Jogszabályfigyelő 2020 – 44. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2020/231–235. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzeti intézkedésekkel foglalkozunk túlnyomórészt.

 

Tartalom:

Kormányrendelet született a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

Kötelező maszkviselés szigorítása

Ismét meghosszabbították a határellenőrzést

Hitelfelmondási tilalom, hiteltörlesztési moratórium

A hozzátartozók fokozottabb védelme az ellenük elkövetett erőszakos bűncselekmények esetén

Karanténkötelezettségről szóló törvény

Kormányrendelet született a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

2020. november 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény új végrehajtási rendelete, amely a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak (kulturális intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak, költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak) jogviszonyának egyes kérdéseit (jogviszony létesítésének a feltételei, gyakornoki idő, vezetői megbízás, munkaidő-kedvezmény, munkaörök, fizetési osztályok, bérpótlékok) rendezi.

Fontos előírás, hogy a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak munkakörét a rendelet 2. mellékletének megfelelően kell megállapítani.

Ezzel egyidejűleg lépett hatályba a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet is a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról, amely a kulturális intézményben foglalkoztatott, nem közalkalmazott dolgozókra vonatkozik.

Joganyag: 475/2020. (X. 30.) Korm. rendelet a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/235. (X. 30.)

Hatályos: 2020. 11. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

Kötelező maszkviselés szigorítása

2020. november másodikától kötelezővé tette a maszkviselést a Kormány a vendéglátó üzletek vendégei számára is (a hat éven felüliek esetében). Ugyanez az előírás vonatkozik a kiegészítő tevékenységként vendéglátó tevékenységet folytatókra és azok vendégeire, valamint a zenés táncos rendezvények, sportrendezvények helyszínén történő vendéglátó tevékenységre is. A vendégek kizárólag a vendéglátó üzlet asztalánál ülve, illetve, ha nem asztalnál ülnek, akkor pedig az étel és az ital elfogyasztásának az időtartamára vehetik le a maszkjaikat. A rendezvényeken résztvevők ugyancsak az étel és az ital elfogyasztásának az időtartamára szabadulhatnak meg a maszkjaiktól. A maszkviselési előírások betartatásáról a vendéglátó üzletek üzemeltetői, és a rendezvények szervezői kötelesek gondoskodni továbbra is. Aki a maszkot felszólításra sem viseli azt az üzemeltető/szervező köteles az adott helyszín látogatásából kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a vendéglátó üzletet/rendezvény helyszínét elhagyja.

A módosítás kereskedelmi hatósággá nevezte ki a rendőrséget annak érdekében, hogy jogosult legyen a védelmi intézkedéseket ellenőrizni, a jogszabálysértőkkel szemben hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazni.

Joganyag: 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Módosította: 468/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos: 2020. 11. 02.

Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

Ismét meghosszabbították a határellenőrzést

Egy hónappal, 2020. december 1-jéig ismét meghosszabbították a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló kormányrendelet időbeli hatályát.

Joganyag: 407/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról

Módosította: 469/2020. (X. 29.) Korm. rendelet

Megjelent: MK 2020/233. (X. 29.)

Hatályos: 2020. 10. 31.

Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás 

 

Hitelfelmondási tilalom, hiteltörlesztési moratórium

Az Országgyűlés a veszélyhelyzet következtében az egyes fizetési kötelezettségekkel összefüggésben további könnyítéseket (hitelfelmondási tilalom és hiteltörlesztési moratórium 2021. június 30-áig) állapított meg az adósok számára (az állam, az önkormányzat, illetőleg a pénzügyi szolgáltatók kivételével). Az alábbiakban hivatkozott törvényben megállapított rendelkezések a 2020. március 18. napján fennálló szerződések alapján folyósított kölcsönökre alkalmazandók azzal, hogy a fizetési moratórium nem érinti a magánszemély adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.

Vállalkozások esetében a hiteltörlesztési moratórium azonban kizárólag kérelemre vehető igénybe, abban az esetben, amennyiben az adott vállalkozás a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozás meghatározásáról szóló (későbbiekben megalkotandó) kormányrendelet alapján annak minősül. 

Joganyag: 2020. évi CVII. törvény az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről

Módosította:

Megjelent: MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos: 2021. 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály

 

A hozzátartozók fokozottabb védelme az ellenük elkövetett erőszakos bűncselekmények esetén

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény rendelkezéseit is módosította a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelmét garantáló törvénycsomag a kötelező gyógykezelés elrendelésének, a feltételes szabadságra bocsátás, a távoltartás és a pártfogó felügyelet szabályainak a szigorításával.

A törvényjavaslatot a Jogszabályfigyelő 2020 – 39. heti számában részletes ismertettük.

Joganyag: 2020. évi CVIII. törvény a hozzátartozók sérelmére elkövetett súlyos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatainak fokozottabb védelme érdekében egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/232. (X. 28.)

Hatályos: 2020. 11. 05.

Megjegyzés: jogszabálymódosító-csomag

 

Karanténkötelezettségről szóló törvény

A járványügyi készültség időszaka alatti, a jogszabály által előírt (külföldről beutazókat érintő), illetőleg a hatóság által előírt karanténkötelezettségek szabályainak a megállapításáról szól az alábbiakban hivatkozott törvény, amelyet a 2020. október 26-ai ülésnapján fogadott el a Parlament.

Fontos előírás, hogy a törvény értelemben nem minősül bűncselekménynek a jogszabály által előírt karanténkötelezettséggel összefüggésben a közlekedési, utazási és jelölés-elhelyezési szabályok, a karanténszoftver alkalmazási szabályok, a karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok, valamint az ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabálynak a megsértése. Ezen túlmenően szintén nem minősül bűncselekménynek a hatósági karanténkötelezettség alkalmazásával megállapított karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok, valamint ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabályok megsértése.

A karanténtörvény módosítja továbbá a koncessziós törvény és a szerencsejáték-törvény koncessziósköteles tevékenységekkel kapcsolatos szabályait, a lakástörvény, az egészségügyi törvény (főként kirendelési), valamint a szabálysértési törvény előírásait és néhány egyéb törvény rendelkezéseit is. 

Joganyag: 2020. évi CIV. törvény a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

Módosította:

Megjelent: MK 2020/231. (X. 27.)

Hatályos: 2020. 10. 28., 2020. 10. 30., 2020. 11. 11., 2021 01. 01.

Megjegyzés: új jogszabály


Kapcsolódó cikkek

2020. október 26.

Jogszabályfigyelő 2020 – 43. hét

Alábbi cikkünkben a 2020/227–230. számú Magyar Közlönyök újdonságai, valamint az elfogadásra váró törvényjavasaltok közül válogattunk.