Elektronikus ügyintézés: jöhet a videotechnológiával történő azonosítás


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Parlament előtt van az a törvénymódosító csomag, amely az állampolgárok széles körét érintő eljárások elektronizálását és egyszerűsítését célozza. Bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés során a videotechnológiával történő azonosítás, de egyszerűsödnek a jogosítvány igénylést, a házasságkötéssel kapcsolatos okmányok cseréjét, az újszülöttek okmányellátását és az elhalálozással kapcsolatos ügyintézést érintő eljárások is.   Jogosítvány A vezetői engedély igényléséhez, kiállításához, érvényességének meghosszabbításához, a kategória bővítéséhez kapcsolódó ügyintézési folyamatok egyszerűsítése és elektronizálása érdekében a Magyarországon első jogosítványt szerző, új vizsga kategóriát teljesítő, vagy az…

A Parlament előtt van az a törvénymódosító csomag, amely az állampolgárok széles körét érintő eljárások elektronizálását és egyszerűsítését célozza. Bevezetésre kerül az elektronikus ügyintézés során a videotechnológiával történő azonosítás, de egyszerűsödnek a jogosítvány igénylést, a házasságkötéssel kapcsolatos okmányok cseréjét, az újszülöttek okmányellátását és az elhalálozással kapcsolatos ügyintézést érintő eljárások is.

Jogosítvány

A vezetői engedély igényléséhez, kiállításához, érvényességének meghosszabbításához, a kategória bővítéséhez kapcsolódó ügyintézési folyamatok egyszerűsítése és elektronizálása érdekében a Magyarországon első jogosítványt szerző, új vizsga kategóriát teljesítő, vagy az orvosi alkalmasságot meghosszabbító személy valamennyi feltétel teljesítését követően azonnal rendelkezhet vezetési jogosultsággal, és a vezetői engedély igénylése és gyártása automatikusan és illetékmentesen fog történni. A vezetői engedély okmány kiállításához szükséges arcképmás-felvétel és aláírás automatikusan átvételre kerül a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, vagy az útlevél-nyilvántartásból, amennyiben legfeljebb 3 éves arcképmás-felvétel rendelkezésre áll. Ha nem vehető át arcképmás- felvétel, akkor mobiltelefonos applikáció vagy böngészőből futtatható alkalmazás segítségével történhet meg az arcképfelvétel feltöltése, vagy a vizsgát követően, a legközelebbi okmányirodában automatikusan foglalt időpontban történik az arcképmás-felvételezés és aláírás. Az egészségügyi alkalmasságról szóló vélemény, valamint az elsősegély-nyújtási vizsga eredménye szintén elektronikusan kerül továbbításra a személyes ügyintézés lecsökkentése érdekében. Vannak olyan esetek, amikor az ügyfélnek személyesen kell eljárnia:

a) a külföldi vezetői engedély cseréje, honosítása vagy visszahonosítása iránti kérelem benyújtása ügyében, vagy

b) ha a vezetői engedély automatikus kiállítása visszautasításra került,

c) ha a vezetői engedély automatikus kiállításának ügyfél által elhárítható akadálya van.

Házasság

Egyszerűsödik az eljárás a házasságkötéssel kapcsolatos okmányok cseréjével kapcsolatban. A születési névtől, egyéb viselt névtől eltérő, a házasságkötés során választott házassági névhez kapcsolódó okmánycserék automatikusan valósulnak meg a jövőben. Így hivatalból is kiállításra kerülhet állandó személyazonosító igazolvány, valamint személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány annak a polgárnak, akinek a névadata a házasságkötéssel egyidejűleg megváltozott, továbbá az állami adó- és vámhatóság, valamint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) is hivatalból fog intézkedni a névváltozás okán az új adóigazolvány, illetve TAJ kártya kiállításáról. Az egyszerűsítés a magyar hatóságok által kiállított személyazonosító és jogosultság-igazoló okmányokkal rendelkező magyar állampolgárok, Magyarországon kötött házasságára, és az azokhoz kapcsolódó eljárásokra vonatkozik.

