A hallgatók és oktatók oltási adatai csak megfelelő indokkal kezelhetők Koronavírus


A NAIH állásfoglalása szerint a hallgatók és oktatók védettséggel kapcsolatos adatai az Egyetem információs érdeke nem elegendő.


Egy egyetem rektora fordult a NAIH-hoz, hogy a jelenléti oktatás biztonságos megszervezése érdekében adatvédelmi szempontból jogszerűen megismer heti e a koronavírus elleni védettség tényét az Egyetemmel jogviszonyban álló összes személy (hallgatók, oktatók, adminisztratív munkavállalók) tekintetében.

A magyar jogszabályok nem tartalmaznak külön rendelkezéseket a felsőoktatási intézményekre vonatkozóan, így nem rendelik el a védettség tényének kötelező megismerését, illetve ellenőrzését, ezért az ügyben a GDPR alapján kell az adatkezelést végezni.

A NAIH álláspontja szerint a koronavírus elleni védettség ténye, illetve annak hiánya egészségügyi adatnak minősül.

A NAIH úgy foglalt állást, hogy –a hatályos jogszabályok alapján –önmagában az Egyetem puszta információs érdeke nem elegendő a hallgatók, illetve munkaviszonyban (vagy közalkalmazotti jogviszonyban) nem álló oktatók koronavírus elleni védettsége tényének megismeréséhez és nyilvántartásához.

A fentiekre tekintettel a NAIH azt javasolta az Egyetemnek, hogy amennyiben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos jelenléti oktatás megszervezése, kollégiumi elhelyezés kialakítása érdekében, valamint az oktatásban, illetve sport, kulturális és egyéb rendezvények résztvevői egészségének megóvása érdekében szükségesnek tartja a koronavírus elleni védettség tényének megismerését, illetve nyilvántartását, úgy kezdeményezzen jogszabály-módosítást a jogalkotónál.

(naih.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 24.

A műtőkben indokolt lenne a klíma beszerelése

Az Alaptörvény II. cikkéből eredő állami kötelezettség csak részben valósult meg az egészségügyi intézményekben, mivel eltérő normák vonatkoznak a műtőben munkavállalóként részt vevő dolgozókra, illetve az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő betegekre – állapította meg egyebek mellett dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.

2021. szeptember 24.

Észrevételt tehetnek a tulajdonosi joggyakorlók

Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellátásának szabályszerűségét értékelte az Állami Számvevőszék a 2020. év vonatkozásában, az ellenőrzésben elkészült a jelentéstervezet és befejeződött annak minőségbiztosítása. Az ellenőrzés megállapításai vonatkozásában az ellenőrzött szervezetek vezetőit észrevételezési jog illeti meg.