A tulajdon védelmét sértő hatósági intézkedés

A bírósági ítéletek végrehajtásának elmaradása miatt marasztalták el Romániát.


A kérelmezővel és férjével szemben 2013-ban büntetőeljárás folyt cigarettacsempészet miatt, mert egy ingatlanukhoz közeli tárolóban 5450 csomag ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát találtak. Az ügyészség a büntetőeljárást bizonyítékok hiányában 2014-ben megszüntették.

A román adóhatóság annak ellenére, hogy a kérelmező büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, úgy határozott, hogy a kérelmező elmulasztotta megfizetni a vámokat, ezért követelte a kérelmezőtől az adóelkerüléssel okozott körülbelül 13.370 euró vagyoni hátrány megtérítését. A kérelmező nem ismerte el az adóelkerülést és nem fizette meg az adóhatóság által követelt összeget, ezért az adóhatóság végrehajtást kezdeményezett ellene.

A kérelmező pert indított, a román bíróságok pedig 2015-ben és 2016-ban részben helyt adtak a kérelmező végrehajtási kifogásainak. Döntéseikben arra hivatkoztak, hogy a kérelmezőtől nem lehetett a meg nem fizetett vámot követelni, ha nem állapították meg a büntetőjogi felelősségét az
adócsalásért.

Az adóhatóság a kérelmező javára szóló 2016. évi ítéletet sem fogadta el, hanem fenntartotta azon álláspontját, miszerint a kérelmezőnek meg kell fizetnie a vámokat.

Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 1. jegyzőkönyv 1. cikke alapján (a tulajdon védelme) a kérelmező az EJEB-hez fordult és kérelmében előadta, hogy az ingatlanára bejegyzett jelzálogjogot nem törölték, illetve, hogy az adóhatóság teljes mértékben figyelmen kívül hagyta a nemzeti bíróságok ítéleteit.
Az EJEB megállapította a tulajdonhoz való jog sérelmét és kötelezte a román államot, hogy biztosítsa a bírósági ítélet végrehajtását. Ennek elmulasztása esetén 14.100 euró nem vagyoni kártérítés fizetésére kötelezte a román államot.

A Bíróság megítélt továbbá 4000 euró nem vagyoni kárt és 1000 euró költségtérítést a kérelmezőnek.

(echr.coe.int)Kapcsolódó cikkek:


Sérti az EJEE-t a rendszeres zárkaellenőrzés
2020. október 23.

Sérti az EJEE-t a rendszeres zárkaellenőrzés

Az EJEE nem vagyoni kártérítés fizetésére kötelezte Németországot, mert megsértette a az embertelen bánásmód tilalmát és a kérelmező hatékony jogorvoslathoz való jogát.

Nem diszkrimináció, ha a magyaroknak nehezebb az érettségi
2020. október 22.

Nem diszkrimináció, ha a magyaroknak nehezebb az érettségi

A vizsgaidőpontok tíz hónapra előre való meghirdetése pedig elegendő időt biztosított a diákoknak arra, hogy lélekben és tudásban is felkészülhessenek a vizsgákra. Az, hogy az írásbeli vizsgák között a kérelmezőknek nem volt pihenőnapja, az EJEB szerint nem jelentett az Egyezménysértés megállapításához szükséges súlyú sérelmet.

A harapós utas és a légi utasok kártalanítása
2020. október 21.

A harapós utas és a légi utasok kártalanítása

A szerző az Európai Unió Bíróságának az L. E. kontra Transportes Aéreos Portugueses SA-ügyben hozott ítéletét[1] elemzi, mely a légi járat – egyik utas erőszakos magatartása miatti – késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanításról rendelkezik.