Újabb módosításokat javasolt a MÜK Koronavírus

Dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke 2020. április 14. napján levélben fordult és észrevételeket, illetve javaslatokat fogalmazott meg dr. Varga Judit igazságügyi miniszter számára a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelettel kapcsolatosan.


A MÜK elnöke egyértelművé tette, hogy a veszélyhelyzeti eljárási szabályok a MÜK álláspontja szerint csak a járványügyi veszélyhelyzet által indokolt ideig tarthatóak fenn, az azt követő gazdasági helyzetben értelemszerűen már nem.

Dr. Bánáti János javasolja, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlóival való kapcsolattartás a veszélyhelyzetben főszabály szerint legyen elektronikus (azokban az ügyekben is, ahol ez jelenleg nem kötelező).

Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés és a cégszerű aláírás legyen teljes mértékben egyenértékű.

A MÜK javasolta, hogy a Cégkapura történő hiteles és biztonságos – és nem utolsó sorban kézbesítési fikcióra alkalmas – üzenetküldés nyíljon meg a nem közhatalmi célú kommunikáció számára is.

A MÜK arra kéri az igazságügyi minisztert, hogy papír alapú iratban 30, kivételesen 15 napnál rövidebb határidőt (a soron kívüli ügyeket leszámítva) ne lehessen előírni.

Okos Irat Munkaügyi Modul

Az ingatlan-nyilvántartási eljárások ideiglenes, részleges elektronizálása ügyében a MÜK kezdeményezte, hogy a széljegyzést a beadvány és az okirat elektronikus másolatának benyújtásához.

Dr. Bánáti János levelében javasolta, hogy legyen lehetőség arra, hogy az ingatlanügyi eljárásokban a beadványokat és mellékleteiket az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint elektronikus okirati formába alakítva is be lehessen nyújtani az ingatlanügyi hatósághoz. Ezen beadványokat az ingatlanügyi hatóság feltételesen széljegyezné azzal, hogy a széljegy törlésre kerül, ha a szükséges okiratokat megfelelő határidőn (például 15 napon) belül nem nyújtják be papír alapon az ingatlanügyi hatósághoz.

A MÜK azt is javasolta, hogy a papír alapú okirat kizárólag az ügyvédi tevékenység gyakorlója által ellenjegyzett okiratok, illetve csak papír alapú formában rendelkezésre álló közokiratok papír alapú benyújtására korlátozódjon, minden más tekintetben legyen elegendő az ügyvédi tevékenység gyakorlója által elektronikus okirati formába alakított elektronikus okirat.

A MÜK kezdeményezte azt is, hogy az ingatlanügyi hatóság által meghozott döntéseket, kibocsátott értesítéseket a jogi képviselők részére hiteles elektronikus dokumentumként cégkapura (kamarai jogtanácsosok részére a képviselt munkáltató cégkapujára) kézbesítsék.

Dr. Bánáti János a fentieken kívül a 74/2020. (III. 31.) Korm. rendelet büntetőeljárásokra vonatkozó szabályaira vonatkozó részletes, módosítási javaslatokat is előterjesztett.

A MÜK javaslatairól a MÜK elnöke és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter telefonon is egyeztettek és a miniszter asszony ígéretet tett arra, hogy a MÜK javaslatait és észrevételeit utókövetés keretében ezeket figyelembe fogják venni, illetve a MÜK-kel egyeztetni fogják.

(mük.hu)Kapcsolódó cikkek:


Az uniós főtanácsnok megállítaná a Stop Sorost
2021. február 25.

Az uniós főtanácsnok megállítaná a Stop Sorost

Sérti az európai uniós jogot, hogy Magyarország elrendelte az arra irányuló tevékenység büntetését, hogy nemzetközi védelemre irányuló eljárást indíthassanak azok, akik nem tesznek eleget az e védelem megadására vonatkozó nemzeti jogi kritériumoknak - ismertette főtanácsnoki álláspontját az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága.

Elítélték az anyát és kisgyermekét cserbenhagyó gázolót
2021. február 24.

Egy év letöltendő fogházbüntetésre ítélte jogerősen a Zalaegerszegi Törvényszék azt a nőt, aki 2018-ban autójával - benne két kiskorú gyermekével - a zebrán gázolt el Nagykanizsán egy anyát és négyéves fiát és a baleset helyszínéről segítségnyújtás nélkül távozott.