Az Európai Tanács a kettős adóztatás alóli mentességre irányuló új eljárásokról állapodott meg


A Tanács megállapodásra jutott , amelyek hozzá fognak járulni a határokon átnyúló befektetések fellendítéséhez és az adóvisszaélések elleni küzdelemhez. Az úgynevezett FASTER-kezdeményezés célja, hogy a forrásadó-eljárásokat biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye az EU-ban a határokon átnyúlóan működő befektetők, a nemzeti adóhatóságok és a pénzügyi közvetítők, például a bankok vagy a befektetési platformok számára Kettős adóztatás Jelenleg a határokon átnyúló befektetések esetében számos tagállam vet ki adókat a külföldön élő befektetőknek (tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények után) fizetett osztalékokra és (kötvények után)…

A Tanács megállapodásra jutott , amelyek hozzá fognak járulni a határokon átnyúló befektetések fellendítéséhez és az adóvisszaélések elleni küzdelemhez.

Az úgynevezett FASTER-kezdeményezés célja, hogy a forrásadó-eljárásokat biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye az EU-ban a határokon átnyúlóan működő befektetők, a nemzeti adóhatóságok és a pénzügyi közvetítők, például a bankok vagy a befektetési platformok számára

Kettős adóztatás

Jelenleg a határokon átnyúló befektetések esetében számos tagállam vet ki adókat a külföldön élő befektetőknek (tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok és részvények után) fizetett osztalékokra és (kötvények után) fizetett kamatokra. Ugyanakkor e befektetőknek jövedelemadót kell fizetniük ugyanezen jövedelem után az illetőségük szerinti országban.

Bár a tagállamok közötti egyezmények célja a kettős adóztatás problémájának megoldása, a valóságban a forrásadó-rendezés igénylésére irányuló eljárások tagállamonként jelentősen eltérnek, ami azt eredményezi, hogy az adórendezési vagy -visszatérítési eljárások hosszadalmasak, költségesek és nehézkesek. Ezen eljárások esetében fennáll a nagyszabású adócsalások kockázata is.

A forrásadó-kezdeményezés gyorsabbá, egyszerűbbé és egyúttal biztonságosabbá teszi az adórendezési eljárásokat.

Közös adóügyi illetőségigazolás

Az irányelv bevezeti a közös uniós digitális adóügyi illetőségigazolást (eTRC), amelyet az adózó befektetők használhatnának a forrásadó-rendezésre szolgáló gyorsított eljárások igénybevétele érdekében.

A tagállamok automatizált eljárást vezetnek be a digitális adóügyi illetőségigazolások kiállítására a joghatósági területükön adóügyi illetőséggel rendelkezőnek minősülő természetes személyek és szervezetek számára.

Gyorsított eljárások

Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy két olyan gyorsított eljárást alkalmazzanak, amelyek kiegészítik a jelenlegi szokásos forrásadó-visszatérítési eljárást. Ezáltal az adórendezési és -visszatérítési folyamatok gyorsabbá és összehangoltabbá váltnak az EU-ban.

A tagállamoknak az alábbi rendszerek egyikét vagy mindkettőt kell alkalmazniuk:

  • a „kifizetésnél biztosított forrásadó-kedvezményre” irányuló eljárást, melynek keretében a vonatkozó adómérték az osztalék- vagy kamatkifizetés időpontjában kerül alkalmazásra
  • a „gyors visszatérítési” rendszert, amelyben a forrásadó-túlfizetést meghatározott határidőn belül visszafizetik

A Tanács egyetértett abban, hogy a tagállamoknak a gyorsított eljárásokat kell alkalmazniuk, ha biztosítják a nyilvánosan forgalmazott részvények után fizetett osztalékra kivetett forrásadó-többlet rendezését.

A tagállamok fenntarthatják a jelenlegi eljárásaikat, és nem kell alkalmazniuk az irányelv III. fejezetét, amennyiben:

  • rendelkeznek a kifizetésnél biztosított átfogó forrásadókedvezmény-rendszerrel a joghatóságuk alá tartozó területen adóügyi illetőséggel rendelkező valamely személy által kibocsátott, nyilvánosan forgalmazott részvényekből származó osztalékok után levont forrásadó-többlet tekintetében, és piaci kapitalizációs arányuk (az ESMA jelentése szerint) nem éri el az 1,5%-os küszöbértéket. Ha azonban a tagállam négy egymást követő évben túllépi ezt az arányt, az irányelvben előírt összes szabály visszavonhatatlanul alkalmazandóvá válik. Ilyen esetekben a tagállamoknak öt évük lesz arra, hogy az irányelv szabályait átültessék nemzeti jogukba. Ezek a jellemzők figyelembe veszik a tagállamok pénzügyi piacainak méretét, ugyanakkor elismerik, hogy egyes tagállamok a jelenlegi piaci feltételeiknek megfelelő nemzeti rendszereket tartanak fenn
  • biztosítják a forrásadó-többlet rendezését a nyilvánosan forgalmazott kötvények után fizetett kamatok esetében

