Sok helyen már csak maszkban lehet kilépni az utcára, 20 óra után kijárási tilalom – a legfrissebb járványügyi védekezés részletei Koronavírus Veszélyhelyzet


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Kötelező a maszkviselés a 10 000 főnél nagyobb települések belterületén, kijárási tilalom már 8 óra és reggel 5 óra között, kutyát sétáltatni azonban ebben az időszakban is szabad.

Az Országgyűlés 2020. évi CIX. törvénnyel kihirdetett felhatalmazását követően kihirdette a Kormány a védelmi intézkedések következő ütemét.

Kötelező a maszkviselés a 10 000 főnél nagyobb települések belterületén

A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet egyrészt fenntartja a maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályokat, emellett fontos változás, hogy a 10 000 főnél nagyobb település egyes közterületein kötelezővé válik a maszkviselés.
A szabályozás szerint a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot viselni
– a tömegközlekedési eszközön,
– a 10 000 főnél nagyobb lakónépességű település belterületén a települési önkormányzat által kijelölt
közterületen, illetve nyilvános helyen (kivéve a sporttevékenység – például futás – során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken),
– az üzletekben a vásárlás és a munkavégzés során,
– a bevásárlóközpont területén (kivéve az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek),
– a közlevéltár, nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,
– ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén, az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, valamint minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyintézés céljából ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben az ott foglalkoztatottakkal együtt rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,
– minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak,
– a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során és vendégként.
Ezekben az esetekben az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben tartózkodók a maszkot megfelelően viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

Az egészségügyi intézmény területén továbbra is mindenki köteles maszkot viselni, az intézményben ápolt beteg kivételével, aki mentesül az elhelyezésére szolgáló kórteremben a maszkviselés alól. A szociális intézményben az ott foglalkoztatottaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 1,5 méteren belüli távolságban tartózkodnak az ellátottakkal, illetve az ellátottaknak a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint kötelező maszkot viselni.

A tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy azt nem megfelelő módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető köteles megtenni minden a jogszerű magatartás ösztönzésére. Ennek érdekében legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírhatja. Aki figyelmeztetés ellenére sem viseli megfelelően a maszkot vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles az utazásból kizárni, közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

Aki az üzletben, bevásárló központban, a levéltárban, ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségben, a tömegközlekedési várakozó helyiségben, a vendéglátó üzletben, az egészségügyi intézmény területén és a szociális intézményben a maszkot nem megfelelően viseli, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.

Kijárási tilalom este 8 óra és reggel 5 óra között, kutyát sétáltatni szabad

A rendelet kiterjeszti a 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben éjfél és hajnali 5 közötti kijárási korlátozást, az új szabályozás szerint este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lép életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig, és a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni ebben az időszakban. Ettől eltérően munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelmi céllal ebben az időintervallumban is megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás. Ugyancsak lehetővé teszi ezt a rendelet a versenyszerűen sportoló számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínére közlekedés céljából, edzés vagy sportrendezvény helyszínéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából. A munkával kapcsolatos és a versenysportolókra vonatkozó eseteket okirattal szükséges igazolni. Okirat hiányában, este 8 óra és reggel 5 óra között, tilos a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen történő tartózkodás.
Kutyasétáltatás céljából este 8 óra és reggel 5 óra között megengedett a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely elhagyása, illetve a közterületen tartózkodás azzal, hogy a kutyasétáltatás során a lakóhely, a tartózkodási hely vagy a szálláshely 500 méteres körzete nem hagyható el. A települési önkormányzat saját hatáskörben dönthet a kutyafuttató bezárásáról.

Gyülekezés, szabadtéri sport

A rendelet tiltja a közterületen, illetve a nyilvános helyeken a csoportosulást, illetve a gyülekezést. Szintén tilos a közterületen, a nyilvános helyen, valamint a sportpályákon a csapatsportok (labdarúgás, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, röplabda) gyakorlása, kivéve a versenyszerűen sportolók számára tartott edzés és sportrendezvény alkalmával. Szintén kivétel az egyéni szabadidős sporttevékenység (futás, gyaloglás, kerékpározás).

