Már most is működik: elektronikus okiratok alapján jár el a Földhivatal!


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Számos alkalommal felmerült, hogy hiába van lehetőség elektronikus ellenjegyzésre, elektronikus aláírással történő szerződéskötésre, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárások (jellemzően tulajdonjog, jelzálogjog bejegyzése) során nem használhatók az elektronikus okiratok. Ennek az volt az oka, hogy az ingatlannyilvántartási törvény korábban azt tartalmazta, hogy csak olyan beadványok nyújthatók be elektronikusan a Földhivatalba, amelyekhez nem tartozik melléklet. Mivel szinte minden beadványnak van melléklete (legalább egy meghatalmazás, jellemzően valamilyen szerződés, nyilatkozat stb.) ez praktikusan azt jelentette, hogy semmilyen érdemi beadvány nem volt elektronikusan beadható.

Mivel a fenti tilalom már a múlté, nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a Földhivatalhoz, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szervhez is elektronikusan aláírt dokumentumot nyújtsunk be! Ezt maga a jogalkotó is megerősítette: dr. Tóth M. Gábor, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke által küldött, dr. Kósa Ferenc ügyvéd által kezdeményezett megkeresésre válaszolva a Miniszterelnökség Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára kijelentette[2], hogy „a hatályos jogszabályok jelenleg sem zárják ki annak a lehetőségét, hogy az ügyvédek a fentiekben hivatkozott jogszabályoknak megfelelő ingatlannyilvántartási eljárás megindítása iránti eredeti elektronikus kérelmet és a kérelmezett eljárás alapjául szolgáló eredeti elektronikus okiratokat nyújtsanak be az ingatlanügyi hatósághoz”.

A puding próbája azonban az evés: ki kellett próbálni, hogy a Földhivatalok ténylegesen befogadják-e az elektronikusan aláírt okiratokat és az alapján helyt adnak-e az ingatlan-nyilvántartási kérelemnek. Szerencsére azt kell mondanunk, hogy igen, a Földhivatalok befogadják az elektronikusan aláírt és benyújtott ingatlan-nyilvántartási kérelmet, amennyiben a mellékletek is eredeti elektronikusan aláírt dokumentumok.

A konkrét ügyben egy munkáltatói kölcsönhöz kapcsolódó jelzálogtörlési kérelmet nyújtottunk be Cégkapun keresztül E-papíron az illetékes földhivatalba. Magát az ingatlan-nyilvántartási kérelmet a jogi képviselő (jogtanácsos) eleve elektronikusan írta alá, és így tett a hitelező képviselője is a törlési engedély aláírásakor. A kérelemhez az igazgatási szolgáltatási díj elutalását igazoló elektronikus bizonylatot is mellékeltük, ezt szintén elektronikusan aláírtuk. A kérelem benyújtásáról egy automatikus cégkapus visszaigazolást kaptunk, majd pedig határidőben megérkezett a törlésről szóló határozat (természetesen papíron, postán).

ingatlanjog online

A kérelem E-papír felületen történő elektronikus beadásakor arra kell figyelni, hogy a „Témacsoport”

kategóriában a „Kormányhivatali ügyek”-et kell kiválasztani, majd az „Ügytípusok” közül a „Földhivatali feladatok” nevű ügytípust. Ezek után tudjuk majd a címzettek közük az illetékes kormányhivatalt (mint ingatlanügyi hatóságot) kiválasztani.

Az ügyvédek, jogtanácsosok tehát nyugodtan megindíthatják az eljárást elektronikusan aláírt, ellenjegyzett iratok beadásával – tapasztalatunk alapján a Földhivatalok az eljárást lefolytatják, a kérelmet ugyanúgy elbírálják, mintha papíron érkezett volna.

Az alábbi esetekben különösen megkönnyítheti az ügyvéd dolgát, ha ügyfele elektronikusan tudja aláírni az ingatlannal kapcsolatos szerződést, jognyilatkozatot:

·        ha az ügyfél (vagy a másik szerződő fél) külföldön tartózkodik

·        ha a felek Magyarországon belül nem ugyanazon a településen élnek (pl. nagy számú közös tulajdonos esetén jellemző).

Az ügyvéd szempontjából külön előny, hogy nem kell szerződéspéldányokkal bíbelődni eredeti elektronikus okirat esetén: egy eredeti elektronikus példány van, ami azonnal továbbítható és korlátlan példányszámban sokszorosítható.

Távelőttemezés esetén sajnos előfordulhat, hogy csak postafordultával veszi észre az ügyvéd, hogy az ügyfél nem a megfelelő változatot nyomtatta ki, vagy azt nem írta alá mindenhol a megfelelő helyen – elektronikus aláírásnál ez azonnal kiderül aláírás után, így sok idő és kellemetlenség spórolható meg.

Mivel a fenti, Igazságügyi Minisztériumtól származó állásfoglalás alapján jelenleg nem engedélyezett az ügyvéd által elektronikus formába átalakított (tehát eredetileg papíron létrejött, majd az ügyvéd által beszkennelt) iratok használata a Földhivatal előtti elektronikus eljárásban, ellenkező tartalmú jogalkotásig vagy jogértelmezésig az egyetlen biztosan működő megoldás, ha az ügyvéd ügyfele is rendelkezik e-aláírási, hitelesítési képességgel. A pandémiás időszakban így személyes megjelenés és postai, illetve földhivatali ügyintézés nélkül, teljesen elektronikusan bonyolítható le egy ingatlanügylet, ami mind az ügyfél, mind az ügyvéd érdeke. Tekintettel arra, hogy az ügyvédi munkadíjnak csekély hányadáért, vagy egy-két nemzetközi kézbesítés költségéért (kb. éves szinten 30.000,- forintért) beszerezhet az ügyfél egy az egész EU-ban használható, a kézi aláírással azonos joghatású minősített elektronikus aláírást, érdemes lehet az ügyfelek figyelmét felhívni erre a lehetőségre – így az ügyvéd élete is egyszerűbb lesz.

[1] az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 25.§ (4) hatályát vesztette 2021. január 1-jével: „Az a beadvány, amelyhez melléklet nem tartozik, a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott elektronikus űrlap alkalmazásával elektronikus úton is benyújtható.

[2] Almásy Győző Helyettes Államtitkár 2021. október 19-én kelt válasza elérhető itt 
Kapcsolódó cikkek

2024. július 12.

Aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy anélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet

A közterületi ingatlanon engedéllyel, vagy engedély nélkül végzett fakivágás esetén a pótlás mellett vagy helyett kompenzációs intézkedésként a károsult környezeti elem becsült költségével egyenértékű pénzbeli megváltás is előírható. Az a személy, aki közterületi ingatlanon fakivágási engedéllyel vagy fakivágási engedély nélkül fát vág ki a kompenzációs intézkedés alanya lehet – a Kúria eseti döntése.

2024. július 8.

Jogszabályfigyelő 2024 – 27. hét

Alábbi cikkünkben a 2024/71–72. számú Magyar Közlönyökben megjelent szakmai újdonságok és a Parlament honlapján megjelent közlemények közül válogattunk.