Észrevételt tehetnek a tulajdonosi joggyakorlók


Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellátásának szabályszerűségét értékelte az Állami Számvevőszék a 2020. év vonatkozásában, az ellenőrzésben elkészült a jelentéstervezet és befejeződött annak minőségbiztosítása. Az ellenőrzés megállapításai vonatkozásában az ellenőrzött szervezetek vezetőit észrevételezési jog illeti meg.


Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) évente, így 2020 vonatkozásában is értékelte az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek tulajdonosi joggyakorlásának szabályszerűségét. Ellenőrzött szervezetek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Nemzeti Földügyi Központ, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Az Országgyűlés felé történő beszámolás tekintetében a Nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter.

Az ellenőrzés utóellenőrzést is tartalmazott. Ennek keretében az ÁSZ az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek 2018-ra vonatkozó ellenőrzéséről készült, (19202 számú) jelentés javaslatainak és megállapításainak hasznosulását értékelte az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint az Országos Kórházi Főigazgatóság (Állami Egészségügyi Ellátó Központ jogutódja) vonatkozásában.

Az ellenőrzöttek részére az ÁSZ az ellenőrzés megállapításai vonatkozásában észrevételezési jogot biztosít az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény előírásaiban foglaltaknak megfelelően. Ezért az ÁSZ az ellenőrzött szervezetek vezetői és a felelősként megjelölt személyek részére megállapításait megküldte. Ha az ellenőrzöttek élni kívánnak jogukkal, az ellenőrzés megállapításaira tizenöt napon belül írásban tehetnek észrevételt. Az ÁSZ a határidőben beérkezett észrevételeket értékeli és az elfogadott észrevételeket figyelembe veszi a számvevőszéki jelentés összeállításakor. Garanciális szabály, hogy a figyelembe nem vett észrevételeket a Számvevőszék a jelentésében feltünteti és megindokolja, hogy azokat miért nem fogadta el.

(aszhirportal.hu)
Kapcsolódó cikkek

2021. október 15.

Koronavírussal kapcsolatos ügyek az AB előtt

Az elmúlt időszakban nagy számban fordultak az indítványozók az Alkotmánybírósághoz a védettségi igazolványhoz fűződő jogosultságokkal, a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel, valamint az egészségügyi dolgozók kötelező védőoltásával kapcsolatban, jellemzően indítványminta alapján, azonos szöveggel benyújtott alkotmányjogi panasz indítványokkal.

2021. október 15.

Az ügyvédi irodák munkáját segíti a Wolters Kluwer

A Wolters Kluwer Hungary Kft. Magyarország vezető legaltech vállalata. A Jogtár® szolgáltatásukat több ezer jogász használja nap mint nap. A globális vállalat most új szoftvert tett elérhetővé a hazai ügyvédek számára, ezzel segítve munkájukat.