Jogszabályfigyelő 2022 – 9. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2022/36–41. számú Magyar Közlönyök legfontosabb újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a védelmi intézkedések megszűnéséről, a nyomozási szabályok és a közbeszerzési előírások változásáról, valamint a zálogjog új tulajdonossal szembeni érvényesítéséről szóló kúriai jogegységi határozatról olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetése
 2. A nyomozás és az előkészítő eljárás szabályainak módosítása
 3. Bejegyzett zálogjogból eredő követelés új tulajdonossal szembeni érvényesítése
 4. Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentését szolgáló kormányzati intézkedések

 

Koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetése

Nyolc kormányrendelet rendelkezéseit érinti az alábbiakban hivatkozott, a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről szóló jogszabály.

A járvány ötödik hullámának visszahúzódásával a Kormány 2022. március 7-ével kivezette a még hatályban lévő járványügyi korlátozásokat, így megszűnt a maszkviselési kötelezettség és a rendezvényekre vonatkozó korlátozások, továbbá megszűnt minden olyan korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte valamely hazai szolgáltatás igénybevételét – olvasható a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében. 

 • Joganyag: 77/2022. (III. 4.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány elleni egyes védelmi intézkedések megszüntetéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/41. (III. 4.)
 • Hatályos: 2022. 03. 07., 2022. 03. 21., 2022. 05. 01.
 • Megjegyzés: új jogszabály

  

A nyomozás és az előkészítő eljárás szabályainak módosítása

Egyebek mellett a gazdálkodó szervezetekkel szembeni zár alá vételt, illetve a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetekkel szembeni intézkedéseket illetően módosította a Kormány nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól rendeletét. A módosítások a kihirdetésüket követő napon (2022. március 5.) léptek hatályba.

 • Joganyag: 100/2018. (VI. 8.) Korm. rendelet a nyomozás és az előkészítő eljárás részletes szabályairól
 • Módosította: 80/2022. (III. 4.) Korm. rendelet
 • Megjelent: MK 2022/41. (III. 4.)
 • Hatályos: 2022. 03. 05.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

Bejegyzett zálogjogból eredő követelés új tulajdonossal szembeni érvényesítése

A Kúria az alábbiakban hivatkozott jogegységi határozatában rögzítette, hogy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesíthetősége tárgyában a peres eljárásokban kifejtett korábbi jogértelmezése a nemperes eljárásokban is irányadó.

A Fővárosi Ítélőtábla elnöke által előterjesztett indítvány szerint: „[…] a Kúriának abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy ha az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjog alapján a  zálogkötelezettel szemben a  zálogtárgyból való kielégítés tűrésére hozott jogerős határozat meghozatalát követően, illetve végrehajtási záradékkal ellátható okiratba foglalt és az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jelzálogszerződés esetén, a zálogkötelezett a zálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonjogát átruházza, akkor a zálogjogosult a zálogtárgyból eredő követelését az új tulajdonossal szemben a zálogtárgyból való kielégítés tűrése iránti külön perben érvényesítheti-e, vagy az  új tulajdonossal szemben a  bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 39. § (1) bekezdése alapján – mind a végrehajtási lap kiállítását megelőzően, mind azt követően – a jogutódlás megállapítását kérheti.”

A jogegységi tanács az indítvánnyal összefüggésben kifejtette, hogy az abban foglaltakkal kapcsolatos álláspontját már több határozatában is rögzítette, amelyeket a Bírósági Határozatok Gyűjteményében is közzétett. E joggyakorlatnak megfelelően a Kúria most meghozott jogegységi határozatának az indokolásában megállapította, hogy: „[…] a zálogjogosultnak, az  ingatlant terhelő – ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett – jelzálogjoga alapján, a keresete folytán a  korábbi zálogkötelezettet a követelés zálogtárgyból való kielégítésének tűrésére kötelező jogerős ítéletre, illetve a  végrehajtási záradékolásra alkalmas közjegyzői okiratra tekintettel – a  végrehajtható okirat kiállítását megelőzően vagy azt követően – a  zálogtárgy új tulajdonosával szemben a követelés zálogtárgyból való kielégítése érdekében nem kell új pert indítania, hanem a  Vht. 39.  § (1) bekezdése szerint ez esetben a jogutódlás megállapításának van helye.”

Az indítványban hivatkozottaknak megfelelően, a nemperes eljárásokban tapasztalható eltérő jogértelmezésekre tekintettel a Kúria megállapította tehát, hogy a felvetett kérdésben már több alkalommal is iránymutatást adott, ugyanakkor mégis egyértelművé kellett tennie, hogy az iránymutatása(i) a nemperes eljárásokban is irányadó(k).

 • Joganyag: 1/2022. PJE határozat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett zálogjogból eredő követelésnek a zálogtárgy új tulajdonosával szembeni érvényesítéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/39. (III. 2.)
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: jogalkalmazás egységesítése

 

Az egyajánlatos közbeszerzések csökkentését szolgáló kormányzati intézkedések

Előzetes piaci konzultáció alkalmazását, illetve intézkedési terv készítésének a kötelezettségét írja elő a Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletében az egyajánlatos közbeszerzések számának a csökkentése érdekében.

Az új előírásokkal kapcsolatban kiemelendő, hogy a közbeszerzésekért felelős miniszter 2022. március 15-éig módszertani iránymutatást tesz közzé az EKR honlapján az előzetes piaci konzultáció alkalmazásáról, illetve az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő legjobb módszerekről és gyakorlatokról.

 • Joganyag: 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2022/37. (II. 28.)
 • Hatályos: 2022. 03. 15.
 • Megjegyzés: új jogszabály

Kapcsolódó cikkek

2022. február 21.

Jogszabályfigyelő 2022 – 7. hét

E heti összeállításunkban a koronavírussal összefüggő módosítások mellett az EJEB-hez benyújtandó kérelmek határidejének a változásáról is olvashatnak.