Földtörvény-módosítás a gyakorlatban


A termőföld adásvételi szerződéseket először a kormányhivataloknak kell jóváhagyniuk és utána kerülnek majd hirdetményi úton közzétételre a jegyzők által.


A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 2022. január 1-jével hatályba lépett módosítása folytán jelentős mértékben változik a földre vonatkozó adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamata, mellyel kapcsolatban a Földhivatali Főosztály az alábbiakról tájékoztatta a Budapesti Ügyvédi Kamarát.

A Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdése értelmében a földre vonatkozó, jóváhagyáshoz kötött adásvételi szerződést a felek aláírásától számított 8 napon belül immár nem a jegyző, hanem közvetlenül a mezőgazdasági igazgatási szerv részére kell megküldeni jóváhagyás céljából. A postai úton megküldött beadványokat az alábbi címzéssel javasolt feladni: Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztály Földügyi Osztály, 1243 Budapest, Pf. 719.

A mezőgazdasági igazgatási szerv a Földforgalmi törvény 23. § (1) bekezdése szerinti előzetes vizsgálatot 15 napon belül lefolytatja, és amennyiben nem tagadja meg az adásvételi szerződés jóváhagyását, akkor elrendeli az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közzétételét. Az erről szóló végzését közli a szerződő felekkel és az illetékes jegyzővel, utóbbi részére pedig megküldi a szerződés egy, nem biztonsági okmányon szerkesztett példányát is. (Mindez természetesen csak azokban az esetekben lehetséges, melyekben a Földforgalmi törvény 20. §-a nem zárja ki az elővásárlási jogot.) A jegyző hirdetményi úton közli a szerződést az elővásárlásra jogosultakkal. Jóváhagyáshoz nem kötött adásvételi szerződés esetében értelemszerűen közvetlenül a jegyzőhöz kell megküldeni az adásvételi szerződést.

Az új előírásokat már valamennyi, 2022. január 1-jén, vagy azt követően indult hatósági jóváhagyási eljárásban alkalmazni kell. Ezért függetlenül attól, hogy az adásvételi szerződés az idei évben, vagy esetleg 2021 utolsó napjaiban kelt, azt már minden esetben a mezőgazdasági igazgatási szervhez kell benyújtani.

(Budapesti Ügyvédi Kamara 680. számú hírlevele)
Kapcsolódó cikkek

2022. június 27.

Jogszabályfigyelő 2022 – 25. hét

E heti összeállításunkban a hitelmoratórium és az árstop meghosszabbításával kapcsolatosan a hitelintézeteket és a kereskedőket terhelő tájékoztatási kötelezettségek szabályairól olvashatnak.

2022. június 27.

A kitagadási okok tartalmának alakulása és fejlődése a régi Ptk. hatályba lépését követő bírói gyakorlatban V. rész

Az elkészült első polgári jogi kódex Ötödik, utolsó részében találjuk az öröklési jogra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek a korábbiakban alkalmazott rendelkezésekhez képest jelentős változást mutatnak ugyan, de fellelhetőek benne a régi jog elemei is. Kiemelve az öröklési jog területről a kitagadás jogintézményét jelen cikksorozat azt vizsgálja, hogy a régi Ptk. kitagadási szabályai miként érvényesültek a bíróságok joggyakorlatában.

2022. június 24.

Segédletet készített az ÁSZ a közbeszerzés témakörében

Magyarország Alaptörvénye szerint a közpénzekkel gazdálkodó szervezeteknek a rájuk bízott közpénzekkel és nemzeti vagyonnal az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kell gazdálkodniuk. Az Állami Számvevőszék küldetése a jól irányított állam működésének támogatásához való hozzájárulás, tanácsadó eszközeivel a közpénzek felhasználásának átláthatóbbá és eredményesebbé tétele, éppen ezért segédletet készített a közbeszerzések témakörében. A segédlet célja, hogy a kitöltő szervezetek értékeljék saját működésük szabályosságát, közbeszerzési gyakorlatukat.