Téves gyakorlat a védők kirendelésénél


Téves az a jogértelmezés, hogy a védő kirendelő határozat megküldéséről a területileg illetékes ügyvédi kamara gondoskodik.

A Budapesti Ügyvédi Kamaráhnál egy ügyvéd élt bejelentéssel, akit bírósági átirat szerint az eljáró másodfokú tanács elnöke arról tájékoztatta őt, hogy “A védő kirendelő határozat megküldéséről a területileg illetékes ügyvédi kamara gondoskodik, figyelemmel arra, hogy a védőt nem a törvényszék rendelte ki, csupán a kirendelés érdekében kereste meg (sic!) az ügyvédi kamarát”.

Ez az elgondolás nemcsak a konkrét ügyben eljáró védő, hanem a Kamara álláspontja szerint is téves, contra legem gyakorlatot jelenít meg. A Be. 449. § (3) a) alapján a bíróság nem ügydöntő végzéssel határoz a védő kirendelése tárgyában. A 454. § (1) bekezdése szerint a határozatot azzal kell közölni, akire rendelkezése – in concreto a védő – vonatkozik. A 455. § (1) bekezdés szerint a határozatot a jelenlévőkkel kihirdetés, egyébként kézbesítés útján kell közölni. Ezen felül a 12/2018. (VI. 12.) IM rendelet 4. §-a alapján a bíróság a védő kirendelésének tényét a kirendelésről szóló határozat és a kijelölésről szóló tájékoztatás kézbesítésével a védő kijelölésétől számított huszonnégy órán belül közli a védővel, a terhelttel vagy a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személlyel.

Ezt máshogy értelmezni, mint hogy ezen iratokat a bíróságnak kell a kirendelt védő részére megküldeni, nem lehet. Ezt megerősíti az Üttv. 37. § (5) bekezdése is, amikor kimondja, hogy a kirendelt védő részére a meghatalmazást a hatóság kirendelő határozata és a kijelölés pótolja. A közjogi aktus tehát így jön létre. A BÜK elnöke levélben kérte a Budapest Környéki Törvényszék elnökét, hogy szíveskedjék a helyes gyakorlat alkalmazására a bírákat felhívni, hogy a jövőben elkerülhető legyen az ehhez hasonló téves gyakorlat.

A Budapest Környéki Törvényszék elnöke egyetértett a BÜK álláspontjával és levelében arról tájékoztatta a BÜK elnökét, hogy a Büntető Kollégium kollégiumvezető-helyettesen felhívta a büntetőügyszakos bírák figyelmét a helyes védőkirendelési gyakorlatra.

(a BÜK 639. számú hírlevele)


Kapcsolódó cikkek

2021. szeptember 24.

A műtőkben indokolt lenne a klíma beszerelése

Az Alaptörvény II. cikkéből eredő állami kötelezettség csak részben valósult meg az egészségügyi intézményekben, mivel eltérő normák vonatkoznak a műtőben munkavállalóként részt vevő dolgozókra, illetve az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő betegekre – állapította meg egyebek mellett dr. Kozma Ákos, az alapvető jogok biztosa.

2021. szeptember 24.

Észrevételt tehetnek a tulajdonosi joggyakorlók

Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek ellátásának szabályszerűségét értékelte az Állami Számvevőszék a 2020. év vonatkozásában, az ellenőrzésben elkészült a jelentéstervezet és befejeződött annak minőségbiztosítása. Az ellenőrzés megállapításai vonatkozásában az ellenőrzött szervezetek vezetőit észrevételezési jog illeti meg.