Jogszabályfigyelő 2023 – 6. hét


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Alábbi cikkünkben a 2023/19-21. számú Magyar Közlönyök újdonságai és a legfrissebb joggyakorlati esetek közül válogattunk.

E heti összeállításunkban egy iparjogvédelmi jogszabálymódosítás mellett a Kúriai Döntések legutóbbi számában megjelent birtokvédelmi ügyről olvashatnak.

 

Tartalom:

 1. Iparjogvédelmi szabályok módosítása
 2. Birtokvédelmi ügyben nem indítható közigazgatási per

 

Iparjogvédelmi szabályok módosítása

Az igénybejelentések részletes szabályait módosította (viszonylag kisebb terjedelemben) az igazságügyi miniszter alábbiakban hivatkozott rendelete a szabadalmak és a használati minták tekintetében.

Az új előírások a módosító rendelet kihirdetését követő napon léptek hatályba. 

 • Joganyag: 2/2023. (II. 10.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet és a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet módosításáról
 • Módosította:
 • Megjelent: MK 2023/21. (II. 10.)
 • Hatályos: 2023. 02. 11.
 • Megjegyzés: 2 rendelet módosítását tartalmazó jogszabálycsomag

 

 

Birtokvédelmi ügyben nem indítható közigazgatási per

A jegyző birtokvédelmi eljárásának elmulasztása esetén nem alkalmazhatók a Kp. mulasztási perre vonatkozó rendelkezései, az eljárás lefolytatása nem tartozik a közigazgatási hatóság hatáskörébe – olvasható a Kúria határozata nyomán készült, alábbiakban hivatkozott szerkesztett döntésben.

A Kúria az egyébként hatásköri összeütközés folytán elé került ügyben elsődleges azt vizsgálta, hogy: „[…] a jegyző birtokvédelmi hatáskörének gyakorlásával, mulasztásával kapcsolatban indítható-e közigazgatási per, s ekként közigazgatási bíróság rendelkezik-e hatáskörrel a kereseti kérelem elbírálására.”

Mivel a döntés értelmében a jegyző birtokvédelmi eljárása a magánjogi jogvédelem biztosítására szolgáló speciális eljárás, így: „[…] birtokháborítási ügyben nem alkalmazhatóak a közigazgatási hatósági eljárásnak a jogorvoslatra vonatkozó szabályai sem, így tehát hiányzik a közigazgatási jogvita fogalmi elemei közül hiányzik a közigazgatási jog általi szabályozottság. Mivel a jegyző a birtokvédelem tárgyában nem közigazgatási hatósági eljárásban jár el, így az nem a Kp. 4. § (3) bekezdése szerinti közigazgatási cselekmény (illetve annak mulasztása) és nem támadható közigazgatási perben.

A jegyző mulasztása esetén a 17/2015. (II. 16.) Korm. rendeletben foglaltak alapján másik jegyző kijelölésének van helye az illetékes vármegyei kormányhivatal által. 

 • Joganyag: BH2023. 25. (Kúria Kpk.39.506/2022/3.)
 • Módosította:
 • Megjelent: Bírósági Határozatok (Kúriai Döntések) 2023/1. szám
 • Hatályos:
 • Megjegyzés: joggyakorlat egységesítése

Kapcsolódó cikkek