Jogszabályfigyelő 2020 – 15. hét Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/63–68. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő szabályokról, a díjmentes parkolásról és két büntető tárgyú jogegységi határozatról olvashatnak.

 

Tartalom:

A veszélyhelyzet során alkalmazandó adatkezelési és közlekedési szabályok

Veszélyhelyzetben alkalmazandó belügyi és közigazgatási szabályok

Díjmentes parkolás

A nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

Büntetésvégrehajtási változások a veszélyhelyzet ideje alatt

Elévülés vizsgálata büntetőügyben a felülvizsgálati eljárásban

Vagyonelkobzás mértéke a sértetthez visszakerült vagyontárgy esetében

 

 

Veszélyhelyzet során alkalmazandó adatkezelési és közlekedési szabályok

A Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs a feladatai ellátása érdekében, a vírus terjedése elleni küzdelem körében bármely szervtől, jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől jogosult adatot kérni, a kérésnek az érintett pedig köteles eleget tenni – olvasható az alábbiakban hivatkozott kormányrendeletben. A jogszabály értelmében az Operatív Törzs megismerheti a koronavírusos megbetegedéssel vagy annak gyanújával érintett, illetve a velük kapcsolatba került személyek rendeletben meghatározott személyes adatait, akár közvetlenül az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér adatbázisából is.

A fentieken túlmenően a Kormány felhatalmazta a közlekedésért felelős minisztert, hogy egyedi határozatban a közlekedés biztosítását szolgáló eltérő rendet, közlekedési korlátozást vagy közlekedési tilalmat állapítson meg.

Joganyag: 93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról szóló Korm. rendelet

Módosította:

Megjelent: MK 2020/66. (IV. 6.)

Hatályos: 2020. 04. 07., 2020. 04. 22.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A veszélyhelyzet során alkalmazandó belügyi és közigazgatási szabályok

Egyebek mellett a beutazási és tartózkodási szabályok, valamint a szabálysértési törvény rendelkezéseinek a módosítását is tartalmazza a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló kormányrendelet, amelynek szabályai közül az alábbiakat emeljük ki:

  • Nem kérhet azonnali jogvédelmet közigazgatási per során az a harmadik országbeli állampolgár, akit járványügyi szabályszegés miatt, illetve a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy a közrend sérelme vagy veszélyeztetése miatt utasítanak ki az országból a veszélyhelyzet ideje alatt.
  • Nem kérhet azonnali jogvédelmet közigazgatási per során az az EGT-állampolgár, vagy annak családtagja, akit járványügyi szabályszegés miatt, illetve a közrend, közbiztonság vagy nemzetbiztonság közvetlen és súlyos veszélyeztetése miatt utasítanak ki az országból a veszélyhelyzet ideje alatt.
  • A tartózkodásra jogosító okmányok, letelepedési és bevándorlási engedélyek érvényességi ideje a veszélyhelyzet megszűnését követő 45. napig automatikusan meghosszabbodik.
  • Szabálysértést követ el, és 5000 forinttól 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal büntethető az, aki „veszélyhelyzetben az intézkedésre jogosult szerv vagy személy veszélyhelyzettel kapcsolatos megkeresésére lényeges adat tekintetében a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad.”
  • Számos ponton eltérő szabályokat állapít meg a hivatkozott kormányrendelet a szabálysértési eljárások lefolytatását illetően is.

 Joganyag: 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos: 2020. 04. 06., 2020. 04. 21.

Megjegyzés: új jogszabály

 

Díjmentes parkolás

Díjmentessé tette a parkolást a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt a helyi közutak, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint az országos közutak és az állami tulajdonban álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok, valamint egyéb közterületek tekintetében.

Joganyag: 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

Módosította:

Megjelent: MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos: 2020. 04. 06., 2020. 04. 21.

Megjegyzés: új jogszabály

  

A nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárások a veszélyhelyzet ideje alatt

A nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény rendelkezéseinek az eltérő alkalmazásáról szól az alábbiakban hivatkozott rendelet, amelynek előírásait a hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

Joganyag: 89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat érintő intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos: 2020. 04. 06., 2020. 04. 21.

Megjegyzés: új jogszabály

Büntetésvégrehajtási változások a veszélyhelyzet ideje alatt

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény előírásaitól való eltéréseket szabályozza az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet.

Joganyag: 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/65. (IV. 5.)

Hatályos: 2020. 04. 06., 2020. 04. 21.

Megjegyzés: új jogszabály

Elévülés vizsgálata büntetőügyben a felülvizsgálati eljárásban

A jogerős ügydöntő határozat meghozatalát követően felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés esetén az elévülést vizsgálni kell, és a büntethetőség elévülésének megállapíthatósága esetén annak jogkövetkezményét le kell vonni – olvasható a Kúria 1/2020. BJE határozatában. E vizsgálat függvényében az eljárt bíróság új eljárásra utasításának vagy – az elévülési idő elteltére tekintettel – az eljárás megszüntetésének lehet helye.

Joganyag: 1/2020. Büntető jogegységi határozat felülvizsgálati eljárásban elrendelt hatályon kívül helyezés esetén az elévülés vizsgálatáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

  

Vagyonelkobzás mértéke a sértetthez visszajutott vagyontárgy esetében

A Kúria álláspontja szerint nem lehet vagyonelkobzást elrendelni arra a vagyonra (vagyontárgyra), amelyet a sértettnek kell kiadni vagy visszaadni, vagy amely a sértetthez már visszajutott; viszont arra a vagyonra, amellyel az elkövető az ilyen vagyontárgy kapcsán ténylegesen gazdagodott, a vagyonelkobzás elrendelésének nincs akadálya.

„A jelenlegi szabályozásban a vagyonelkobzásnál a hangsúly a bűncselekménnyel ténylegesen elért jogellenes vagyonszerzés, jogellenes bevétel elvonására helyeződik át. […] a kár természetben történő megtérülése esetén nincs helye vagyonelkobzásnak, ez kettős szankcionálása lenne az elkövetett cselekménynek. Maradéktalanul érvényesül ugyanakkor a bűncselekmény elkövetése során vagy azzal összefüggésben megszerzett vagyonnövekmény erejéig a vagyonelkobzás kimondása abban az esetben, ha az elkövető által eltulajdonított vagyont (vagyontárgyat) a sértettnek visszaadják, azáltal a kár megtérült.”

Joganyag: 2/2020. Büntető jogegységi határozat büntetőeljárás során vagyonelkobzás elrendeléséről – A vagyonelkobzás mértékének meghatározásáról abban az esetben, ha az eltulajdonított dolgot az elkövető továbbértékesíti, majd azt a büntetőeljárás során lefoglalják és a sértettnek kiadják, így az okozott kár megtérül

Módosította:

Megjelent: MK 2020/63. (IV. 3.)

Hatályos:

Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

 


Kapcsolódó cikkek