Túlzott költségtérítést kért a NIF

Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy állampolgár azért fordult a NAIH-hoz, mert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. magas összeget kért tőle az autópályaszakaszok megvalósíthatósági tanulmányai digitális másolatainak megküldéséért.

Egy állampolgár a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez (NIF Zrt.) fordult közérdekű adatigényléssel, amelyben 19 autópályaszakasz megvalósíthatósági tanulmányának digitális formában való megküldését kérte.

A NIF Zrt. az adatigénylés teljesítéséért 176.000,- Ft költségtérítést kért a kérelmezőtől, amelyet ő eltúlzottnak tartott, ezért a NAIH-hoz fordult jogorvoslatért.

A NAIH a kérelmező kezdeményezésére vizsgálatot indított az ügyben és leszögezte, hogy a közfeladatot ellátó cégek nem üzletszerűen értékesítik a kért másolatokat, hanem kötelességük azt kiadni, amelyért cserébe a felmerült anyagköltségeik megtérítésére tarthatnak igényt.

A NAIH emlékeztetett, hogy a korábbi gyakorlat alapján a másolatok kiadásának díja nem érhette el a piaci árat, ugyanis az után nem kellett áfát, munkadíjat, energiaköltséget és amortizációs költséget felszámítani.

Az Infotv. részletesen meghatározza, hogy milyen költségelemeket lehet érvényesíteni az adatigénylővel szemben, így többek között az adathordozó díját, az adathordozó kézbesítésének díját, illetve, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv munkaerejének aránytalan megterhelésével jár, akkor a felmerült munkaerőköltséget, azt is csak abban az esetben, ha meghaladja a 4 órát. Ezeknek a feltételeknek a NAIH álláspontja szerint együttesen kell teljesülniük ahhoz, hogy a munkaerőköltség is érvényesíthető legyen.

A NAIH megállapította, hogy a NIF-nél természetesen igénybe veszi a munkaerőt a közérdekű adatigénylés teljesítése, de az aránytalan megterhelést nem lehet megállapítani. A Hatóság álláspontja szerint a közfeladatot ellátó szerveknek készen kell állniuk arra, hogy bármikor érkezhet hozzájuk közérdekű adatigénylés.

A NAIH megkereste a NIF Zrt-t, ahol úgy válaszoltak, hogy az adatigénylés teljesítése 40 munkaórát, az adatok kigyűjtése 8 munkavállalót, az adatok digitalizálása pedig 9 munkavállalót venne igénybe.

A NAIH felhívta a figyelmet, hogy a költségtérítés mértékéről az adatigénylőt előre tájékoztatni kell.  A díj ismeretében az adatigénylő fenntarthatja igényét vagy azt visszavonhatja, esetleg módosíthatja. Ha az adatigénylő határidőn belül nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy igénylését visszavonta. Amennyiben határidőn túl nyilatkozik, azt már új adatigénylésnek kell tekinteni.

A NAIH kiemelte, hogy az információszabadság mint alapjog érvényre juttatása érdekében elengedhetetlen, hogy az adatkiadást teljesítő szerv részletes tájékoztatást adjon az adatigénylőnek a megállapított költségtérítést megalapozó körülményekről, ezzel segítve az igénylőt, hogy megértse, hogy az adatigénylésével kapcsolatosan az adatkezelőnél milyen költségek merültek fel és azokat az adatkezelő hogyan érvényesíti a költségtérítés keretében. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az adatigénylő megfelelő döntést tudjon hozni az igénylésével kapcsolatban.

A költségelemekről szóló tájékoztatásra vonatkozóan a NAIH megállapította, hogy azt olyan bontásban és részletességgel kell közölni az adatigénylővel, hogy egy esetleges bírósági eljárás során bizonyítható legyen, hogy az adatigénylés teljesítéseként kért költségtérítés valóban felmerült.

A NAIH ismét felhívta a figyelmet, hogy nem lehet megtagadni egy teljes dokumentum kiadását amiatt, hogy abban az igénylő által meg nem ismerhető adatok vannak. Az Alaptörvény és az Infotörvény alapján ezeket az adatokat kitakarással kell felismerhetetlenné tenni.

A NAIH szerint a NIF Zrt. megsértette a kérelmező közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogát, mert nem tájékoztatta őt kellő részletességgel a megállapított költségtérítés mértékéről.

A NAIH felszólította a NIF Zrt-t, hogy 15 napon belül vizsgálja felül a megállapított költségtérítés összegét és amennyiben lehetőség van rá, akkor költségmentesen, egyébként pedig csökkentett összegű költségtérítéssel teljesítse az adatigénylést.

A NIF Zrt. nem volt együttműködő és nem vette figyelembe a NAIH ajánlásait, ezért a Hatóság jelentést bocsátott ki az ügyben.

(naih.hu)

Kapcsolódó cikkek:


2021. június 30-ig meghosszabbítják a hitelfelmondási tilalmat és a hiteltörlesztési moratóriumot
2020. október 22.

2021. június 30-ig meghosszabbítják a hitelfelmondási tilalmat és a hiteltörlesztési moratóriumot

A törvény célja, hogy egyes kiemelt társadalmi csoportok (például nyugdíjasok, a gyermeket nevelő szülők, az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak) számára a hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségére vonatkozó hiteltörlesztési, fizetési moratórium továbbra is fennmaradjon, illetve a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálása.

Ingatlanjog 5. – A keresetlevél tartalmi elemei
2020. október 21.

Ingatlanjog 5. – A keresetlevél tartalmi elemei

Az alábbiakban részleteket közlünk a Wolters Kluwer gondozásában megjelent Ingatlanjog I. című könyvből, melynek szerzői számos gyakorlati példán át mutatják be a peres gyakorlatot – az ötödik részben a keresetlevél tartalmi elemeinek a kérdéskörében.

Ki felel a nyilvános helyen bekövetkezett kárért?
2020. október 20.

Ki felel a nyilvános helyen bekövetkezett kárért?

A belföldi kikapcsolódásaink során érdemes tisztában lennünk azzal, hogy a szállodák, éttermek, szórakozóhelyek, sportlétesítmények és hasonló intézmények hogyan felelnek az általunk elszenvedett kárért.

Összefoglaló a MÜK küldöttgyűléséről
2020. október 19.

Összefoglaló a MÜK küldöttgyűléséről

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése 2020. szeptember 14-i ülését a járványhelyzetre tekintettel sajnos el kellett halasztani. A napirenden szereplő kérdések azonban részben olyanok voltak, amelyek nem tűrtek halasztást, és mert a küldöttgyűlés ülésére 2020. szeptember 1. napján kiküldött napirendek tekintetében előzetesen egyetlen érdemi észrevétel sem érkezett, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége 33 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az előterjesztéseket – a szabályzattervezetek ismételt, e-mailes egyeztetésre bocsátását követően – a Küldöttgyűlés ülés tartása nélküli döntéshozatalára utalja.