Dolog elleni erőszak és kényszergyógykezelés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A kényszergyógykezelés az egyéb törvényi feltételek megléte esetén sem rendelhető el, ha a kóros elmeállapota miatt nem büntethető terhelt a garázdaság bűntettét dolog elleni erőszakkal követi el – a Kúria eseti döntése.


Az I. r. és az elmebetegségben szenvedő II. r. terhelt egy presszóban italoztak. Bár már mindketten ittasak voltak, de a sértett, a presszó üzemeltetője még kiszolgálta őket, ám jelezte nekik, hogy záróra van. Az I. r. terhelt nagyon lassan itta az italát, ezért a sértett figyelmeztette, hogy hamarosan el kell hagynia a presszót, erre az I. r. terhelt kiabálni kezdett, felhúzta a pólóját, aminek hatására láthatóvá vált az övébe rejtett kés. Ennek hatására a sértett a terheltet kiküldte, a presszó ajtaját pedig kulcsra zárta. Kis idő múlva a terheltek együttesen kezdtek kopogni, sört kérve, a sértett hiába adott nekik egyet-egyet, hamarosan újra visszatértek, a II. r. terhelt késsel kocogtatta a presszó ajtajának üvegét, és rugdosta az ajtót, az I. r. terhelt pedig betörte a presszó ablakának külső üvegét. Ekkor értesítette a sértett a rendőrséget.

A járásbíróság eljárása

Mivel a II. r. terhelt megállapíthatóan hosszú ideje tudathasadásos elmezavarban szenvedett (ami súlyos gondolkodászavarokkal, indulatvezérelt viselkedésmódokkal, rendkívül alacsony konfliktustűrő készséggel járt), a bíróság szerint emiatt teljes mértékben képtelen volt a terhére rótt cselekmény következményeinek a felismerésére, és a felismerésnek megfelelő magatartás kialakítására, ezért a bíróság jogerőre emelkedett ítéletével a garázdaság bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Ugyanakkor, mivel alaposan feltételezhető, hogy elmebetegsége folytán a jövőben is megvalósíthatja valamely testi épséget sértő vagy életellenes bűncselekmény törvényi tényállását, ezért 5 évig tartó kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság vele szemben.

Nincs kényszergyógykezelés, ha csak az ablak törik

A felülvizsgálati indítvány tartalma

A megyei főügyészség szerint az elsőfokú bíróság tévesen alkalmazott kényszergyógykezelést a terhelttel szemben, mert a terhelt terhére rótt cselekmény nem értékelhető sem személy elleni erőszakkal elkövetettnek, sem közveszélyt okozónak, pusztán dolog elleni erőszaknak, így a kényszergyógykezelés alkalmazásának törvényi feltételei nem állnak fenn [régi Btk. 74. § (1) bekezdés]. Emiatt a kényszergyógykezelés elrendelésének mellőzését indítványozta.

A Kúria megállapításai

A régi Btk. szabályai szerint a kényszergyógykezelés elrendelésének négy konjunktív feltétel együttes megvalósulása esetén van helye, ha:
– a terhelt személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó cselekményt követ el, ugyanakkor
– a terhelt elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, de
– tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni, és
– büntethetősége esetén egyévi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene kiszabni vele szemben.

Mivel az irányadó tényállás szerint a II. r. terhelt a terhére rótt garázdaság bűntettének elkövetése során nem személy, hanem dolog elleni erőszakot alkalmazott, ezért a Kúria álláspontja szerint törvénysértő a vele szemben elrendelt kényszergyógykezelés, így a Kúria mellőzve annak kiszabását a megtámadott határozatot megváltoztatta.

Az ismertetett döntés (Kúria Bfv. III. 1.474/2014.) a Kúriai Döntések 2015/5. számában 117. szám alatt jelent meg.


Kapcsolódó cikkek

2023. december 7.

Fontos változások jönnek a büntetőjog területén

Várhatóan jövő héten fogadja el a Parlament a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely fontos változtatásokat tartalmaz a gyógyszerhamisítás büntetőjogi szabályozásában, de egy új ötfokozatú kategóriarendszer és a kreditrendszer bevezetésével a büntetések rendszerét is jelentős mértékben átalakítja.

2023. december 6.

A digitális állampolgárság külföldi mintái és alkotmányos pillérei

Az új digitális személyazonosítást szolgáló alkalmazás az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendeletének (eIDAS rendelet) megfelelően kerül kialakításra. A norma azt szabályozza, hogy a bizalmi szolgáltatók hogyan nyújthatnak ügyfélazonosítási és az aláírás vitathatatlanságát biztosító szolgáltatásokat, valamint hogyan kell a működésüket szabályozni, illetve elismerni az EU összes tagállamában.

2023. december 5.

Komoly kötelezettségekkel járnak a cégek számára, de egyben lehetőségeket is rejtenek az új kiberbiztonsági szabályok

A NIS2 irányelv magasabb szintre emelte a korábbi uniós kiberbiztonsági szabályozást és számos új kötelezettséget vezetett be. Az irányelv szabályainak túlnyomó részét már átültették a magyar jogba, így a jövő év folyamán 2500-3000 hazai közép- és nagyvállalatnak kell a szigorú szabályoknak megfelelni, továbbá az ellátási láncuk biztonságát megteremteni – emelte ki dr. Szabó Gergely Gábor, a Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda szabályozási ügyekért felelős vezető ügyvédje.