A jubileumi jutalom nem minősül illetménynek


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A számítási alap mértékének megváltozása önmagában nem eredményezheti a korábban megállapított juttatás, illetve a kötelezés mértékének visszaható hatályú módosítását is.

Az alapügy

Ami a tényállást illeti a felperes az alperesnél állt igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, e jogviszonya 2017. december 30-án szűnt meg. A felperes 2017. május 1-jén szerzett jogosultságot a 40 éves jubileumi jutalomra, ami alapján öthavi illetményének megfelelő juttatást kellett a számára fizetni, a kifizetéskor hatályos havi 394.610 forint illetménye alapulvételével, így az alperes 1.973.500 forint jubileumi jutalmat folyósított a számára.

A munkáltató az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 97. §-ára és 104. §-ára hivatkozva 2017. szeptember 1-jével a felperest a V. fizetési osztály 6. fizetési fokozatába sorolta, az illetményét 582.849 forintban állapította meg. A munkáltató 2017. szeptember 26-án kelt intézkedésével az Iasz. 134/F. §-ára hivatkozva 2017. január 1-jétől 2017. augusztus 31-éig terjedő időtartamra havi 188.239 forint összegre figyelemmel 1.505.912 forint illetmény-különbözet megfizetéséről rendelkezett.

A felperes keresetében 941.195 forint jubileumi jutalom-különbözet és késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest arra hivatkozva, hogy illetménye az Iasz. alapján 2017. január 1-jétől kezdődően visszamenőlegesen magasabb összegben került megállapításra. Mivel illetménye 2017. január 1-jétől magasabb összegű lett, így álláspontja szerint a 2017. májusában megállapított jubileumi jutalom alapjául is ezt az összeget kellett volna figyelembe venni. Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozva, hogy az illetmény-különbözetet a jogszabály rendelkezése folytán csak az illetmények esetében kellett visszaható hatállyal emelt összegben megfizetni, e rendelkezés az igazságügyi dolgozók javadalmazásának egyéb elemeire nem vonatkozott.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének megfelelően marasztalta az alperest, mely határozatot a másodfokú bíróság helybenhagyta.

A Kúria döntése

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. A perben abban a kérdésben kellett állást foglalniuk a bíróságoknak, hogy az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló felperes számára 2017. májusában megállapított jubileumi jutalom összegére kihatott-e az a körülmény, hogy az Iasz.-t módosító jogszabály szerint a felperes illetménye a módosító törvény visszaható hatályú rendelkezése folytán 2017. január 1-jétől emelkedett. A felülvizsgálati eljárás során nem volt vitatott az a másodfokú ítéletben is kifejtett tény, hogy a jubileumi jutalom nem minősül illetménynek, csupán annak mértéke számítási alapjaként hivatkozik a törvény az igazságügyi alkalmazott illetményére.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jt.) 2. § (2) bekezdése, illetve 15. § (1) bekezdése szerint jogszabály a hatályba lépését megelőző időre eltérő rendelkezés hiányában nem állapíthat meg kötelezettséget. A módosító törvény által megállapított Iasz. 134/F. §-ában ilyen eltérő rendelkezést fogalmazott meg az igazságügyi alkalmazott besorolása, illetménye és a szabadsága megállapítása vonatkozásában.

Akként rendelkezett, hogy e körben az új rendelkezéseket 2017. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Ezt az eltérő rendelkezést a Jt. 2. § (2) bekezdés és 15. § (1) bekezdésének megfelelően nem lehet kiterjesztően értelmezni és a visszaható hatályt nem lehet egyéb javadalmazásokra, így a jubileumi jutalomra is alkalmazni.
Amennyiben a jogalkotó szándéka az lett volna, hogy a módosító törvény hatályba lépését megelőző időszakra a jubileumi jutalom vonatkozásában is alkalmazni kelljen az új szabályt, erről kifejezetten rendelkeznie kellett volna.
Több juttatásnak, illetve kötelezésnek a számítási alapja az illetmény (például végkielégítés, betegszabadságra járó díj, készenléti díj, kártérítés stb), önmagában azonban a számítási alap mértékének megváltozása nem eredményezheti a korábban megállapított juttatás, illetve a kötelezés mértékének visszaható hatályú módosítását is. Az eljárt bíróságok így jogszabályba ütköző módon kötelezték az alperest a jubileumi jutalom-különbözet és késedelmi kamat megfizetésére.

(kuria-birosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. július 17.

Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés a Pázmányon

Új képzést hirdet szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A speciális felkészültséget nyújtó Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés július 20-ig várja minden, a témában érintett jogász jelentkezését. A képzésről Dr. Halász Zsolt Ákos szakfelelőst, a Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük.