Veszélyhelyzet – további enyhítések Budapesten és a szabadtéri rendezvények vonatkozásában, az utazási szerződés szabályai Koronavírus


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Május 29-étől Budapesten is megnyílnak az éttermek belső részei, megtarthatóvá válnak a szabadtéri rendezvények (a zenei rendezvények továbbra sem). Ha 2020. augusztus 31-ig az utazási szerződés felmondására a koronavírus miatt került sor, lehetőség nyílik a befizetett előleg vagy teljes díj visszatérítése helyett utalvány kiállítására.

További enyhüléseket hoz Budapest vonatkozásában a 240/2020. (V. 27.) Korm. rendelet.

A vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok

A 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet a vendéglátó üzletek vonatkozásában elrendelte, hogy valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogathatóvá válik. A további enyhítések jegyében 2020. május 29-étől (péntek) a vendéglátó üzlet (étterem, kávézó, cukrászda, büfé, presszó) belső (zárt) részében a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztása megengedetté válik. A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók a vendégek által látogatható területen kötelesek a szájat és az orrot eltakaró eszközt (orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és kötelező betartani a 1,5 méteres védőtávolságot, amit asztaltársaságonként kell érteni.

A veszélyhelyzet idejére felhatalmazást kapnak a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterei, hogy a vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésére, akár a rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelésével, intézkedést tegyenek.

A játszóterekre, szálláshelyekre vonatkozó rendelkezés

A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható, illetve a szálláshely is fogadhat vendéget, és a vendégek számára az ott-tartózkodás megengedetté válik. A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre vonatkozó szabályok irányadóak.

A szabadtéri rendezvényekre vonatkozó szabályok

Jelentős szabályokat tartalmaz a szabadtéri rendezvények vonatkozásában a 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet. Szabadtéri rendezvénynek minősül az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik. Szabadtérinek minősül az a rendezvény, amely során a nézőket az időjárás viszontagságaitól sátorral védik (például cirkuszsátor), vagy amely a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi).

A kimondja, hogy a hatálya nem terjed ki a vallási közösség szertartására, a polgári házasságkötésre, a temetésre, családi rendezvényre, a gyűlésre, a szabadtéri múzeumra és az állatkertre. A rendelet szerinti rendezvények főszabályként a sportrendezvények és a kulturális rendezvények (színházi előadás, mozi, cirkusz, muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás, irodalmi és könyvszakmai rendezvény, közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény).

Ha a rendezvény szervezője a vonatkozó jogszabályi feltételeket biztosítja, a szabadtéri rendezvények 2020. május 29-étől megtarthatóvá válnak, a szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás pedig megengedett lesz. A szabadtéri sportrendezvények nézők részvételével is megtarthatóak.

Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők (a páholyok kivételével) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el. Az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot kell biztosítani.

A szabadtéri rendezvény során a nézők a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül a védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen

a) a páholyokban,

b) a szabadtéri rendezvény szünetében,

c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint

d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.

A védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező felelőssége, illetve ő gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról is, aki a védelmi intézkedéseket megszegi.

Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvény helyszínén. Ilyen rendezvénynek minősül a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

A nemzeti parkra vonatkozó szabályok

A nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri bemutató létesítmény látogathatóvá válik, a látogatás során mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó szabályok

A 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében az utazási csomag megkezdését megelőzően az utazó bánatpénz fizetése nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén vagy annak közvetlen közelében, olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen befolyásolják az utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó szerződés ezen okból való felmondása esetén az utazó az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet. Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha

a) az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az utazásszervező a szerződés felmondásáról a szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb

– 20 nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 6 napnál hosszabb utak esetén,

– 7 nappal az utazási csomag megkezdése előtt a 2 és 6 nap közötti időtartamú utak esetén,

– 48 órával az utazási csomag megkezdése előtt, a 2 napnál rövidebb utak esetén

értesíti az utazót, vagy

b) az utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a szerződés felmondásáról.

Az utazásszervező megtéríti az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell teljesíteni.

A 242/2020. (V. 27.) Korm. rendelet értelmében 2020. augusztus 31. napjáig, ha a szerződés felmondására a koronavírus világjárványra tekintettel került sor, vagy ha a koronavírus világjárvány következtében az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése lehetetlenné vált, akkor felmondás esetén az utazási csomag ellenértékeként befizetett előleg vagy teljes díj visszatérítése helyett az utazásszervező utalványt bocsáthat ki. Ilyen esetben az utazó 15 napon belül nyilatkozhat az utalvány elfogadásáról. Ha nem fogadja el vagy nem nyilatkozik határidőn belül, a részére a befizetett előleget, illetve díjat az általános szabályok szerint vissza kell utalni. Az utazót vagyoni vagy egyéb hátrány nem érheti az utalvány kiállításából adódóan és annak felhasználása során. Ha az utazó az utalványt 2021. augusztus 31. napjáig nem használja fel, az utazásszervező köteles részére az utalványon feltüntetett értéknek megfelelő összeget legkésőbb 14 napon belül megtéríteni. Az utazó és az utazásszervező azonban megállapodhatnak az utalvány érvényességi idejének meghosszabbításában. Ebben az esetben az utazásszervező új utalványt állít ki.

Ezek a szabályok irányadóak akkor is, ha az utazásszervező nem az utazó érdekkörében felmerült okból mondja fel a szerződést, ideértve azt az esetet is, ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését követően a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül.

Az utalvány kizárólag a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóra ruházható át. Az utazásszervezőnek nyilvántartást kell vezetnie az általa kibocsátott utalványokról.

Legyen mindig naprakész! Keresse a veszélyhelyzettel és a koronavírussal kapcsolatos legfrissebb joganyagokat a net.jogtar.hu oldalon és az uj.jogtar.hu oldalon. Minden,  a veszélyhelyzetben érvényesülő jogalkotással és jogalkalmazással kapcsolatos információt egy helyen megtalál a jogaszvilag.hu Koronavírus-info rovatában.

A KPMG Legal Tóásó Ügyvédi Iroda által összeállított Adatvédelmi kisokosból mindent megtudhat a cégek járványhelyzetben érvényesülő jogairól és kötelezettségeiről!


Kapcsolódó cikkek