Jogszabályfigyelő 2022 – 29. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/118-123. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban az Alaptörvény módosítása és számos gazdaságszabályozási törvénymódosítás mellett az új kata-törvényről, illetve az akadálymentességi megfelelés uniós szabályainak a hazai jogba történő átültetéséről, valamint a Kúria egy friss jogegységi határozat hatályú döntéséről is olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Az Alaptörvény tizenegyedik módosítása
 2. A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés
 3. Gazdaságszabályozási tárgyú törvénymódosítások
 4. A kár bekövetkezése vonatkozásában fennálló szándékosság vagy súlyos gondatlanság vezethet csak a biztosító mentesüléséhez
 5. Új kata-törvény 

 

Az Alaptörvény tizenegyedik módosítása

Az Országgyűlés 2022. július 19-én fogadta el az Alaptörvény tizenegyedik módosítását, amely kimondja, hogy az önkormányzati választásokat az európai parlamenti képviselők választásával egyidejűleg kell megtartani, illetve a Magyarország megyéit vármegyékre nevezi át.

A tizenegyedik módosítás a korábbiakkal egyezően rögzíti, hogy az Alaptörvény egységes szerkezetű szövegét a módosítás hatálybalépését követően haladéktalanul közzé kell tenni a Magyar Közlönyben.

 • Joganyag: Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítása
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/123. (VII. 22.)
 • Hatályos: 2022. 07. 20., 2023. 01. 01.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés

A termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/882 európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja az alábbiakban hivatkozott törvény elfogadása – derül ki a törvényhez fűzött általános indokolásból.

Az új jogszabály hatálya az általános lakossági felhasználású számítógépes hardverrendszerekre és az ezekhez alkalmazott operációs rendszerekre, az az önkiszolgáló terminálokra, az interaktív számítástechnikai kapacitással rendelkező, elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz használt fogyasztói végberendezések és az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférésre használt, interaktív számítástechnikai kapacitással rendelkező fogyasztói végberendezésekre, valamint az e-könyv-olvasókra kell alkalmazni. Ugyancsak a törvény hatálya alá tartoznak az elektronikus hírközlési szolgáltatások, az audiovizuális médiaszolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosító szolgáltatások, a személyszállítási szolgáltatások bizonyos elemei (honlapok, mobilalkalmazások, interaktív önkiszolgáló terminálok stb.), a lakossági banki szolgáltatások, e-könyvek és az e-kereskedelmi szolgáltatások.

Az új szabályok azonban csak három év türelmi idő elteltével, 2025. június 28-án lépnek hatályba. Az átmeneti rendelkezések szerint ugyanakkor a törvényben foglalt követelményeknek nem megfelelő szolgáltatási szerződések a lejáratuk időpontjáig, de legfeljebb 2030. június 28-áig hatályban maradhatnak. A törvényben foglalt követelményeknek nem megfelelő önkiszolgáló terminálok a gazdaságilag hasznos élettartamuk végéig, de legfeljebb a használatba vételüket követő 20 évig ugyancsak használatban maradhatnak. Ezen felül: „2030. június 28-áig a szolgáltatók továbbra is nyújthatnak szolgáltatásokat olyan, [a] törvényben foglalt követelményeknek nem megfelelő termékek felhasználásával, amelyeket 2030. június 28-a előtt jogszerűen használtak hasonló szolgáltatások nyújtására.”

 • Joganyag: 2022. évi XVII. törvény a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/123. (VII. 22.)
 • Hatályos: 2025. 06. 28.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Gazdaságszabályozási tárgyú törvénymódosítások

Több mint egy tucat gazdasági tárgyú törvény, így egyebek között a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény, szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény, a csődtörvény, a Vht., a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény, illetve a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény módosítása is szerepel az alábbiakban hivatkozott törvénycsomagban.

 • Joganyag: 2022. évi XIX. törvény egyes gazdaságszabályozási tárgyú törvények módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/123. (VII. 22.)
 • Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 08. 15., 2022. 09. 01., 2022. 10. 01., 2023. 01. 01., 2023. 02. 01.
 • Megjegyzés: 16 törvény módosítását tartalmazó törvénycsomag

 

A kár bekövetkezése vonatkozásában fennálló szándékosság vagy súlyos gondatlanság vezethet csak a biztosító mentesüléséhez

„A biztosító helytállási kötelezettség alóli mentesüléséhez a szándékosságnak vagy a súlyos gondatlanságnak nem a mögöttes – foglalkozási, közlekedési – szabályszegés, hanem a biztosítási esemény, azaz a kár bekövetkezése vonatkozásában kell fennállnia ahhoz, hogy alkalmas legyen a Ptk. 6:464. §-a szerinti jogkövetkezmény kiváltására. A szakértői kompetencia vizsgálatához a felülvizsgálati kérelmet benyújtó felperesnek elegendő a hatályos perrendi szabály megjelölése és ennek alátámasztása, az ágazati vagy alacsonyabb szintű részletszabályok hivatkozásának elmulasztása önmagában nem akadályozza a felülvizsgálati kérelem elbírálását.” – derül ki a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának a Magyar Közlönyben közzétett határozatából.

 

Új kata-törvény

Az Országgyűlés által 2022. július 12. napján elfogadott új kata-törvény szerint teljesíthetik a főfoglalkozású egyéni vállalkozók az adó- és más közteherfizetési kötelezettségüket 2022. augusztus 1-jétől.

A törvényhez fűzött általános indokolás utal arra, hogy az adónem továbbra is elsősorban az eredetileg megcélzott személyi kör, a ténylegesen is vállalkozási tevékenységet folytató legkisebb adóalanyok számára biztosít adózási alternatívát. „A cél a jövőben is az, hogy a lakosság részére saját szolgáltatást nyújtó, terméket értékesítő egyéni vállalkozó kapjon lehetőséget arra, hogy a tevékenységét terhelő valamennyi közteher-fizetési kötelezettségét csekély adminisztráció mellett, méltányos mértékű tételes adó megfizetésével teljesíthesse.”

Az új kata-törvény rendelkezéseinek a többsége 2022. szeptember 1-jén lép hatályba, amely módosítja egyebek mellett a helyi adók, a személyi jövedelemadó és korábbi kata-törvény szabályait is.

 • Joganyag: 2022. évi XIII. törvény a kisadózó vállalkozók tételes adójáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/118. (VII. 18.)
 • Hatályos: 2022. 08. 01., 2022. 09. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek

2022. július 18.

Jogszabályfigyelő 2022 – 28. hét

Alábbi cikkünkben a 2022/112-117. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai, illetve a Kúria döntéseik közül válogattunk.
2022. július 11.

Jogszabályfigyelő 2022 – 27. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2022/108-111. számú Magyar Közlönyökben szakami közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a bírói fórumok honlapjain megjelent közleményekből válogattunk.