A Tanács emellett egyéb olyan körülményeket is bevezetett a szövegbe, amelyek fennállása esetén a tagállamok részben vagy egészben kizárhatják a forrásadó-rendezés iránti kérelmeket a gyorsított eljárásokból azzal a céllal, hogy további ellenőrzéseket végezzenek a csalás megelőzése érdekében.

A Tanács kiegészítette a szöveget a közvetett befektetésekre vonatkozó rendelkezésekkel. Ezek a rendelkezések azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a befektető nem közvetlenül, hanem kollektív befektetési vállalkozáson keresztül fektet be értékpapírokba.

A rendelkezések biztosítják, hogy a jogszerű befektetők, például bizonyos kollektív befektetési vállalkozások vagy befektetőik igénybe vehessék a gyorsított eljárásokat.

Az új szabályok értelmében a bejegyzett tulajdonos nevében forrásadó-rendezést kérelmező tanúsított pénzügyi közvetítőknek ellenőrizniük kell a bejegyzett tulajdonos adórendezésre való jogosultságát.

Szabványosított adatszolgáltatás előírása a pénzügyi közvetítők számára

Az irányelv szabványosított adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a pénzügyi közvetítők (például a bankok vagy a befektetési platformok) számára. Ez megkönnyíti a nemzeti adóhatóságok számára az esetleges adócsalások vagy adóvisszaélések feltárását.

A tagállamok nemzeti nyilvántartásokat hoznak létre, amelyekben a nagy (és opcionálisan a kisebb) pénzügyi közvetítőknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat ahhoz, hogy tanúsítottá váljanak. A nyilvántartásba vételi eljárás egyszerűsítése érdekében a Tanács megállapodott a tanúsított pénzügyi közvetítők európai portáljának létrehozásáról.

Ez a portál olyan külön erre a célra létrehozott, központi honlapként fog működni, ahol elérhetők lesznek a nemzeti nyilvántartások.

A tagállamok megtartják a tanúsított pénzügyi közvetítők meghatározott esetekben történő nyilvántartásba vételéhez és törléséhez, valamint az őket érintő intézkedések elfogadásához szükséges mérlegelési jogkört.

A nyilvántartásba vételt követően a pénzügyi közvetítőknek jelenteniük kell az illetékes adóhatóságoknak az ügylet nyomon követéséhez szükséges információkat.

A tagállamoknak lehetőségük lesz arra, hogy szélesebb körű adatszolgáltatást kérjenek az ügyletekkel kapcsolatban az esetleges adóvisszaélések vagy adócsalások felderítése érdekében.

A Tanács a közvetlen adatszolgáltatáson túl a közvetett adatszolgáltatást is lehetővé tette. Közvetlen adatszolgáltatás esetében a tanúsított pénzügyi közvetítőnek közvetlenül a forrás szerinti tagállam illetékes hatóságának kell adatot szolgáltatnia. Közvetett adatszolgáltatás esetében az értékpapír-fizetési lánc mentén minden egyes tanúsított pénzügyi közvetítőnek információt kell szolgáltatnia.

A Tanács megállapodott arról, hogy a tagállamoknak szankciókat kell alkalmazniuk az ezen irányelvből eredő kötelezettségeknek való meg nem felelés esetén.

(https://www.consilium.europa.eu)


Kapcsolódó cikkek

2020. augusztus 13.

Adóügyi illetőség: sok a tévhit

„Szlovák lakcímkártyám van, ezért Magyarországon nem kell adót fizetnem…” „Csak arra kell figyelnem, hogy 183 napnál ne töltsek itthon többet!”. „Digitális nomád vagyok, sehol sem adózom.” Nagyon sok hasonló tévhit kering Magyarországon az adóilletőség szabályai és joggyakorlata kapcsán. Az adószabályozásoknak ennél azonban egyszerűen sokkal „több az esze”. A hamis illúziókban élő érintettek pedig sok esetben akár büntetőjogi kockázatnak is ki lehetnek téve. Dr. Csővári István, a Jalsovszky Ügyvédi Iroda partnere segít tisztázni a félreértéseket.