Túlzott költségtérítést kért a NIF


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Egy állampolgár azért fordult a NAIH-hoz, mert a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. magas összeget kért tőle az autópályaszakaszok megvalósíthatósági tanulmányai digitális másolatainak megküldéséért.

Egy állampolgár a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-hez (NIF Zrt.) fordult közérdekű adatigényléssel, amelyben 19 autópályaszakasz megvalósíthatósági tanulmányának digitális formában való megküldését kérte.

A NIF Zrt. az adatigénylés teljesítéséért 176.000,- Ft költségtérítést kért a kérelmezőtől, amelyet ő eltúlzottnak tartott, ezért a NAIH-hoz fordult jogorvoslatért.

A NAIH a kérelmező kezdeményezésére vizsgálatot indított az ügyben és leszögezte, hogy a közfeladatot ellátó cégek nem üzletszerűen értékesítik a kért másolatokat, hanem kötelességük azt kiadni, amelyért cserébe a felmerült anyagköltségeik megtérítésére tarthatnak igényt.

A NAIH emlékeztetett, hogy a korábbi gyakorlat alapján a másolatok kiadásának díja nem érhette el a piaci árat, ugyanis az után nem kellett áfát, munkadíjat, energiaköltséget és amortizációs költséget felszámítani.

Az Infotv. részletesen meghatározza, hogy milyen költségelemeket lehet érvényesíteni az adatigénylővel szemben, így többek között az adathordozó díját, az adathordozó kézbesítésének díját, illetve, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv munkaerejének aránytalan megterhelésével jár, akkor a felmerült munkaerőköltséget, azt is csak abban az esetben, ha meghaladja a 4 órát. Ezeknek a feltételeknek a NAIH álláspontja szerint együttesen kell teljesülniük ahhoz, hogy a munkaerőköltség is érvényesíthető legyen.

A NAIH megállapította, hogy a NIF-nél természetesen igénybe veszi a munkaerőt a közérdekű adatigénylés teljesítése, de az aránytalan megterhelést nem lehet megállapítani. A Hatóság álláspontja szerint a közfeladatot ellátó szerveknek készen kell állniuk arra, hogy bármikor érkezhet hozzájuk közérdekű adatigénylés.

A NAIH megkereste a NIF Zrt-t, ahol úgy válaszoltak, hogy az adatigénylés teljesítése 40 munkaórát, az adatok kigyűjtése 8 munkavállalót, az adatok digitalizálása pedig 9 munkavállalót venne igénybe.

A NAIH felhívta a figyelmet, hogy a költségtérítés mértékéről az adatigénylőt előre tájékoztatni kell.  A díj ismeretében az adatigénylő fenntarthatja igényét vagy azt visszavonhatja, esetleg módosíthatja. Ha az adatigénylő határidőn belül nem nyilatkozik, akkor úgy kell tekinteni, hogy igénylését visszavonta. Amennyiben határidőn túl nyilatkozik, azt már új adatigénylésnek kell tekinteni.

A NAIH kiemelte, hogy az információszabadság mint alapjog érvényre juttatása érdekében elengedhetetlen, hogy az adatkiadást teljesítő szerv részletes tájékoztatást adjon az adatigénylőnek a megállapított költségtérítést megalapozó körülményekről, ezzel segítve az igénylőt, hogy megértse, hogy az adatigénylésével kapcsolatosan az adatkezelőnél milyen költségek merültek fel és azokat az adatkezelő hogyan érvényesíti a költségtérítés keretében. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy az adatigénylő megfelelő döntést tudjon hozni az igénylésével kapcsolatban.

A költségelemekről szóló tájékoztatásra vonatkozóan a NAIH megállapította, hogy azt olyan bontásban és részletességgel kell közölni az adatigénylővel, hogy egy esetleges bírósági eljárás során bizonyítható legyen, hogy az adatigénylés teljesítéseként kért költségtérítés valóban felmerült.

A NAIH ismét felhívta a figyelmet, hogy nem lehet megtagadni egy teljes dokumentum kiadását amiatt, hogy abban az igénylő által meg nem ismerhető adatok vannak. Az Alaptörvény és az Infotörvény alapján ezeket az adatokat kitakarással kell felismerhetetlenné tenni.

A NAIH szerint a NIF Zrt. megsértette a kérelmező közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogát, mert nem tájékoztatta őt kellő részletességgel a megállapított költségtérítés mértékéről.

A NAIH felszólította a NIF Zrt-t, hogy 15 napon belül vizsgálja felül a megállapított költségtérítés összegét és amennyiben lehetőség van rá, akkor költségmentesen, egyébként pedig csökkentett összegű költségtérítéssel teljesítse az adatigénylést.

A NIF Zrt. nem volt együttműködő és nem vette figyelembe a NAIH ajánlásait, ezért a Hatóság jelentést bocsátott ki az ügyben.

(naih.hu)


Kapcsolódó cikkek

2024. július 19.

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe

Nem minden jövőben lejáró időszakos szolgáltatás iránt indított per tartozik az egyéb járadék iránt indított perek körébe, hanem csak azok, amelyek a jogosult megélhetését, ellátását szolgálják. A lakás bérbeadásának hiányából eredő elmaradt vagyoni előny nem tartozik ebbe a körbe függetlenül attól, hogy a jövőben rendszeresen felmerülő károk megtérítésének módjaként a bíróság járadékot is meghatározhat – a Kúria eseti döntése.

2024. július 17.

Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés a Pázmányon

Új képzést hirdet szeptembertől a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézete. A speciális felkészültséget nyújtó Bírósági és közigazgatási végrehajtási szakjogász képzés július 20-ig várja minden, a témában érintett jogász jelentkezését. A képzésről Dr. Halász Zsolt Ákos szakfelelőst, a Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensét kérdeztük.