Az újszülöttek okmányellátása

A születést anyakönyvező anyakönyvvezető a gyógyintézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött törvényes képviselője részére az intézetből való távozásakor átadja a születési anyakönyvi kivonatot, a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, az állandó személyazonosító igazolványt, a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt és az adóigazolványt. Az új szabályok szerint az intézetben történt születést követően az egészségügyi szolgáltató elektronikus úton haladéktalanul elindítja az okmányok kiállításához szükséges adatokat, amelyek eljutnak az érintett hatóságokhoz, ahonnan a kézbesítés érdekében általában a születést anyakönyvező anyakönyvezetőhöz kerülnek az elkészült okmányok, aki gondoskodik azok megfelelő kézbesítéséről.

A családtámogatási eljárások alapvetően írásban előterjesztett kérelem alapján indulnak. A gyógyintézetben született, Magyarországon élő magyar állampolgár újszülött esetén az anyasági támogatás és a családi pótlék megállapítására irányuló eljárás az új szabályozás szerint hivatalból indul meg az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) rendszer útján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kapott adatok alapján, kivéve, ha a szülő az eljárás hivatalból történő megindítását visszautasítja.

Az elhalálozással kapcsolatos eljárások

A törvényjavaslat az elhalálozással kapcsolatos ügyintézés keretében az eljárás elektronikus ügyintézés eszközrendszerének felhasználásával történő racionalizálását, az elhalt hozzátartozói adminisztrációs terheinek a csökkentését és az elektronizálás kiteljesedése révén a kapcsolódó eljárások gyorsítását tűzi célul. Ezért lehetővé teszi a halottvizsgálati bizonyítvány elektronikus dokumentumként történő továbbítását az érintettek felé az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér (EESZT) rendszeren keresztül, valamint a hozzátartozók bejelentési kötelezettségeinek csökkentését, a halál tényére vonatkozó adat automatikus továbbítását a hagyatéki eljárás megindítása céljából, a közüzemi szolgáltatók értesítését az elhalálozás tényéről, létrehozza az elhalálozásról történő értesítési szolgáltatást. Bevezetésre kerül az elhalálozásról történő értesítési szolgáltatást, amely a polgár elektronikus azonosítást követően elektronikus kapcsolattartás útján megtett nyilatkozata halála esetére. A szolgáltatók elektronikus úton értesülnek az elhalálozott természetes személyazonosító adatairól, lakcíméről, az elhalálozása tényéről, helyéről és idejéről.

Személyazonosság megállapítása automatizált összehasonlítás igénybevételével

A rendőrségi törvény kiegészül az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvényben szabályozott automatizált összehasonlítás igénybevételével történő személyazonosság megállapításának eljárásával. Eszerint, ha egy igazoltatás során a személyazonosság megállapítása sikertelen, a rendőrség a személyazonosság megállapítása céljából az igazoltatott személyről az intézkedés helyszínén fényképfelvételt készíthet. Az így elkészített fényképfelvételt az igazoltató rendőr automatizált eljárásban, rendszer-rendszer kapcsolat útján továbbítja az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény szerinti központi szervnek, amely az arcképmásból arckép profilt képez. Az arckép profilt a központi szerv az arcképelemző rendszer igénybevételével az arckép profil nyilvántartásban kezelt arckép profilokkal összehasonlítja, és az összehasonlító tevékenység eredményessége esetén a központi szerv az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv részére haladéktalanul továbbítja a kiértékelés eredményeként kapott, sorrendben az első öt legnagyobb egyezőséget mutató arckép profilhoz tartozó, az arckép profil nyilvántartásban kezelt technikai kapcsoló számokat. Ha az arcképelemző rendszer igénybevételével sem lehet az igazoltatott személy személyazonosságot megállapítani, abban az esetben az igazoltatott előállítható a további adategyeztetések érdekében.

