Megkezdődött az elektronikus ingatlannyilvántartási eljárással összefüggő ügyvédi képzés előkészítése


A Magyar Ügyvédi Kamara megkezdte a felkészülést az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 2024. február 1-i hatálybalépésére. A MÜK által szervezett képzés e-learning formájában lesz hozzáférhető, e mellett a területi kamarák is szervezhetnek majd kiegészítő képzéseket.

A Magyar Ügyvédi Kamara megkezdte a felkészülést az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 2024. február 1-i hatálybalépésére. Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 2024. február 1-től hatályos 183/A. § értelmében az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság egyik feltétele a kamarai szabályzatban előírt továbbképzésen való részvétel és az azt követő számonkérés teljesítése. Az ezzel kapcsolatos szabályokat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzéséről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat (továbbképzési szabályzat) tartalmazza. A továbbképzési szabályzat értelmében az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos képzés egy legfeljebb 4-4 órás elméleti és gyakorlati modulból áll, ezek teljesítése a szintén elméleti és gyakorlati részből álló számonkérés előfeltétele. A MÜK által szervezett képzés e-learning formájában lesz hozzáférhető, e mellett a területi kamarák is szervezhetnek majd kiegészítő képzéseket. A képzés teljesítését követően a területi kamarák által szervezett, személyes megjelenés és kamarai felügyelet mellett, de elektronikus úton elvégezhető elméleti és gyakorlati részből álló számonkérést kell teljesíteni.

A képzés és számonkérés előkészítésére a MÜK elnöksége 2023. januárjában külön munkacsoportot hozott létre, amely a tematika és a képzési anyagok kialakítását is megkezdte. A kamarák célja, hogy a kollégáknak színvonalas képzést és elegendő felkészülési időt biztosítsanak a 2024-es hatálybalépést megelőzően, azonban a sikeres felkészülés előfeltétele, hogy a közeljövőben a jogszabályi és informatikai háttér egyaránt véglegessé váljon. A felkészülést egy külön erre a célra létrehozott tudásbázis is segíti majd, ahol az e-learning képzés anyagai mellett a számonkérésre való felkészülést és az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer használatát támogató segédanyagok is hozzáférhetők lesznek.

MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottság


Kapcsolódó cikkek

2023. december 8.

Tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjog a hivatalbóli eljárásoknál

A közigazgatási hatósági eljárásokban a tisztességes hatósági eljáráshoz való alapjognak akkor is érvényesülnie kell, ha a hatóság nyolc napon belül döntést hoz. Ha ez nem lehetséges, át kell térni teljes eljárásra. Az ügyféli jogok hatósági eljárásban történő teljes elvonása a közigazgatási perben nem orvosolható lényeges, az ügy érdemére kiható eljárási jogszabálysértés – a Kúria eseti döntése.

2023. december 7.

Fontos változások jönnek a büntetőjog területén

Várhatóan jövő héten fogadja el a Parlament a büntetőjogi tárgyú és ehhez kapcsolódóan egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely fontos változtatásokat tartalmaz a gyógyszerhamisítás büntetőjogi szabályozásában, de egy új ötfokozatú kategóriarendszer és a kreditrendszer bevezetésével a büntetések rendszerét is jelentős mértékben átalakítja.

2023. december 6.

A digitális állampolgárság külföldi mintái és alkotmányos pillérei

Az új digitális személyazonosítást szolgáló alkalmazás az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendeletének (eIDAS rendelet) megfelelően kerül kialakításra. A norma azt szabályozza, hogy a bizalmi szolgáltatók hogyan nyújthatnak ügyfélazonosítási és az aláírás vitathatatlanságát biztosító szolgáltatásokat, valamint hogyan kell a működésüket szabályozni, illetve elismerni az EU összes tagállamában.