Pereskedés Brexit után: a választottbíróság lehet a megoldás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Bár a hard Brexit elmaradt, ugyanakkor a megállapodás jogviták esetében nem tartalmaz rendelkezéseket a viszonosságra vonatkozóan, az EU-jog nyújtotta kiszámíthatóság megszűnt – hívja fel a figyelmet a KNP LAW.

Az Egyesült Királyság uniós tagsága alatt az Európai Unió joga szerinti határon átnyúló vitarendezési mechanizmusból fakadó kiszámíthatóság biztosítva volt a brit társaságok számára, ha egy másik tagállam társaságával kerültek jogvitába. E mechanizmus többek között magában foglalta polgári eljárásokban az eljárási iratok kézbesítésének szabályait, az anyagi jogi szabályok ütközésének a feloldását, és másik tagállamban hozott ítéletek elismerését – derül ki a KNP LAW tanulmányából.

A társaság vitarendezési csoportjának vezetője, Rusznak Csaba ügyvéd felhívja a figyelmet, hogy a nagy fokú bizonytalanságot és hosszan tartó tárgyalássorozatot követően 2020. december 24-én az EU és az Egyesült Királyság megkötötte a Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás). A Megállapodás megkötése a legtöbb kérdésben biztosította a „hard” Brexit elkerülését, ugyanakkor a Megállapodás jogviták esetében nem tartalmaz rendelkezéseket a viszonosságra vonatkozóan, annak ellenére, hogy az EU jogrendszerének alkalmazása megszűnt 2020. december 31-től.

A Megállapodás számos olyan kérdést rendez, amik korábban az EU-jog alkalmazási körébe tartoztak, mint például az büntetőügyekben való igazságügyi együttműködés. Ugyanakkor a Megállapodás nem tesz említést a polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésről. Ebből fakadóan nem egyértelmű, hogy a Brüsszel Ia Rendelet alkalmazandó-e 2021. január 1. után.

Mi lesz a polgári perekkel?

Az EU területén a Brüsszel Ia Rendelet (a továbbiakban: a „Rendelet”) határozza meg, hogy határon átnyúló polgári ügyekben melyik tagállam bírósága rendelkezik joghatósággal. A Rendelet meghatározza a tagállamokban hozott bírósági ítéletek végrehajtásának szabályait is. A Megállapodás ugyanakkor hallgat más tagállamban hozott ítéletek kölcsönös elismeréséről. Ez azt jelenti, hogy kevés az esély a határon átnyúló ítéletek végrehajtására az EU és az Egyesült Királyság között. Valószínűleg a Rendeletet a jövőben nem lesz alkalmazandó, ezért az Egyesült Királyság és az EU változásokkal kényszerül szembenézni. A pernyertes fél számára egy végrehajthatatlan ítélet sovány vigasz. Például, ha egy német társaság számára kártérítést ítélnek meg egy brit társasággal szemben, a német társaságnak bizonytalansággal kell szembenéznie az ítélet végrehajtásának kapcsán, ha az ítéletet az Egyesült Királyságban hajtják végre.

Mindemellett 2020. december 31. után a brit bíróságok nem alkalmazhatják az uniós jogot, kivéve a Megállapodásban meghatározott különleges eseteket, vagy ha más belső jogi norma azt lehetővé teszi.

A megoldás: Választottbíróság

A Brexitet követően az EU és az Egyesült Királyság között az igazságügyi együttműködés területén a polgári és kereskedelmi ügyeket érintő bizonytalanságok nem érintik a felek által kikötött választottbírósági klauzulát. Így a választottbírósági eljárást a társaságok anélkül indíthatják meg, hogy bizonytalanságoktól, változásoktól tartaniuk kellene a jövőben. A választottbíráskodás egész világra kiterjedő intézményrendszerének, illetve a felhasználóbarát szabályrendszerének köszönhetően a határon átívelő jogviták rendezésében a nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás töretlenül nagy népszerűségnek örvend.

Ennek oka többek között:

  • a felek maguk választják meg az ügyben eljáró bírót, ami nemcsak a pártatlanságot biztosítja, hanem magában foglalja azt a lehetőséget is, hogy szakértők járjanak el választottbíróként. Ez lehetővé teszi, hogy egy olyan átfogó tudással rendelkező szakember hozzon döntést az ügyben, aki részleteiben átlátja az iparág egészének működését;
  • ítéleteik a felekre kötelezőek, végrehajthatóak, csak korlátozott körben vizsgálhatók felül;
  • az eljárás teljes egésze lefolytatható a nyilvánosság kizárásával, így elkerülhető a különleges és védett adatok kiszivárgása;
  • gyorsított eljárásrendjének köszönhetően a választottbíráskodás egyszerűbb, rugalmasabb és gyorsabb megoldást kínál, mint a hagyományos peres eljárás. Ez az eljárás hosszát jelentősen lerövidítheti, valamint felek számára nagyobb kiszámíthatóságot és rugalmasabb időbeosztást tesz lehetővé.

A választottbírósági ítéletek végrehajtását a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1958-as New York-i egyezmény részletezi, aminek mind az Egyesült Királyság mind az EU valamennyi tagállama is tagja. A New York-i egyezmény értelmében a választottbírósági határozatok végrehajtása a részes államok bírósága által kikényszeríthető, ami alól csak nagyon korlátozott körben van lehetőség. Tekintettel arra, hogy a New York-i egyezmény az EU működésétől függetlenül létrejött nemzetközi egyezmény, annak tartalmára, valamint a hatálya alá tartozó ítéletek végrehajtására a Brexitnek nincs hatása.

A nemzetközi választottbíráskodás felértékelődése

Nincs olyan jogvita, amit ne lehetne választottbírósági útra terelni, ugyanakkor a felek hozzájárulása és egyetértése ehhez elengedhetetlen. Amennyiben a szerződésben már kikötésre került a választottbírósági eljárás, ez lesz az alapértelmezett vitarendezési mód.

Ha a vitás kérdések rendezésére a felek korábban a peres utat kötötték ki a szerződésükben – illetve amennyiben erre vonatkozóan nem kötöttek ki semmilyen rendelkezést, most érdemes lehet megfontolni a szerződések módosítását és a választottbírósági eljárás kikötését. Annak ellenére, hogy a szerződés módosításához a felek egyetértése szükséges, az erre irányuló konszenzus kialakítása nem felesleges erőfeszítés. Kifejezetten fontos, hogy a felek még a jogvita felmerülését megelőzően kiválasszanak egy hatékony, előrelátható és kiszámítható vitarendezési megoldást az esetlegesen felmerülő nézeteltéréseik rendezésére.

(Jogászvilág)


Kapcsolódó cikkek

2020. május 19.

Brexit és letelepedés az Egyesült Királyságban

Az Észak-Írországban születetteket a Nagypénteki Megállapodás szerint írnek britnek vagy kettős állampolgárnak kell tekinteni. Egy bírósági ügy következtében a brit belügy ennek megfelelően módosította a bevándorlási szabályait.
2020. december 30.

Brexit: aláírták az új kereskedelmi megállapodást

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke ünnepélyes keretek között szerda reggel aláírta az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti jövőbeni kétoldalú kereskedelmi és egyéb kapcsolatok feltételeit rögzítő megállapodást.