Az arcképelemzési nyilvántartásról és az arcképelemző rendszerről szóló törvény módosítása kapcsán érdemes kiemelni, hogy az arcképelemző rendszer általi automatizált (gépi) összehasonlítás segítségével az elektronikus azonosítást végző kormányzati szolgáltatás (KAÜ) által eddig kínált háromféle ügyfélazonosítási megoldás (ügyfélkapus, elektronikus személyazonosító igazolvány használatán alapuló, telefonos) mellett egy negyedik (arcképes) azonosítási megoldás válik elérhetővé a polgárok számára. A Javaslat célja, hogy ha az elektronikus ügyintézést igénybe vevő személy a személyazonosító okmány kiadására irányuló ügyben eljáró hatóság hivatali helyiségében a helyszíni arcképmás-felvételezést követően az ügyfél azonosítás a közigazgatási szerv azonosítási számmal ellátott, videotechnológiával rendelkező, erre a célra rendszeresített eszköz segítségével végrehajthatóvá válik, akkor mellőzhető az egyébként elkerülhetetlen ügyintéző általi hivatali ügyintézés, növelve a közigazgatási szerv hatékonyságát, csökkentve az ügyintézők leterheltségét. Emellett az állampolgárok ügyintézése vonatkozásában is jogos érdeknek jelöli meg, hogy az elektronikus (távoli) ügyintézést igénybe vevő személy azonosítása minél egyszerűbben és gyorsabban megtörténjen: hivatali helyiségben elhelyezett robot, megfelelő otthoni asztali számítógép vagy a polgár birtokában lévő kompatibilis mobil eszköz segítségével.

A videotechnológiával történő azonosítás során, amelynek meghatározó eleme biometrikus adat (videojellel készült arcképmás) felhasználásával történő ügyfél-azonosítás, az azonosítás folyamata a következő lesz:

  1. az ügyfél a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) felületen kiválasztja a videotechnológiával történő azonosítást és elindítja az alkalmazást;
  2. érvényes személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) felmutatása;
  3. a személyazonosító igazolvány, az útlevél MRZ-kódját, vagy a vezetői engedély okmányszámát az alkalmazás leolvassa, és a természetes személyazonosító adatokat, az állampolgárságot és az okmányszámot összeveti az okmányt nyilvántartó központi nyilvántartásban tárolt adatokkal;
  4. az ügyfélről videojellel készült arcképmás arckép profillá történt átalakítását követően az alkalmazás az ügyfélről az arckép profil nyilvántartásban kezelt, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt utolsó alkalommal nyilvántartásba vett arcképmásából képzett arckép profillal összehasonlítja;
  5. a meghatározott egyezőségi arány felett az azonosítás sikeres.

A szolgáltatás regisztrációja annyiban sajátos a jelenlegi regisztrációs eljáráshoz képest, hogy regisztráció céljából nincs szükség az ügyfél személyes megjelenésére, hanem az videokapcsolat útján a szolgáltatás első használatával végbemegy. A videojel útján felvett személyazonosító adatok és az okmányazonosító adatok a közhiteles hatósági nyilvántartásban tárolt adatokkal összevetésre, ellenőrzésre kerülnek.


Kapcsolódó cikkek

2019. november 14.

2020. január 1-jével megszűnik a törvényszéki végrehajtói jogállás

A törvényszéki végrehajtási feladatokat 2019. január 1-jétől az állami adó- és vámhatóság látja el. 2020. január 1-jét követően a folyamatban lévő végrehajtási eljárásokat is az állami adó- és vámhatóság fogja foganatosítani, ezért 2020. január 1-jével a törvényszéki végrehajtás, mint feladat kikerül a bíróság szervezetrendszeréből és a törvényszéki végrehajtó, mint jogállás megszűnik.
2019. november 8.

Ügyvédek vs. gépek: jogászok újratöltve

Ügyvédek helyett szoftverek? Jelöltek helyett intelligens programok? Igaz az, hogy mindenki, még a jogászok is leválthatók a munkaerőpiacon? A jogászok jövőjével (és nem is olyan sokára kézzelfogható jelenével) foglalkozó cikksorozatunk ezen részében a nem hagyományos, de hamarosan azzá váló jogi megoldásokkal foglalkozunk.