Jogszabályfigyelő 2022 – 46. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/186-189. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban Infotörvény-módosításról és a kondicionalitási eljárással összefüggő büntetőeljárási módosításokról olvashatnak.

 

Tartalom:

  1. Infotörvény-módosítás
  2. A kondicionalitási eljárással összefüggő büntetőeljárási módosítások

  

Infotörvény-módosítás

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében, az Országgyűlés a 2022. november 8-ai ülésnapján elfogadott törvénymódosítás a közérdekű adat megismerésére irányuló igénnyel összefüggésben indítható per különös, Pp.-től eltérő és az eljárás lefolytatásának gyorsítását célzó szabályaival, valamint a Központi Információs Közadat-nyilvántartással létrehozásának szabályaival egészítette ki az Infotörvényt.

A módosítást tartalmazó tervezethez fűzött általános indokolás szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igény elutasítása, a teljesítésre nyitva álló vagy az adatkezelő által az Infotv. 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében indítható peres eljárásban érvényesülnek az új előírások.

A törvénymódosítás másik fontos kérdése az ún. Központi Információs Közadat-nyilvántartás kialakítása, amely a költségvetési szervek, a helyi (nemzetiségi) önkormányzatok legfontosabb gazdálkodási adatait (különösen a hazai vagy uniós forrásból fedezett, ötmillió forintot elérő költségvetési támogatások, közbeszerzések, szerződések és kifizetések adatait) tartalmazza.

  • Joganyag: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • Módosította: 2022. évi XL. törvény
  • Megjelent: MK 2022/186. (XI. 14.)
  • Hatályos: 2022. 11. 29., 2022. 12. 31.
  • Megjegyzés: közepes terjedelmű módosítás

 

A kondicionalitási eljárással összefüggő büntetőeljárási módosítások

A közpénzek elköltésével kapcsolatos visszaélések felderítése és a korrupció elleni küzdelem jegyében, alapvetően azonban az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében született meg az alábbiakban hivatkozott, a büntetőeljárást érintő törvénymódosítás, amelynek a lényege akként foglalható össze, hogy az ún. vádkikényszerítési eljárás mellett a pótmagánvádas eljáráshoz hasonló rendszert vezet be vádindítvány tételi lehetőséggel. Ennek megfelelően a Be. CV/A. Fejezete tartalmazza a közhatalom gyakorlásával vagy közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekmények (korrupciós bűncselekmények; hivatali vesztegetés; azok a vagyon elleni bűncselekmények, amelyeket a nemzeti vagyonra vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által kezelt vagyonra követtek el vagy ilyen vagyonban kárt okoznak; költségvetést károsító egyes bűncselekmények; a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban elkövetett bűncselekmények, valamint a felsoroltakkal összefüggő bűnszervezetben részvétel és pénzmosás) esetén lefolytatandó különös eljárás (felülbírálat, vádindítvány) szabályait.

A Jogszabályfigyelő 2022 – 45. heti számában lásd a kondicionalitási eljárással összefüggésben a büntetőeljárási törvény módosításának vizsgálatáról szóló AB határozat ismertetését, valamint Jogszabályfigyelő 2022 – 37. heti számában a fenti módosítást tartalmazó, T/706. szám alatti javaslat részletes ismertetését.


Kapcsolódó cikkek