Jogszabályfigyelő 2023 – 2. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2023/3-6. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban a büntetés-végrehajtási tárgyú szabályok változása mellett a falfirka és a földforgalmi törvény szerinti helyben lakás fogalmának az értelmezéséről olvashatnak

 

Tartalom:

 1. A büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazása
 2. A szabadságvesztés, elzárás, előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtási szabályainak módosulása
 3. A falfirka fogalmának az értelmezése
 4. A helyben lakó személy e minőségének igazolása a földforgalmi törvény elővásárlási szabályainak az alkalmazásakor

 

A büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazása

Az ukrajnai háborús konfliktus miatt elrendelt veszélyhelyzet idejére a Kormány a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény, az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012. évi CLXXX. törvény, valamint a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv. tv.) eltérő alkalmazásáról döntött.

A rendelet a kihirdetését követő napon lépett hatályba azzal, hogy az előírásai túlnyomó többségét a hatálybalépésekor már foganatba vett szabadságvesztés, elzárás, kényszerintézkedés és szabálysértési elzárás végrehajtása során is alkalmazni kell. 

 • Joganyag: 3/2023. (I. 12.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes büntetés-végrehajtást érintő rendelkezések eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/5. (I. 12.)
 • Hatályos: 2023. 01. 13.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

A szabadságvesztés, elzárás, előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtási szabályainak módosulása

Új alcímként kerültek az alábbiakban hivatkozott rendeletbe a reintegrációs eltávozás, valamint az elítélt által térítési díj ellenében igénybe vehető többletszolgáltatások szabályai, emellett módosult számos egyéb büntetés-végrehajtási szabály is. 

 • Joganyag: 16/2014. (XII. 19.) IM rendelet a szabadságvesztés, az elzárás, az előzetes letartóztatás és a rendbírság helyébe lépő elzárás végrehajtásának részletes szabályairól
 • Módosította: 1/2023. (I. 12.) IM rendelet
 • Megjelent: MK 2023/5. (I. 12.)
 • Hatályos: 2023. 01. 13.
 • Megjegyzés: kis terjedelmű módosítás

 

A falfirka fogalmának az értelmezése

„A falfirkán értendő felületbevonat elhelyezése alapvetően a támadott idegen vagyontárgy külső megjelenésének háborítatlanságához fűződő érdek védelme szempontjából képez büntetendő magatartást. A falfirka elhelyezésével elkövetett rongálás tényállásszerű, ha az elkövető az elkövetési tárgy, így bármely köz- vagy magántulajdoban lévő idegen vagyontárgy – azaz pénzben kifejezhető értékű ingó vagy ingatlan dolog – felületén, a tulajdonos vagy vagyonkezelésre jogosult engedélye nélkül hoz létre változtatást, így például jelet, ábrát vagy feliratot helyez el […]. A falfirka elhelyezése nem önálló elkövetési magatartás, hanem az elkövetés olyan módja, amelyet a törvény minősített esetként szabályoz, és amelynek a rongálás – egyébként a károkozás mértékéhez igazodó – minősítése kapcsán tulajdonít jelentőséget. A falfirka esetében közömbös a vagyontárgyra felvitt ábrázolás tartalma, mibenléte, célja, önmagában a vagyontárgy felületén való elhelyezés ténye képez minősített esetet. A firkálással, felfestéssel (lefestés), szennyezéssel (leöntés) elkövetett felületmegváltoztatás, a vagyontárgy állapotának megváltoztatása is állagsérelem, így a dologrongálás fogalma alá tartozik, mert megváltoztatja az eredeti felület megjelenését, és az eredeti állapot helyreállítása csak anyagi ráfordítás árán lehetséges. Ebben az esetben az eredeti állapot helyreállításának költsége a rongálással okozott kár […].”

 • Joganyag: 4/2022. JEH határozata (Jpe.IV.60.012/2022/12. szám) a Btk. 371. § (2) bekezdése b) pont ba) alpontjában meghatározott falfirka elhelyezésével elkövetett, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó rongálás vétségének elkövetési tárgya és a rongálással okozott kár meghatározása kérdésében
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/5. (I. 12.)
 • Hatályos: 2023. 01. 13. (bíróságok által alkalmazandó)
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

 

A helyben lakó személy e minőségének igazolása a földforgalmi törvény elővásárlási szabályainak az alkalmazásakor

A földforgalmi törvény (2013. évi CXXII. törvény 5.  § 9.  pont) szerinti helyben lakó fogalom lényege az életvitelszerű ott tartózkodás, amelyet a vételi ajánlat elfogadása esetén az elfogadó nyilatkozathoz csatolt okirattal kell igazolni azzal, hogy a lakcímkártya önmagában nem igazolja   helyben lakás tényét. A Kúria Jogegységi Panasz Tanácsának álláspontja szerint: „[…] a törvényi feltétel – egyebek között – a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolható hitelt érdemlően. Az igazolás adatával szemben – a közigazgatási vagy polgári perben – ellenbizonyításnak van helye, amelynek során a bíróság bármely alkalmas bizonyítási eszközt figyelembe vehet.”

A Kúria határozatának indokolásában kifejtette, hogy: „A helyben lakás tényének hatósági bizonyítvánnyal történő igazolása sem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv határozata ellen indult közigazgatási perben vagy az adásvételi szerződés hatálytalanságának megállapítására irányuló polgári perben a fél ne tehetné vitássá az elővásárlási jogára hivatkozó természetes személy életvitelszerű helyben lakását az érintett településen.” 

 • Joganyag: 5/2022. JEH határozat (Jpe.IV.60.024/2022/12. szám)
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/5. (I. 12.)
 • Hatályos: 2023. 01. 13. (A Kúria eltérő tartalmú határozatai ezen időponttól a továbbiakban nem hivatkozhatók kötelező erejűként.)
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

Kapcsolódó cikkek