Jogszabályfigyelő 2023 – 5. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2023/15-18. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk.

E heti összeállításunkban túlnyomórészt veszélyhelyzeti eltérő szabályokról olvashatnak egy közigazgatási tárgyú módosítás és a Kúrai végrehajtási tárgyú jogegységi határozata mellett.

 

Tartalom:

 1. A természetes személyek adósságrendezésének veszélyhelyzeti szabályai
 2. Bérgarancia-támogatás veszélyhelyzeti szabályai
 3. Hatályon kívül helyezték az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló kormányrendeletet
 4. A felszámolási eljárások veszélyhelyzeti szabályai
 5. Jogutódlás megállapítása végrehajtási eljárásban

 

A természetes személyek adósságrendezésének veszélyhelyzeti szabályai

Az ukrajnai fegyveres konfliktus miatti veszélyhelyzet időtartama alatt a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt, a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről szóló 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendeletet, valamint a természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról szóló 241/2015. (IX. 8.) Korm. rendeletet az alábbiakban hivatkozott rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, azzal, hogy a megváltozott szabályozás a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazandó.

 • Joganyag: 23/2023. (II. 1.) Korm. rendelet a természetes személyek adósságrendezéséről szóló egyes jogszabályok veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/17. (II. 1.)
 • Hatályos: 2023. 02. 09.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

Bérgarancia-támogatás veszélyhelyzeti szabályai

A Bérgarancia Alapból igényelhető támogatásokkal összefüggő szabályok eltérő alkalmazásáról rendelkezett a Kormány az alábbiakban hivatkozott rendeletében (támogatási igény meghatározása, támogatás kielégítése).

 

Hatályon kívül helyezték az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló kormányrendeletet

2023. február 2-ával hatályon kívül helyezték az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló, tavaly decemberben elfogadott, alábbiakban hivatkozott kormányrendelet szabályait, amelyet azonban a korábban előterjesztett kérelemre, az annak alapján meghozott döntésre, a döntéssel szembeni jogorvoslatra, valamint a döntés joghatásaira továbbra is alkalmazni kell.

 • Joganyag: 29/2023. (II. 1.) Korm. rendelet az egyes közigazgatási hatósági eljárásokkal összefüggő szabályok megállapításáról szóló 566/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/17. (II. 1.)
 • Hatályos: 2023. 02. 02.
 • Megjegyzés: új jogszabály

 

A felszámolási eljárások veszélyhelyzeti szabályai

A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek és az 521/2022. (XII. 13.) Korm. rendelet szerint elrendelt felszámolási eljárások további veszélyhelyzeti szabályait állapítja meg az alábbiakban hivatkozott kormányrendelet, érintve a Cstv., a Vht. és a Ptk. szabályait is. Az újonnan megállapított előírásokat főszabályként a rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 

 

Jogutódlás megállapítása végrehajtási eljárásban

A végrehajtást foganatosító bíróság hatáskörébe tartozik a döntés a jogutódlás kérdésében, ha a végrehajtható okirat kiállítását követően derül ki, hogy a végrehajtható okirat kiállítását megelőzően a végrehajtást kérő vagy az adós személyében változás állt be – olvasható a Kúria alább hivatkozott jogegységi határozatában.

A határozat indokolása utal arra, hogy a Vht. 39. § (1) bekezdésének második fordulata szerinti szabály „[…] kógens, egyértelmű előírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ha a felek (tehát akár a végrehajtást kérő, akár az adós) személye a végrehajtható okirat kiállítását megelőzően megváltozott, de a változás a végrehajtható okirat kiállítását követően »derül ki«, a jogutódlás kérdésében a végrehajtást foganatosító bíróságnak kell határoznia.”

A Kúria álláspontja szerint a törvényszövegben szereplő „derült ki” kifejezés a változásról (jogutódlás) való tudomásszerzés időpontjára utal, ehhez képest rendezi a végrehajtást elrendelő és a végrehajtást foganatosító bíróság hatáskörét.

A jogegységi határozat meghozatalára bírói kezdeményezés alapján kerül sor, mivel több esetben is előfordult, hogy közjegyző által kibocsátott végrehajtási lap esetén az eljáró közjegyző a hatáskörének a hiányát állapította meg a jogutódlásról való döntés kapcsán, „[…] miután a végrehajtható okirat kiállítását követően tudomást szerzett a fél személyében bekövetkezett változásról (a fél haláláról)”. Ugyanakkor a végrehajtást foganatosító bíróságok a hozzájuk áttett ügyeben ugyancsak a hatáskörük hiányát állapították meg, és a kijelölés érdekében a Kúriához fordultak.

 • Joganyag: 1/2023. JEH határozat (Jpe.III.60.049/2022/8. szám) a végrehajtási eljárásban a felek személyében a végrehajtható okirat kiállítását megelőzően bekövetkezett, de az azt követően észlelt változás esetén a jogutódlás megállapításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/15. (I. 30.)
 • Hatályos: 2023. 01. 31.
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

Kapcsolódó cikkek

2023. január 23.

Jogszabályfigyelő 2023 – 3. hét

Alábbi cikkünkben, tekintettel arra, hogy a 2023/7-11. számú Magyar Közlönyökben közérdeklődésre számot tartó újdonság nem jelent meg, a Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2013/1. számában megjelent döntések közül válogattunk.