A rendezvényekre vonatkozó szabályok

Főszabályként rögzíti a rendelet, hogy tilos rendezvényt, valamint gyűlést szervezni, illetve tartani, valamint rendezvény, gyűlés helyszínén tartózkodni. Rendezvénynek minősül a szórakozóhely (dj, élő zene) a kulturális esemény, a sportesemény, a magánrendezvény, és a karácsonyi vásár. A vallási közösségek szertartásai (kivéve házasságkötés, temetés) nem minősülnek rendezvénynek, ezek megtartásáról a vallási közösség dönt. Szintén nem rendezvény az online módon közvetített kulturális esemény vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatás, ha ezek helyszínén kizárólag a fellépők és a lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükséges technikai személyzet tartózkodik.
A sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között tarthatóak meg. A családi esemény vagy a magánrendezvény akkor tartható meg, ha azon az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt. A temetésen maximum ötven fő lehet jelen. Házasságkötésnél pedig kizárólag a szertartás vezetője, illetve az anyakönyvezető, a házasulók, a házasulók tanúk, a szülők, nagyszülők testvérek és a házasulók gyermekei lehetnek jelen. A szabályok betartatásáról a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény helyszínéül szolgáló intézmény vagy helyiség üzemeltetője köteles gondoskodni.

A vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok

Vendéglátó üzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, ez alól kivétel, hogy az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett a tartózkodás. Ezek a szabályok nem vonatkoznak a munkahelyi étteremre, illetve büfére, a szálláshelyen található étteremre, illetve bárra (ha ott kizárólag a szálláshely vendégét szolgálják ki), a nevelési, oktatási intézmény menzájára, valamint büféjére (ha csak az ott dolgozókat, tanulókat szolgálják ki) az egészségügyi intézményben található étteremre, illetve büfére.

Az üzletek nyitva tartása

Az üzletben, lottózóban, nemzeti dohányboltban este 7 óra és reggel 5 óra között az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni, és ebben az időszakban kötelesek zárva tartani. Este 7 óra és reggel 5 óra között is nyitva tarthatnak a gyógyszertárak és a benzinkutak. A rendeletben nem említett szolgáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszőr, személyi edző) a szokott rendben működhetnek a kijárási tilalom szabályai mellett.

Szálláshelyekre csak üzleti, gazdasági és oktatási tevékenység céljából lehet menni

A szálláshelyen főszabályként az ott foglalkoztatottakon kívül tilos tartózkodni. Vendégként kizárólag az üzleti, gazdasági, továbbá oktatási tevékenység céljából érkező személyek tartózkodása megengedett. Rajtuk kívül a Magyar Honvédség, illetve a rendőrség állományába tartozó, szolgálati feladatok ellátása érdekében elhelyezett személyek, és a kirendelt egészségügyi dolgozók tartózkodása megengedett a szálláshelyeken.

A szabadidős létesítményekre vonatkozó korlátozások

A rendelet megtiltja az alábbi szabadidős létesítmények látogatását:
– az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet, cirkusz),
– mozik,
– edző- és fitnesztermek,
– uszodák, közfürdők,
– jégpályák,
– állatkert, a vadaspark,
– kalandpark, a vidámpark, játszóház,
– muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, kép- és hangarchívum, közművelődési intézmény, közösségi színtér, integrált kulturális intézmény.
Ezeken a helyszíneken csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. A szálláshelyen amúgy jogszerűen tartózkodó vendég sem látogathatja a szálláshelyen található felsorolt helyszíneket, azokat az üzemeltető köteles zárva tartani. A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények a versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából azonban látogathatóak.

Digitális oktatás a felsőoktatásban

A felsőoktatási intézményben az oktatás csak digitális oktatás keretei között folytatható. Ez alól a felsőoktatásért felelős miniszter (ha nem ő a fenntartó, akkor a felsőoktatási intézményt fenntartó miniszter), a felsőoktatási intézmény rektorának kezdeményezésére felmentést adhat. Szintén a rektor kezébe kerül a felsőoktatási intézmény kollégiumának és diákotthonának hallgatók általi látogatásának a rendje. Vagyis főszabályként a kollégiumok bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a kollégiumban teljesítők számára engedélyezhető.

