A tulajdon védelmét sértő hatósági intézkedés

A bírósági ítéletek végrehajtásának elmaradása miatt marasztalták el Romániát.


A kérelmezővel és férjével szemben 2013-ban büntetőeljárás folyt cigarettacsempészet miatt, mert egy ingatlanukhoz közeli tárolóban 5450 csomag ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát találtak. Az ügyészség a büntetőeljárást bizonyítékok hiányában 2014-ben megszüntették.

A román adóhatóság annak ellenére, hogy a kérelmező büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, úgy határozott, hogy a kérelmező elmulasztotta megfizetni a vámokat, ezért követelte a kérelmezőtől az adóelkerüléssel okozott körülbelül 13.370 euró vagyoni hátrány megtérítését. A kérelmező nem ismerte el az adóelkerülést és nem fizette meg az adóhatóság által követelt összeget, ezért az adóhatóság végrehajtást kezdeményezett ellene.

A kérelmező pert indított, a román bíróságok pedig 2015-ben és 2016-ban részben helyt adtak a kérelmező végrehajtási kifogásainak. Döntéseikben arra hivatkoztak, hogy a kérelmezőtől nem lehetett a meg nem fizetett vámot követelni, ha nem állapították meg a büntetőjogi felelősségét az
adócsalásért.

Az adóhatóság a kérelmező javára szóló 2016. évi ítéletet sem fogadta el, hanem fenntartotta azon álláspontját, miszerint a kérelmezőnek meg kell fizetnie a vámokat.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1. jegyzőkönyv 1. cikke alapján (a tulajdon védelme) a kérelmező az EJEB-hez fordult és kérelmében előadta, hogy az ingatlanára bejegyzett jelzálogjogot nem törölték, illetve, hogy az adóhatóság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a nemzeti bíróságok ítéleteit.
Az EJEB megállapította a tulajdonhoz való jog sérelmét és kötelezte a román államot, hogy biztosítsa a bírósági ítélet végrehajtását. Ennek elmulasztása esetén 14.100 euró nem vagyoni kártérítés fizetésére kötelezte a román államot.

A Bíróság megítélt továbbá 4000 euró nem vagyoni kárt és 1000 euró költségtérítést a kérelmezőnek.

(echr.coe.int)Kapcsolódó cikkek:


Megszavazta az uniós Covid-igazolványt az Európai Parlament
2021. június 10.

Megszavazta az uniós Covid-igazolványt az Európai Parlament

Július 1-jétől bevezetik az egységes uniós digitális Covid-igazolványokat, amelyeknek használata megkönnyíti az utazást, és segít fokozatosan, összehangoltan feloldani a korlátozásokat is. Az új uniós igazolást az összes tagállam elismeri, olvasható az Európai Parlament közleményében.

Több kereső közül választhatunk az Androidban
2021. június 9.

Több kereső közül választhatunk az Androidban

A Google két évvel az Bizottság versenyjogi ellenőrzésének lezárását követően lehetővé teszi számukra, hogy ingyen versenyezzenek azért, hogy Európában az Android-eszközök alapértelmezett keresőmotorjai lehessenek.

Az uniós alapító szerződések módosítása
2021. június 8.

Az uniós alapító szerződések módosítása

A Wolters Kluwer gondozásában megjelenő Európai Jog – Az Európai Unió közjoga című kötet bemutatja az Unió közjogának alapvető kérdéseit, intézményeit, jogalkotását, ezek szervező elveit; ismerteti a legújabb uniós jogi fejleményeket, a megvalósítandó célkitűzéseket és alapértékeket, az uniós polgárság és az alapjogvédelem legfrissebb történéseit. A könyv a Wolters Kluwer Kiadónál 2019-ben megjelent Európai jog – Az Európai Unió jogrendszere című kötettel ad naprakész, átfogó képet az uniós jog minden szegmenséről. Az alábbiakban a mű Jogalkotás kormányközi alapon című részletét olvashatják.