A jubileumi jutalom nem minősül illetménynek


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A számítási alap mértékének megváltozása önmagában nem eredményezheti a korábban megállapított juttatás, illetve a kötelezés mértékének visszaható hatályú módosítását is.

Az alapügy

Ami a tényállást illeti a felperes az alperesnél állt igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, e jogviszonya 2017. december 30-án szűnt meg. A felperes 2017. május 1-jén szerzett jogosultságot a 40 éves jubileumi jutalomra, ami alapján öthavi illetményének megfelelő juttatást kellett a számára fizetni, a kifizetéskor hatályos havi 394.610 forint illetménye alapulvételével, így az alperes 1.973.500 forint jubileumi jutalmat folyósított a számára.

A munkáltató az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló 1997.évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 97. §-ára és 104. §-ára hivatkozva 2017. szeptember 1-jével a felperest a V. fizetési osztály 6. fizetési fokozatába sorolta, az illetményét 582.849 forintban állapította meg. A munkáltató 2017. szeptember 26-án kelt intézkedésével az Iasz. 134/F. §-ára hivatkozva 2017. január 1-jétől 2017. augusztus 31-éig terjedő időtartamra havi 188.239 forint összegre figyelemmel 1.505.912 forint illetmény-különbözet megfizetéséről rendelkezett.

A felperes keresetében 941.195 forint jubileumi jutalom-különbözet és késedelmi kamata megfizetésére kérte kötelezni az alperest arra hivatkozva, hogy illetménye az Iasz. alapján 2017. január 1-jétől kezdődően visszamenőlegesen magasabb összegben került megállapításra. Mivel illetménye 2017. január 1-jétől magasabb összegű lett, így álláspontja szerint a 2017. májusában megállapított jubileumi jutalom alapjául is ezt az összeget kellett volna figyelembe venni. Az alperes a kereset elutasítását kérte arra hivatkozva, hogy az illetmény-különbözetet a jogszabály rendelkezése folytán csak az illetmények esetében kellett visszaható hatállyal emelt összegben megfizetni, e rendelkezés az igazságügyi dolgozók javadalmazásának egyéb elemeire nem vonatkozott.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetének megfelelően marasztalta az alperest, mely határozatot a másodfokú bíróság helybenhagyta.

A Kúria döntése

Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét elutasította. A perben abban a kérdésben kellett állást foglalniuk a bíróságoknak, hogy az igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló felperes számára 2017. májusában megállapított jubileumi jutalom összegére kihatott-e az a körülmény, hogy az Iasz.-t módosító jogszabály szerint a felperes illetménye a módosító törvény visszaható hatályú rendelkezése folytán 2017. január 1-jétől emelkedett. A felülvizsgálati eljárás során nem volt vitatott az a másodfokú ítéletben is kifejtett tény, hogy a jubileumi jutalom nem minősül illetménynek, csupán annak mértéke számítási alapjaként hivatkozik a törvény az igazságügyi alkalmazott illetményére.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jt.) 2. § (2) bekezdése, illetve 15. § (1) bekezdése szerint jogszabály a hatályba lépését megelőző időre eltérő rendelkezés hiányában nem állapíthat meg kötelezettséget. A módosító törvény által megállapított Iasz. 134/F. §-ában ilyen eltérő rendelkezést fogalmazott meg az igazságügyi alkalmazott besorolása, illetménye és a szabadsága megállapítása vonatkozásában.

Akként rendelkezett, hogy e körben az új rendelkezéseket 2017. január 1-jei visszamenőleges hatállyal kell alkalmazni. Ezt az eltérő rendelkezést a Jt. 2. § (2) bekezdés és 15. § (1) bekezdésének megfelelően nem lehet kiterjesztően értelmezni és a visszaható hatályt nem lehet egyéb javadalmazásokra, így a jubileumi jutalomra is alkalmazni.
Amennyiben a jogalkotó szándéka az lett volna, hogy a módosító törvény hatályba lépését megelőző időszakra a jubileumi jutalom vonatkozásában is alkalmazni kelljen az új szabályt, erről kifejezetten rendelkeznie kellett volna.
Több juttatásnak, illetve kötelezésnek a számítási alapja az illetmény (például végkielégítés, betegszabadságra járó díj, készenléti díj, kártérítés stb), önmagában azonban a számítási alap mértékének megváltozása nem eredményezheti a korábban megállapított juttatás, illetve a kötelezés mértékének visszaható hatályú módosítását is. Az eljárt bíróságok így jogszabályba ütköző módon kötelezték az alperest a jubileumi jutalom-különbözet és késedelmi kamat megfizetésére.

(kuria-birosag.hu)


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.