Biomedicinák és az emberi jogok Koronavírus

Az Európa Tanács Bioetikai Bizottsága elindította az emberi jogokkal és az orvosbiológiai technológiákkal kapcsolatos új cselekvési tervét.


Az ötéves stratégia középpontjában a technológiákkal kapcsolatos szabályozás, esélyegyenlőség az egészségügyi ellátásban, valamint a testi és szellemi épség biztosítása állnak.
„A koronavírus világjárvány rendkívül káros hatásokkal járt az egészségügyben is, ezért segítenünk kell a kormányokat a megfelelő eszközök megtalálásában, a bizalom helyreállításában és az egészségügyi ellátás fejlesztésében. Az egészségügyi ellátás elérhetőségére, az erőforrásokhoz való hozzáférésre, illetve a nyomkövető alkalmazások fejlesztésére is közös szabályokat kell kidolgozni ”- jelentette ki Marija Pejčinović Burić az Európa Tanács főtitkára.
Az emberi méltóság, az emberi jogok és az egyéni szabadságjogok védelme érdekében elfogadott cselekvési terv a biológia és az orvostudomány alkalmazásával összefüggésben a technológiai fejlődés és az orvosbiológiai gyakorlat trendjei által generált legfőbb kihívások kezelésére összpontosít.
A cselekvési terv négy fő területre terjed ki, ezek a technológia szabályozása, esélyegyenlőség az egészségügyben, testi és lelki egészség biztosítása, illetve az együttműködés és kommunikáció területe.

A technológia szabályozása

Az ET célja, hogy az emberi jogokat beépítsék a biomedicina technológiák fejlesztésébe, és elősegítsék a nyilvános párbeszédet a biomedicinák területén a nagyobb átláthatóság biztosítása érdekében.

Esélyegyenlőség az egészségügyben

Az ET ajánlástervezetet készít az innovatív kezelésekhez és a megfelelő technológiákhoz való megfelelő hozzáférés előmozdítása érdekében, valamint útmutatás tervezetet készít, amely fejlesztheti az idősek egészségügyi ismereteit;

A testi és lelki egészség

Ebben a témakörben a cselekvési terv a következőket írja elő:

  • útmutató készítése a gyermekek döntéshozatali folyamatokban való részvételével kapcsolatos bevált gyakorlatokról;
  • a bevált gyakorlatok összefoglalása, annak érdekében, hogy támogassák a mentális egészségre vonatkozó önkéntes intézkedéseket.

A cselekvési terv az 1997-ben elfogadott, az Európa Tanács emberi jogi és orvosbiológiai egyezményén (Oviedo-egyezmény) alapul, amely az egyetlen jogilag kötelező szabályozás ezen a jogterületen. Ebből az alkalomból a Bioetikai Bizottság két webináriumot tart a koronavírus nyomon követéséről (június 26-án) és az egészségügyi ismeretekről (június 30-án), az előadásokról készült videókat pedig a napokban teszik majd közzé az interneten. Ezeket az eseményeket a Miniszteri Bizottság görög elnöksége szervezi, amelynek középpontjában a közegészség védelme és az egészségügyi válságra adott válaszok állnak, tiszteletben tartva az emberi jogokat, a demokráciát és a jogállamiságot.

(coe.int)Kapcsolódó cikkek:


Sérti az EJEE-t a rendszeres zárkaellenőrzés
2020. október 23.

Sérti az EJEE-t a rendszeres zárkaellenőrzés

Az EJEE nem vagyoni kártérítés fizetésére kötelezte Németországot, mert megsértette a az embertelen bánásmód tilalmát és a kérelmező hatékony jogorvoslathoz való jogát.

Nem diszkrimináció, ha a magyaroknak nehezebb az érettségi
2020. október 22.

Nem diszkrimináció, ha a magyaroknak nehezebb az érettségi

A vizsgaidőpontok tíz hónapra előre való meghirdetése pedig elegendő időt biztosított a diákoknak arra, hogy lélekben és tudásban is felkészülhessenek a vizsgákra. Az, hogy az írásbeli vizsgák között a kérelmezőknek nem volt pihenőnapja, az EJEB szerint nem jelentett az Egyezménysértés megállapításához szükséges súlyú sérelmet.

A harapós utas és a légi utasok kártalanítása
2020. október 21.

A harapós utas és a légi utasok kártalanítása

A szerző az Európai Unió Bíróságának az L. E. kontra Transportes Aéreos Portugueses SA-ügyben hozott ítéletét[1] elemzi, mely a légi járat – egyik utas erőszakos magatartása miatti – késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanításról rendelkezik.