Az üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység és a csomagküldő kereskedelem veszélyhelyzeti szabályai

A veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a vendéglátó üzlettel, illetve napi fogyasztási cikket értékesítő üzlettel kötött szerződés alapján. Ezt a tevékenységet a vendéglátó üzlet, illetve a napi fogyasztási cikket értékesítő üzlet is folytathatja. Ugyancsak bejelentés és nyilvántartásba vétel nélkül folytatható a veszélyhelyzet idején a lakosság ellátása céljából végzett csomagküldő kereskedelem. A nem bejelentett és nem nyilvántartott üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során azonban termékbemutatási célból vásárlók részére utazás és rendezvény nem szervezhető. A rendelet kiemeli viszont, hogy üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység során élelmiszer is forgalmazható, valamint hogy a bejelentés és nyilvántartás nélkül végzett kereskedelmi tevékenység során kizárólag napi fogyasztási cikk és vendéglátó tevékenység keretében értékesített termék forgalmazható.
Ebbe a tevékenysége a taxisok is besegíthetnek. A taxisok a lakosság ellátása céljából végzett üzleten kívüli kereskedelmi tevékenység keretében végzett tevékenységük során mentesülnek egyrészt a taxizási tevékenységre vonatkozó jogszabályban, valamint ha a helyi önkormányzat a közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a taxis vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben foglalt előírások alól.

A bölcsődék, az óvodák, az általános iskolák és középiskolák

A bölcsődék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osztályig nyitva tartanak. Az iskolák a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendben működnek. A középfokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató döntése szerint működnek.

A nevelési, oktatási intézménybe az ott foglalkoztatott személy, a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy és a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket. A belépés során azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszközön haladéktalanul tájékoztatni kell. Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. A nevelési, oktatási intézmény területére kizárólag az ott foglalkoztatott, a szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személy, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező, a gyermek, tanuló, illetve a gyermeket, illetve a tanulót kísérő nagykorú személyen léphet be

Megjelenik a Honvédség az utcákon

A Magyar Honvédség támogatja a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során a rendőrség és a hivatásos katasztrófavédelmi szerv munkáját, ennek keretében ellátja egyes kijelölt létesítmények őrzését, védelmét, közreműködik a veszélyhelyzeti védelmi intézkedések betartásának ellenőrzésében és közterületi járőrszolgálatot lát el.

Szankciók

A védelmi intézkedések betartását a rendőrség a a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során a maszkviselési kötelezettség betartatásával, a rendezvény gyűlés tartásának tilalmával, a megtartható rendezvényekre vonatkozó követelmények betartatásával, az üzletek zárva tartásával, a szálláshelyekre vonatkozó szabályok betartásával, a szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok betartatásával, a nevelési, oktatási intézményekre vonatkozó szabályok betartatásával kapcsolatos kötelezettség megszegése derül ki, szankcióként 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírság is kiszabható, illetve a helyiséget, területet, intézményt, illetve a helyszínt legalább egy napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen be lehet zárni. A jogkövetkezményeket együtt is alkalmazhatóak. A bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is alkalmazható. Nem alkalmazható a jogkövetkezmény, ha a szervező, az üzemeltető, illetve a szervező vagy az üzemeltető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes helyzet felszámolása érdekében (jogsértőt távozásra szólította fel, és azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget értesítette). Ha azonban a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben tette meg, a rendőrség a jogkövetkezmények alkalmazásánál az üzemeltető által tett, a jogszerű állapot helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi. A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni, ellene nincs helye fellebbezésnek.

A védelmi intézkedést megszegése önmagában szabálysértésnek minősül, a kiszabható pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. A helyszíni bírság összege pedig ötezer forinttól százötvenezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése esetén kétszázezer forintig terjed.

A rendelet szabályai november 11-én 0 órakor hatályba léptek és azokat december 11-ig lehet alkalmazni.

Olvassa továbbra is legfrissebb, az egészségügyi válsághelyzettel és az átmeneti időszakkal kapcsolatos cikkeinket a Koronavírus-infó fül alatt.

Kövesse Facebook oldalunkat, hogy a leghamarabb értesüljön a fontos változásokról!


Kapcsolódó cikkek

2020. november 6.

A koronavírus miatt újabb korlátozások jönnek

Megkezdi a Parlament az új felhatalmazási törvény tárgyalását. A veszélyhelyzet alatt nem lehet időközi választást tartani, és népszavazást sem lehet kezdeményezni.
2020. november 4.

Éjfél óta újra veszélyhelyzet van

5 perccel éjfél előtt a Kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, ami 5 perc múlva hatályba is lépett. Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozás lép életbe, bezárnak a szórakozóhelyek, ingyenes lesz a parkolás, a sportrendezvények korlátozásokkal, de továbbra is megtarthatóak.