Mikor felel a sajtó az interjúalany kijelentéseiért?


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Nagy port kavart szlovákiában, amikor egy ismert szlovák előadó egy díjátadón a marihuánának mondott köszönetet. Nem sokkal később az Axel Springer online platformján közzétett egy interjút, amelyben a művész azt nyilatkozta, hogy szerinte az alkohol helyett a marihuána kellene, hogy legális legyen. A médiatanács megbírságolta az Axel Springert a tartalom közzétételéért. Az EJEB a közéleti vitához kapcsolódó interjú közlését azonban a véleménynyilvánítási szabadság védett megnyilvánulásának értékelte és elmarasztalta a szlovák kormányt.

A cikk a Strasbourgi Figyelő blogon jelent meg

Az alapügy

A kérelmező a svájci székhelyű média- és kiadókonglomerátum, a Ringier Axel Springer Media AG szlovák leányvállalata. A szlovák cég 2012-ben streaming-szolgáltatásként közzétett egy műsort, amely egy híres szlovák zenészről szólt. Az adás azzal foglalkozott, hogy a zenész egy korábbi díjátadón a marihuánának is megköszönte sikerét. A műsorban többek között olyan képsorok is szerepeltek, amelyek füvezés közben ábrázolták a zenészt, valamint tartalmazott egy interjút is. Ebben a riporter úgy fogalmazott, hogy “nos, a füvet jól ismerik a szlovákok, nem kell bemutatni”, mire az énekes azt felelte, hogy “hálás vagyok a mágikus zöld fűnek. Én cserélnék. Betiltanám az alkoholt és engedélyezném a marihuánát.” A riporter nevetett a válasz hallatán.

A kérelmező médiacég ellen rövidesen hatósági eljárás indult, és a drogok népszerűsítését tiltó szabályok megsértéséért meg is bírságolták. A cég a bírósághoz fellebbezett, ahol azzal érvelt, hogy a műsor készítőjeként nem azonosult a zenész mondandójával, csupán megjelenítette azokat. A bíróság a cégnek adott igazat, és eltörölte a bírságot.

Később azonban a szlovák médiatanács is eljárást indított a műsor miatt, két évvel az adás után pedig 500 eurós bírság mellett el is marasztalta az Axel Springert. Indokolásában rámutatott, hogy a törvényi szabályozás szerint a médiaszolgáltató objektív felelősséggel tartozik a műsoraiért, így a szándék, hogy azonosulni kívánt-e a műsorban elhangzottakkal, nem bírt relevanciával. Azzal pedig, hogy az újságíró nevetéssel reagált az interjúalany mondataira, közrehatott a kábítószerek káros hatásainak bagatellizálásában. A cég ezt a döntést is megtámadta, de a szlovák legfelsőbb bíróság helyben hagyta a döntést. A cég alkotmányjogi panasszal is élt, de azt a szlovák alkotmánybíróság nyilvánvalóan alaptalannak minősítette.

Az Axel Springer ezt követően az Egyezmény 10. cikkében garantált véleménynyilvánítási szabadság megsértésére hivatkozva a strasbourgi Bírósághoz fordult.

sajtószabadság

Az EJEB döntése

A kérelmező médiaszolgáltató az EJEB előtt (is) azzal érvelt, hogy a műsor célja nem volt más, mint teret adni egy közéleti vitában elhangzó álláspontnak. A marihuána legalizálása álláspontjuk szerint a szlovák társadalmi közbeszéd egyik fontos témája, amelyről a parlamentben is többször szó volt. A kérelmező szerint továbbá a kábítószerek “népszerűsítését” tiltó szabály nem értelmezhető akként, hogy valamely vélemény bemutatása is tilos.

Az EJEB először rögzítette, hogy nem volt vitatott a felek között az, hogy a bírság kiszabása a kérelmező véleménynyilvánítási szabadságának korlátozását jelentette. Ez az Egyezményben felsorolt okokból és feltételekkel lehetséges. Bár ebben nem volt egyetértés, az EJEB elfogadta a kormány álláspontját, hogy a kábítószerek népszerűsítését tiltó szabályokra tekintettel a bírság nem volt önkényes, volt a szlovák jog szerint jogalapja. A szabályozás célja pedig a közegészség és az erkölcsök védelme volt, amik az Egyezmény szerint legitim célok. Azonban még az ilyen korlátozás sem automatikusan felel meg az Egyezménynek. Utolsó lépésként azt kell vizsgálni, hogy a konkrét esetben a korlátozás “szükséges volt-e egy demokratikus társadalomban”, ideértve az arányosság kérdését is.

Az ügy fontos jellemzője az EJEB szerint, hogy a sajtószerv nem önmaga fogalmazta meg a kérdéses állításokat, csupán azok közzétételében vállalt szerepet.

