükrözik a megbízható mesterséges intelligencia előmozdítását célzó uniós értékeket. Felkérem a mesterséges intelligencia fejlesztőit, hogy a lehető leghamarabb írják alá és alkalmazzák ezt a magatartási kódexet.”

A technológia biztonságosságának és megbízhatóságának biztosítása

A G7-eket alkotó hét ország és az EU vezetői által elfogadott tizenegy vezérelv iránymutatást nyújt a fejlett mesterségesintelligencia-rendszereket – például általános célú MI-rendszereket és generatív MI-rendszereket – fejlesztő, alkalmazó és használó szervezetek számára a technológia biztonságosságának és megbízhatóságának előmozdítása érdekében. E vezérelvek kötelezettségvállalásokat foglalnak magukban a kockázatok és a visszaélések csökkentésére, a sebezhetőségek azonosítására, a felelős információmegosztásnak, a biztonsági események bejelentésének, valamint a kiberbiztonságba és egy olyan címkézési rendszerbe való beruházásnak az ösztönzésére, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmak azonosítását.

Ezeket az elveket az EU az érdekelt felek körében végzett felmérés eredményei alapján a G7-ek többi tagjával közösen dolgozta ki a hirosimai mesterségesintelligencia-folyamat keretében. A Vezérelvek azután alapul szolgáltak egy Magatartási Kódex összeállításához, amely részletes és gyakorlati iránymutatást nyújt a mesterséges intelligenciát fejlesztő szervezetek számára. Az önkéntes Magatartási Kódex világszerte elő fogja mozdítani a mesterséges intelligencia felelős irányítását is. Mindkét dokumentumot szükség szerint felülvizsgálják és frissítik majd – többek között inkluzív, több érdekelt felet tömörítő konzultációk révén – annak biztosítása érdekében, hogy továbbra is megfeleljenek a céljuknak, illetve lépést tartsanak e gyorsan fejlődő technológiával. A G7-ek vezetői felszólították a fejlett MI-rendszereket fejlesztő szervezeteket, hogy kötelezzék el magukat a Nemzetközi Magatartási Kódex alkalmazása mellett. Hamarosan az első aláírókat is bejelentik.

Háttér-információk

A G7-ek hirosimai mesterségesintelligencia-folyamatát a G7-ek 2023. május 19-i csúcstalálkozóján hozták létre azzal a céllal, hogy világszerte előmozdítsák a fejlett MI-rendszerekre vonatkozó védőintézkedéseket. A kezdeményezés az MI-re vonatkozó védőintézkedésekről szóló, többek között az OECD, a mesterséges intelligenciával foglalkozó globális partnerség (GPAI), valamint az EU-USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács és az EU digitális partnerségei keretében tartott nemzetközi megbeszélések szélesebb körébe illeszkedik.

Azóta, hogy az Európai Bizottság a Kereskedelmi és Technológiai Tanács 2023. május 31-i miniszteri találkozóján először bejelentette azon szándékát, hogy Magatartási Kódexet dolgozzon ki, aktívan együttműködött a G7 keretében a kulcsfontosságú nemzetközi partnereivel a mesterséges intelligenciára vonatkozó elvek és magatartási kódex kidolgozása érdekében. E nemzetközi kötelezettségvállalások összhangban vannak azokkal az MI-ről szóló átfogóbb jogszabály (a mesterséges intelligenciáról szóló uniós jogszabály) részeként jelenleg tárgyalt, jogilag kötelező erejű szabályokkal, amelyek az EU-ban alkalmazandók lesznek.

A mesterséges intelligenciáról szóló uniós jogszabályra irányuló javaslat egyrészt garantálja az emberek és a vállalkozások biztonságát és alapvető jogait, másrészt Unió-szerte megerősíti a mesterséges intelligencia térnyerését, továbbá az MI-re irányuló beruházásokat és innovációt. A mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály kockázatalapú, jogilag kötelező erejű szabályokat fog előírni az uniós piacon forgalomba hozott vagy üzembe helyezett MI-rendszerekre vonatkozóan.

További információk:

A G7-ek vezetőinek együttes nyilatkozata

A G7-ek mesterséges intelligenciára vonatkozó Nemzetközi Vezérelvei

A G7-ek mesterséges intelligenciára vonatkozó Nemzetközi Magatartási Kódexe

Javaslat a mesterséges intelligenciáról szóló európai jogszabályra

Forrás:
A Bizottság üdvözli a G7-ek vezetőinek megállapodását a Mesterséges Intelligenciára vonatkozó Vezérelvekről és Magatartási Kódexről; Európai Bizottság;

(https://hirlevel.egov.hu/)


Kapcsolódó cikkek

2020. november 10.

A digitális társadalom olvasatai – I.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait.
2020. november 18.

A digitális társadalom olvasatai – II.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal a digitális társadalom előtti idők tudásvilágát mutatja be.