Új jogegységi döntés rendőrfotók ügyben


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A Kúria január 26-án tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy hatályon kívül helyezi az 1/2012. számú BKMPJE határozatot.


A Kúria január 26-ai sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy hatályon kívül helyezi az 1/2012. számú BKMPJE határozatot (http://www.lb.hu/hu/joghat/12012-szamu-bkmpje-hatarozat). A határozat az úgynevezett „rendőrfotó perekkel” kapcsolatos ítélkezési gyakorlatot egységesítette, kimondva, hogy nyilvános helyen vagy közterületen szolgálati kötelezettséget teljesítő vagy munkát végző személy e tevékenységének ellátása során nem minősül közszereplőnek, ezért a személyt beazonosítható módon, egyediesítetten ábrázoló képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához kell a hozzájárulása.

A jogegységi határozat hatályon kívül helyezésére azért volt szükség, mert egy konkrét ügyben meghozott AB határozat [28/2014. (IX. 29.) AB határozat, http://public.mkab.hu/dev/dontesek.nsf/0/0E56D3CAD2A42323C1257B91001BAA15?OpenDocument] a jogegységi határozattal ellentétes álláspontra helyezkedett. A határozat szerint: „mindaddig, amíg valamely tájékoztatás nem visszaélés a sajtószabadság gyakorlásával, az emberi méltóság védelmével összefüggésben a személyiségi jogok sérelmére való hivatkozás ritkán alapozza meg a sajtószabadság gyakorlásának a korlátozását. Valamely jelenkori eseménnyel kapcsolatban a nyilvánosság figyelme elé került személyről készült képmás általában az eseménnyel összefüggésben az engedélyük nélkül nyilvánosságra hozható. Rendőri intézkedésről készült képfelvétel hozzájárulás nélkül is nyilvánosságra hozható, ha a nyilvánosságra hozatal nem öncélú, vagyis az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló vagy a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak, közügyet érintő képi tudósításnak minősül. Demonstrációkon történő rendőri bevetés minden esetben a jelenkor eseményének minősül, még akkor is, ha a rendőrök nem igazi „résztvevői” a történésnek. Ezért az arról készült felvétel a képen lévők hozzájárulása nélkül közvetíthető a nyilvánosság felé, kivéve, ha ez a rendőr emberi méltóságának – mint az emberi mivolt benső lényegét feltétlenül megillető védelemnek – sérelmét jelenti; ilyen lehet például a hivatása gyakorlása során megsérült rendőr szenvedésének bemutatása”.

A Kúria tájékoztatása szerint ezentúl a fenti AB határozatban foglaltak az irányadók. A nyilvánosságra hozatal jogszerűségét egyedileg kell vizsgálni, az eset összes körülményeit figyelembe véve. A szóban ismertetett jogegységi döntés szerint a nem öncélú, közügyet érintő környezetben készített, emberi méltóságot nem sértő képmás nyilvánosságra hozható.


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 27.

„A Praetor jóval több, mint egy ügyvédi ügykezelő rendszer”

Biztos voltam abban, hogy meg lehet könnyíteni az ügyvédek mindennapi adminisztrációját és az ügyek egy programban történő kezelését – mondja Martin Kašpar a Praetor Systems társalapítója, aki dolgozott ügyvédként, jelenleg pedig a Wolters Kluwer ČR, a.s. üzletfejlesztési vezetője.