Erre tekintettel a szükségesség (arányosság) vizsgálata során az EJEB a sajtónak a demokratikus társadalomban betöltött szerepével kapcsolatos – többek között a Jersildügyben kimunkált szempontokat tekintette kiindulópontnak. Ahogyan azt a nagykamarai Pentikäinen-ügyben is hangsúlyozta, az újságírás kiemelt fontosságára tekintettel a sajtó tevékenysége az Egyezmény védelmét élvezi, amennyiben az adott tartalom a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően, a felelősségteljes újságírás szabályainak tiszteletben tartásával születik. Az újságírói szakmai etikai kötelezettségek mérlegelése során az adott médium jellege, befolyásolóereje is fontos szempont: az audiovizuális média jellemzően hatékonyabb az írott tartalmaknál. A sajtójogi kérdések megítélésénél mindig figyelemmel kell lenni arra, hogy az újságíró szabadon döntheti el, hogy tudósítását milyen formátumban készíti el, ezt nemhogy az EJEB-nek, de a helyi bíróságoknak is mindig tiszteletben kell tartaniuk.

Főszabályként minderre tekintettel az újságíró (és a sajtószerv) nem vonható felelősségre csak azért, mert valamilyen nézet bemutatásához valamely szereplő megszólaltatásával hozzájárult. Mások véleményének ilyen közvetítése során az sem támasztható követelményként, hogy az interjút készítő újságíró elhatárolódását fejezze ki az interjúban elhangzottakkal kapcsolatban.

Az EJEB a konkrét ügy megítélése során rögzítette, hogy a műsor aktuális közéleti témát dolgozott fel, az énekesnek a díjátadón mondott beszéde (amelyben a marihuánának mondott köszönetet) a közbeszéd aktuális témája volt. A marihuána legalizálása pedig egy további olyan téma, ami vitát generál a szlovák társadalomban. Az EJEB rámutatott, hogy még az elsősorban szórakoztató célú műsorok is hozzájárulhatnak az ilyen témákkal kapcsolatos vitához, és így, ha csak kicsivel is, de a kérdéses műsor is hozzátett a téma megtárgyalásához. Azzal, hogy a műsorban az énekes a közelmúltban a díjátadón általa mondottakra reflektált, az adás ráadásul bizonyos hírértékkel is bírt. Ugyan az újságíró reakciója sokféleképpen értékelhető, az EJEB nem látta megállapíthatónak, hogy a riporter a marihuánafogyasztást propagálta volna, vagy nevetése egyetértést jelentett volna az elhangzottakkal. (Ez fontos körülmény, hiszen amennyiben az újságíró egyoldalúan, csak a vélt vagy valós pozitív hatásokat ismertetve ír a kábítószerekről, a 10. cikk védelmére már jóval kevésbé hivatkozhat, vö. pl. a Paulinski-üggyel.)

Az EJEB döntésében arra jutott, hogy a szlovák legfelsőbb bíróság e szempontokat nem értékelte kellő alapossággal, így például nem is indokolta meg, miért nem fogadta el a sajtószerv érvelését, hogy az újságíró reakciója inkább az interjúalany mondanivalójától való eltávolodást, mint azzal azonosulást tükrözött. Amikor pedig valamely vélemény bemutatása kapcsán szankcionál a bíróság, minden esetben releváns és nyomós érvekkel kell alátámasztani, hogy a szabad újságírás alapelvével szemben milyen szempontok indokolták az intézkedést. Ennek a szlovák bíróság nem tett eleget, erre tekintettel az EJEB Paczolay Péter vezette héttagú Kamarája egyhangúlag megállapította a 10. cikk sérelmét. Az ítélet elrendelte az 500 euró megtérítése mellett 2.600 euró nem-vagyoni kártérítés és 10.317 euró eljárási költség megfizetését a kérelmezőnek.

(ejeb.atlatszo.hu)
Kapcsolódó cikkek

2024. július 9.

Olaszországban jogvita lett a strandolásból

Az olasz tengerpart elképzelhetetlenek strandfürdők nélkül. Az önkormányzatok évtizedekig átláthatatlanul adták ki az üzemeltetési jogokat, megsértve az uniós versenyjogot. A következőkben a szerző egy bizarr jogi és politikai vitát tár a Jogászvilág olvasói elé.

2024. június 24.

Mi köze a kékúszójú tonhalaknak a keresetek befogadhatóságához?

Cikkünkben az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés („EUMSz”) 263. cikkének (4) bekezdése alapján benyújtott közvetlen keresetek (megsemmisítési keresetek) egyes befogadhatósági feltételeit vizsgáljuk, elsődlegesen az Európai Unió Bírósága által kialakított esetjog alapján.