Jogszabályfigyelő 2020 – 43. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/227–230. számú Magyar Közlönyök újdonságai, valamint az elfogadásra váró törvényjavasaltok közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a kötelező maszkviselés kiterjesztéséről és az elektronikus nyilvántartásokkal és az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban tervezett újdonságokról olvashatnak.

 

Tartalom:

Kötelező maszkviselés kiterjesztése

Az e-nyilvántartásokkal és az e-ügyintézéssel kapcsolatos változások

Kötelező maszkviselés kiterjesztése

A hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles maszkot viselni a sportrendezvények helyszínén – a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével – továbbá a gyülekezési jogról szóló törvény szerinti szabadtéren megtartott gyűlésen, a gyűlés felszólalóját kivéve (a felszólalás időtartamára nézve). A maszkviselésről a rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni.

A módosítás a kihirdetését követő napon lépett hatályba.

Joganyag: 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Módosította: 464/2020. (X. 22.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/229. (X. 22.)

Hatályos: 2020. 10. 23.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

Az e-nyilvántartásokkal és az e-ügyintézéssel kapcsolatos változások

Két tucat törvény (egyebek között az illetéktörvény, illetve a személyi adatok és a lakcím nyilvántartásáról, a külföldre utazásról, a közúti közlekedési nyilvántartásról, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról, az anyakönyvi eljárásról szóló törvény, illetve a szabálysértési és az e-ügyintézési törvény) módosítását tartalmazza a Miniszterelnökség által a Parlamenthez benyújtott, részletes vitára váró törvényjavaslat, amely az „egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról” címet viseli.

A törvénymódosítás alapvető célja – a tervezethez fűzött általános indokolás szerint – a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, a közúti közlekedéssel kapcsolatos nyilvántartások és az okmánynyilvántartások informatikai rendszereinek a megújítása, amely „az állampolgárok számára is érezhető változásokat hoz.”

A nyilvántartásokhoz kapcsolódik a személyazonosító igazolvány uniós jogharmonizációs célú megújítása is annak érdekében, hogy a szabad mozgás jogával rendelkező uniós polgárok azonos biztonsági szintű okiratokkal gyakorolhassák e jogukat, visszaszorítva az okmányhamisítás, az azokkal való visszaélés kockázatát.

A 2016-ban bevezetett chipes e-személyi igazolvány technikai szempontból tulajdonképpen teljes egészében megfelel az uniós előírásoknak, a jelenlegi szabályok értelmében azonban nem kötelező (csupán opcionális) az ujjlenyomat okmányon történő rögzítése. Ezen változtat a folyamatban lévő módosítás, amikor az ujjlenyomat igazolványon történő tárolását 2021. augusztusától kötelezővé teszi. A személyazonosító igazolványokat érintő másik fontos újdonság, hogy megszűnik a határozatlan időre történő okmánykiadás, a 70 éven felüliek is legfeljebb 10 éves időtartamra kérhetik majd az igazolványaik kiállítását. A régi okmányokat pedig legkésőbb 2031-ig kivonják.

„Az állampolgárok életét könnyítő változások bevezetésére kerül sor a gépjármű-igazgatás területén is” – olvasható az indokolásban. A vonatkozó nyilvántartások összekapcsolása révén a jövőben nem lesz szükség a kötelező-gépjárműfelelősség biztosítás meglétének papír alapú igazolására.

További újdonság az úgynevezett közigazgatási e-ügyintézési pontok (KIOSZK-ok) kialakítása. Ennek célja, hogy: „a személyes ügyintézés céljából az okmányirodában megjelent személy – mintegy az ügyintéző helyett – a KIOSZK segítségével legyen képes ügyintézésre. A KIOSZK – működését tekintve – átmenetet képez az elektronikus ügyintézés és a személyes ügyintézés között, egyfajta »hibrid« megoldást alkot.”

Lehetőség nyílhat ezen felül a jövőben arra is, hogy:

  • az „ügyfélkapu regisztrációt – a pénzintézetek előtt már ismert módon – az ügyfél videochates technológia útján is igényelhesse. Az adatok biztonsága érdekében kizárólag az a csatorna elfogadott, amelyet a Kormány által meghatározott szerv (a tervek szerint: a 1818 Kormányzati Ügyfélvonal) biztosít.”
  • a Központi Statisztikai Hivatal is jogosult legyen az állampolgárok elektronikus megkeresésére;
  • ügyélkapun keresztül (személyes megjelenés nélkül) történjen a pénzintézeti pénzmosási azonosítás

Ez utóbbival kapcsolatban az előterjesztői indokolás rögzíti, hogy: „A javaslat lényege, hogy közszolgáltatásként a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatásokon, továbbá a Központi Azonosítási Ügynökön (a továbbiakban: KAÜ) keresztül és a kapcsolódó Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY) szolgáltatás, valamint a Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz (KKSZB) használatával megfelelő biztonsági szinten, elektronikus módon tudjon megvalósulni az egyes pénzügyi tranzakciók során az ügyfélátvilágítás., csökkentve ezzel a biztonsági kockázatot.”

Az új előírások döntő többsége, különböző időpontokban, de 2021-es év folyamán lép majd hatályba.

Joganyag: T/13262. törvényjavaslat egyes törvényeknek nyilvántartásokkal és elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról

Módosította:

Megjelent: www.parlament.hu

Hatályos:

Megjegyzés: törvénymódosító-csomag


Kapcsolódó cikkek