Biomedicinák és az emberi jogok Koronavírus

Az Európa Tanács Bioetikai Bizottsága elindította az emberi jogokkal és az orvosbiológiai technológiákkal kapcsolatos új cselekvési tervét.


Az ötéves stratégia középpontjában a technológiákkal kapcsolatos szabályozás, esélyegyenlőség az egészségügyi ellátásban, valamint a testi és szellemi épség biztosítása állnak.
„A koronavírus világjárvány rendkívül káros hatásokkal járt az egészségügyben is, ezért segítenünk kell a kormányokat a megfelelő eszközök megtalálásában, a bizalom helyreállításában és az egészségügyi ellátás fejlesztésében. Az egészségügyi ellátás elérhetőségére, az erőforrásokhoz való hozzáférésre, illetve a nyomkövető alkalmazások fejlesztésére is közös szabályokat kell kidolgozni ”- jelentette ki Marija Pejčinović Burić az Európa Tanács főtitkára.
Az emberi méltóság, az emberi jogok és az egyéni szabadságjogok védelme érdekében elfogadott cselekvési terv a biológia és az orvostudomány alkalmazásával összefüggésben a technológiai fejlődés és az orvosbiológiai gyakorlat trendjei által generált legfőbb kihívások kezelésére összpontosít.
A cselekvési terv négy fő területre terjed ki, ezek a technológia szabályozása, esélyegyenlőség az egészségügyben, testi és lelki egészség biztosítása, illetve az együttműködés és kommunikáció területe.

A technológia szabályozása

Az ET célja, hogy az emberi jogokat beépítsék a biomedicina technológiák fejlesztésébe, és elősegítsék a nyilvános párbeszédet a biomedicinák területén a nagyobb átláthatóság biztosítása érdekében.

Esélyegyenlőség az egészségügyben

Az ET ajánlástervezetet készít az innovatív kezelésekhez és a megfelelő technológiákhoz való megfelelő hozzáférés előmozdítása érdekében, valamint útmutatás tervezetet készít, amely fejlesztheti az idősek egészségügyi ismereteit;

A testi és lelki egészség

Ebben a témakörben a cselekvési terv a következőket írja elő:

  • útmutató készítése a gyermekek döntéshozatali folyamatokban való részvételével kapcsolatos bevált gyakorlatokról;
  • a bevált gyakorlatok összefoglalása, annak érdekében, hogy támogassák a mentális egészségre vonatkozó önkéntes intézkedéseket.

A cselekvési terv az 1997-ben elfogadott, az Európa Tanács emberi jogi és orvosbiológiai egyezményén (Oviedo-egyezmény) alapul, amely az egyetlen jogilag kötelező szabályozás ezen a jogterületen. Ebből az alkalomból a Bioetikai Bizottság két webináriumot tart a koronavírus nyomon követéséről (június 26-án) és az egészségügyi ismeretekről (június 30-án), az előadásokról készült videókat pedig a napokban teszik majd közzé az interneten. Ezeket az eseményeket a Miniszteri Bizottság görög elnöksége szervezi, amelynek középpontjában a közegészség védelme és az egészségügyi válságra adott válaszok állnak, tiszteletben tartva az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot.

(coe.int)Kapcsolódó cikkek:


Sérti az emberi méltóságot a koldulás büntetése
2021. március 2.

Sérti az emberi méltóságot a koldulás büntetése

Az EJEB az emberi méltóság alapvető szempontjait is elemezve egyhangúlag egyezménysértőnek találta az egyedi mérlegelést nélkülöző, általános koldulási tilalmat, amely nincsteleneket kötelez pénzbírság megfizetésére.

A bírák szólásszabadsága korlátozható
2021. február 25.

A bírák szólásszabadsága korlátozható

Az EJEB elé került ügyben a Bukaresti Fellebbviteli Bíróság bírája az akkori román főbíróval szemben kritikus véleménycikket publikált. Ebben a rendszerváltás előtt betöltött pozíciójára utalva Ügyész Elvtársnak nevezte a Semmítőszék elnökét, aki részt vett “a szocialista rendszer ellenségeinek kigyomlálásában”.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.
2021. február 25.

A digitális társadalom olvasatai – XIV.

Alábbi cikksorozatában a szerző a digitális társadalom különböző aspektusait tárja elénk, igyekezve lényegre törően bemutatni szerkezetének fontosabb csomópontjait, és összegezni a tudásrendszerek, az internet, a mesterséges intelligencia, a hálózati társadalmak fontosabb, a jogalakulás szempontjából releváns mozgásait. Ezúttal az EU-szabályozás újabb elemeit veszi górcső alá.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért
2021. február 24.

Fizetni fog a Facebook az ausztrál hírekért

Facebook a következő napokban helyreállítja a híroldalakat Ausztráliában, miután a kormánnyal megállapodott abban, hogy módosítják azt a törvényjavaslatot, amely arra kényszeríti a közösségi oldalt és a Google-t, hogy fizessen a hírtartalmak megjelenítéséért.

A hír, mint vagyoni érték
2021. február 24.

A hír, mint vagyoni érték

A Microsoft az európai kiadó szervezetekkel összefogva szólította fel az EU-t, hogy kötelezze a nagy techcégeket a híroldalakkal való tárgyalásra.