A tulajdon védelmét sértő hatósági intézkedés


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

A bírósági ítéletek végrehajtásának elmaradása miatt marasztalták el Romániát.


A kérelmezővel és férjével szemben 2013-ban büntetőeljárás folyt cigarettacsempészet miatt, mert egy ingatlanukhoz közeli tárolóban 5450 csomag ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát találtak. Az ügyészség a büntetőeljárást bizonyítékok hiányában 2014-ben megszüntették.

A román adóhatóság annak ellenére, hogy a kérelmező büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, úgy határozott, hogy a kérelmező elmulasztotta megfizetni a vámokat, ezért követelte a kérelmezőtől az adóelkerüléssel okozott körülbelül 13.370 euró vagyoni hátrány megtérítését. A kérelmező nem ismerte el az adóelkerülést és nem fizette meg az adóhatóság által követelt összeget, ezért az adóhatóság végrehajtást kezdeményezett ellene.

A kérelmező pert indított, a román bíróságok pedig 2015-ben és 2016-ban részben helyt adtak a kérelmező végrehajtási kifogásainak. Döntéseikben arra hivatkoztak, hogy a kérelmezőtől nem lehetett a meg nem fizetett vámot követelni, ha nem állapították meg a büntetőjogi felelősségét az
adócsalásért.

Az adóhatóság a kérelmező javára szóló 2016. évi ítéletet sem fogadta el, hanem fenntartotta azon álláspontját, miszerint a kérelmezőnek meg kell fizetnie a vámokat.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1. jegyzőkönyv 1. cikke alapján (a tulajdon védelme) a kérelmező az EJEB-hez fordult és kérelmében előadta, hogy az ingatlanára bejegyzett jelzálogjogot nem törölték, illetve, hogy az adóhatóság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a nemzeti bíróságok ítéleteit.
Az EJEB megállapította a tulajdonhoz való jog sérelmét és kötelezte a román államot, hogy biztosítsa a bírósági ítélet végrehajtását. Ennek elmulasztása esetén 14.100 euró nem vagyoni kártérítés fizetésére kötelezte a román államot.

A Bíróság megítélt továbbá 4000 euró nem vagyoni kárt és 1000 euró költségtérítést a kérelmezőnek.

(echr.coe.int)
Kapcsolódó cikkek

2023. január 30.

Jogszerű az ügyvédeket távol tartó arcfelismerő rendszer?

A Madison Square Garden Entertainment Corp. nagyvállalat olyan arcfelismerő MI rendszert alkalmazott, amely azonosította a céggel perben álló ellenérdekű feleket képviselő ügyvédeket és így a cég megtagadhatta a magánszemélyként belépni kívánó ügyvédektől a helyszínre való belépést.